Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Ο τετραγωνισμός του κύκλου


“Squaring the Circle” 
from Michael Maier's Atalanta fugiens, Oppenheim, 
Hieronymus Galler for Johann Theodor de Bry, 1618

Circle - The Spirit - The Father

Triangle - The Emanation of the Spirit - The Son

Square - The influence,touching of the Spirit into our Heart - The Holy Ghost,The four holly foods

Man and Woman in the circle - The New Man - The Ermafroditos (Androgynous)

The man is old, a symbol of the maturity of the being,full of knowledge

The woman is young, symbol of the new soul,our new body

The old falling wall - Our material world and its decomposition

The old man in the picture,who is making the drawing is a symbol for the Higher Entities that influence our Cosmos,execute the Plan.

*******

Ο τετραγωνισμός του κύκλου.

Κατά την διάρκεια των προηγούμενων αιώνων υπήρξαν πολλές συζητήσεις και προβληματισμοί σχετικά με τον τετραγωνισμό του κύκλου.
Πίσω από αυτήν την έκφραση όμως κρίνετε ένα ιδιαίτερο εσωτερικό μήνυμα και ενδεχομένως ο βαθύς πόθος κάθε μαθητή μιας γνήσιας εσωτερικής σχολής.
Αυτός θα μπορούσε να περιγραφτεί με την έννοια του πως μέσα του, εσωτερικά, θα μπορέσει να αποκαλυφθεί αυτή η εσωτερική εργασία της αλλαγής, της μεταμόρφωσης, πως θα κατέλθει σαν δύναμη και γνώση σε αυτόν ώστε να του δώσει τα απαραίτητα εργαλεία οικοδόμησης.
Ο κύκλος ένα καθαρά ηλιακό σύμβολο πάντοτε αναφερότανε στο Πνεύμα,στον Πατέρα,στο Φως,στην Γνώση.
Το τετράγωνο πάντα μας έφερνε στο νου μια ξεκάθαρη εικόνα οικοδόμησης πως δηλαδή θα θεμελιώσουμε τον ακρογωνιαίο μας λίθο ώστε να δημιουργήσουμε μια βάση για την ασφαλή έγερση του οικοδομήματος της μεταμόρφωσης.
Όμως εκεί κρύβετε και το μυστικό αυτό, πως δηλαδή ο κύκλος, η Γνώση, η εκπόρευση του Πνεύματος θα κατέλθει σε μας, στην βάση της νέας μας ψυχικής μας κατάστασης, ώστε να σχηματοποιηθεί, να πάρει σχήμα κατά μια έννοια μιας πιο απτής φύσης.
Εκεί όμως σίγουρα βλέπουμε πολύ καθαρά και την συνεισφορά του τριγώνου που συμβολίζει αυτήν την μεσολάβηση του Πνεύματος.

Με λίγα λόγια μια από τις όψεις αυτού του αξιώματος ' ο τετραγωνισμός του κύκλου ' συμβολίζει το αλχημικό έργο της μεταμόρφωσης της φθαρτής μας φύσης μέσω της καθόδου του Πνεύματος μέσα μας, της δημιουργίας χρυσού δηλαδή από τα ευτελή μέταλλα.
Δημοσίευση σχολίου