Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

William Blake - The Ancient of days 1794


The Ancient of days ( Ilustration by William Blake for his poetic work Europe, 1794)  Relief etching with watercolor, 23.3 x 16.8 cm; British Museum, London
Δημοσίευση σχολίου