Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Αυτή είναι και μια θαυμαστή Αποκάλυψη / This is a miraculous Revelation.


 Corregio (1489-1534)

Σπάνια μέσα στο διάβα της ζωής του ένας άνθρωπος σε μια στιγμή απόλυτης ηρεμίας θα μπορούσε ποτέ να αξιολόγηση και να συνειδητοποίηση το θαύμα της ζωής και πως αυτή η ίδια του έχει χαριστεί από τον Πατέρα και δημιουργό του.

Στην ουσία δεν του ανήκει αλλά έχει μια μακρόχρονη οφειλή (μια εκπλήρωση,ένα δρόμο ολοκλήρωσις) όχι μόνον προς την ουσία της ζωής που περιέχεται μέσα του αλλά και σε Αυτόν τον ίδιο που του την έχει χαρίσει.

Ναι φίλοι μου συλλογιστείτε για λίγο έστω και μέσα από αυτήν την αδύναμη και ατελή πραγματικότητα σας πόσο θαυμαστό ον είμαστε και αναλογισθείτε για όλα αυτά τα υπέροχα δώρα της ζωής που μας έχουν χαριστεί σε αφθονία.

Ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας περνάει όλην την ζωή του καταναλώνοντας το κάθε τι γύρω του, χρησιμοποιώντας όχι μόνο το ζωικό,φυτικό και ορυκτό βασίλειο αλλά και τον ίδιο τον συνάνθρωπό του για ιδίων όφελος.

Σε μια προχωρημένη ηλικία λίγο πριν το φυσικό τέλος αναλογίζετε σαν από μια αντιστροφή της ταινίας της ζωής του το παράλογο το άσκοπο τον πράξεων του.
Τον οδήγησαν πουθενά?Δημιούργησε κάτι ανώτερο?
Μπόρεσε να μετατρέψει αυτό το ίδιο το θαύμα της ζωής που του δόθηκε σε κάτι Αληθινό,Αιώνιο?

Είναι κατανοητό ότι μέσα σε αυτόν τον μακρόχρονο και έντονο αγώνα της επιβίωσης και τις ατέλειες της προσωπικότητας μας, τις μικρο αδυναμίες μας και τα λάθη μας, δεν μας μένει καθημερινά ο απαραίτητος χρόνος ώστε να τα αναλογισθούμε όλα αυτά.
Δεν μας βοηθάει κανένας πια,η εξωτερική εκκλησία είναι απούσα,η παιδεία και η κοινωνία νοσούν,οι χαρισματικοί άνθρωποι της διανόησης είναι εξαφανισμένοι.

Όμως αγαπητοί μου φίλοι ας αφήσουμε τις δικαιολογίες και τις υπεκφυγές,
αξιολογήστε σωστά την σημαντικότητα του Πνεύματος στην ζωή σας δώστε του τον απαραίτητο χρόνο και χώρο ώστε να μπορέσει να αφυπνισθεί μέσα σας αυτός ο αληθινός πόθος για σωτηρία,για αναγέννηση,τότε σαν ένα θαυμαστό μυστήριο μια εντελώς νέα φωνή θα εγερθεί μέσα σας.

Πως μπορεί να γίνει αυτό?
Το θαυμαστό βιβλίο της Καινής Διαθήκης είναι ένας τρομερός οδηγός και μια μαρτυρία απίστευτης σημασίας για όλους εμάς.Μελετήστε το.

Το Φως πάντοτε σε κάθε περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας δημιουργούσε τις απαραίτητες εστίες μέσα από τις οποίες δημιουργούσε τους δεσμούς του με τον άνθρωπο.
Γιατί είναι αδιαμφισβήτητο ότι η διεργασία της αναγέννησης,της μεταμόρφωσης γίνετε μέσω θαυμαστών ακτινοβολιών που εκπορεύονται από μια εντελώς άλλη πραγματικότητα αυτής του πρωταρχικού Βασιλείου.

Οι ακτινοβολίες όμως αυτές χρειάζονται έναν ανθρώπινο ισχυρό πόλο από την μεριά μας μας ώστε να μπορέσουν όχι μόνο να προσκαλεστούν αλλά και να μετατραπούν στην αντίστοιχη δόνηση για τον καθένα από μας, στο ανάλογο στάδιο της διαδικασίας που βρίσκετε η μαθητεία του.

Αυτό το δύσκολο έργο καλούνται να το κάνουν συνάνθρωποι μας που βρίσκονται σε ένα υψηλότερο βαθμό συνείδησις από εμάς και μέσα από ένα πλήθος Πνευματικών Βοηθών.

Είναι μια μακρόχρονη ομαδική και ατομική εσωτερική εργασία που σε ένα συγκεκριμένο σημείο μέσα σε ενότητα θα μπορέσει να δημιουργήσει αυτήν την σύνδεση με το Φως και έτσι να μπορέσει να το μεταλαμπαδεύσει σε όλους τους αναζητητές που νοιώθουν και αναζητούν την Παρουσία του τόσο έντονα γύρω τους.
Έτσι δημιουργείτε μια αυθεντική αδελφότητα,μια γνήσια μυστηριακή σχολή.

Δημιουργώντας έτσι μια Εστία Πυρός το Πνεύμα ενώνεται ξανά με τον άνθρωπο δίνοντας του ξανά όλες τις απαιτούμενες τροφές και δυνάμεις ώστε να μπορέσει να γκρεμίσει και συγχρόνως να αναδημιουργήσει τον εσωτερικό του ναό, ούτως ώστε να μπορέσει να ενωθεί για μια άλλη μια φορά με τον Δημιουργό του.
Αυτή είναι και μια θαυμαστή Αποκάλυψη.


    'Vision of Ezekiel' by Carl Von Sternberg

Rarely in the path of his life man in a moment of absolute peace could evaluate and be aware of the miracle of life, and how this life has been pardoned by his Father and Creator.

In essence, does not own it, but has a long-term debt (a fulfillment, a way of completion) not only to the essence of life contained within, but in Him (God) too that he has grant to him.

Yes my friends reflect for a moment even through in your weak and imperfect reality, how wonderful being we are, and bear in mind all these wonderful gifts of life that we have pardoned in abundance.

A large part of humanity passes despite all his life by consuming everything around it, using not only the animal, vegetable and mineral kingdom but also his fellow man for his own benefit.

At an advanced age just before the natural end, reflects like a reverse film of his life, the unreasonable and pointless of his acts.
Did these acts led him somewhere; Did he created something higher;
Did he managed to turn this very miracle of life that was given to him to something real, eternal;

It is understandable that in this long and intense struggle for survival,and the imperfection of our personality, our weaknesses and our small mistakes, in our daily life we do not have enough time to reflect in all of these.
No one is helping us anymore,the external church is absent, education and society are ill,
charismatic and intellectuals people are disappeared.

But my dear friends, let the excuses and quibblings,value well the importance of the Spirit in your life give to it the necessary time and space to be able to awaken within you,then with this true desire for salvation, for regeneration, as a wondrous mystery an entirely new Voice will be raised inside you.

How can this be done?
The amazing book of the New Testament is an awesome guide and a witness of an incredible importance to us all. Study on it.

Th Light always, in every period of human history creates the necessary Fire points from which it's Light can united with the man in an more personal way.Because it is undisputed that the process of regeneration, transformation it is realized through wondrous radiations that emanate from a completely different reality, that of the Primary Kingdom.

These radiations however needs a strong human pole from our side,so not only to attract them, but to converted them too in the right proportional vibration for each of our brothers and sisters at the appropriate stage of the process of their pupilship.

This difficult task it is realized by fellow citizens who are in a higher level of conscience from us, and through a multitude of Spiritual Assistants.

This is a long-term individual and group work,in a specific point in unity, this group will be able to create a connection with the Light and be able to pass it to all other seekers who feel and seek its presence so strongly in their ordinary life's.
In this way a genuine brotherhood is created, a true Mystery School.

Creating in this way a place for the Fire,the Spirit reunites with the man, giving back all the necessary food and forces for to be able to demolish and reconstruct at the same time his inner the temple, so to be able to unite once again with his Creator .

This is a miraculous Revelation.


Δημοσίευση σχολίου