Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Η Μεταμορφωτική μέθοδος της σύγχρονης Πνευματικής Σχολής του Χρυσού Ροδόσταυρου


Η Μεταμορφωτική μέθοδος της σύγχρονης Πνευματικής Σχολής του Χρυσού Ροδόσταυρου

Τις περισσότερες φορές οι πολύ απλές έννοιες είναι και οι πιο δύσκολες, για αυτό και χρειαζόμαστε να τα επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά ενδεχομένως μέσα από ένα λίγο διαφορετικό τρόπο.

Ας δούμε από κοντά εν συντομία την μέθοδο για την οποία η σύγχρονη σχολή του Χρυσού Ροδοσταύρου μας εκθέτει μέσα από την εκτενή βιβλιογραφία της.

''Ο κεντρικός πυρήνας της ζωής του ανθρώπου, η μονάδα, είναι συνδεδεμένη με μία προσωπικότητα η οποία δεν συμμετέχει στο Θεϊκό σχέδιο.
Οι πρωταρχικές μορφές του πνεύματος, της ψυχής και του πνεύματος δεν είναι πλέον παρούσες παρά μόνο θεμελιωδώς.
Κατά την Χριστική - Φιλοσοφική έννοια ο μαθητής αναφλέγεται μέσα στην ιδέα του αληθινού Θείου Ανθρώπου.
Αυτό το φιλοσοφικό βάπτισμα συνδέεται με την προανάμνηση, και έτσι αναγνωρίζει ο μαθητής : Ex Deo nascimur (Εκ Θεού γεννώμεθα).

Κατόπιν ο μαθητής τοποθετείται μπροστά σε ένα τρόπο ζωής ο οποίος βασίζεται σε αυτήν την κατάσταση του 'να αναφλεγόμαστε στον Θεό', σαν να ήταν το διαλεκτικό του ον η αληθινή μορφή.

Ο μαθητής ωθείται κατά αυτόν τον τρόπο να ζήσει προσωπικά τους λόγους του Παύλου : 'Δεν το έχω ακόμα συλλάβει, αλλά το επιδιώκω, προσπαθώντας να το συλλάβω'
Αυτή η στάση ζωής δεν επιφέρει καμία καλλιέργεια της διαλεκτικής προσωπικότητας, αλλά ένα ισχυρό πυρ, μια ηθελημένη παρακμή ως προς αυτήν την φύση, από αγάπη για την τόσο επιθυμητή κατάσταση του Θείου Ανθρώπου που είναι για τον μαθητή το παν.
Μπορεί αυτός τότε να ομολογήσει από εσωτερική πεποίθηση :
'In Jesu morimur (Εν Ιησού αποθνήσκομεν).
Κατά την διάρκεια αυτής της συνειδητής και ηθελημένης παρακμής ως προς αυτήν την φύση, το ουράνιο σώμα, θεμελιωδώς παρόν, αναπτύσσεται και ζωογονείται, και έτσι ο μαθητής βιώνει απευθείας την αλήθεια των λόγων : 'Η βασιλεία του Θεού εντός υμών εστί'.

Αυτή η γνώση και η εμπειρία ωθούν τον μαθητή να επιμαρτυρήσει με βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτήν την αλήθεια :
'Per Spiritum Sanctum reviviscimus' (Εκ Πνεύματος Αγίου αναγεννώμεθα).
Σε αυτό το στάδιο ο μαθητής είναι πραγματικά κάτοχος δύο προσωπικοτήτων που συνδέονται μεταξύ τους μέσω της διαδικασίας που αποκαλούμε θεμελιώδη αλλαγή (μεταστροφή).

Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση μέσω αυτής της διαδικασίας, ο κεντρικός πυρήνας πνεύματος περνά σε μια νέα δραστηριότητα, που συνίσταται στο να διασπάσει με μια τριπλή προοδευτική ανάπτυξη, σε τρεις επταπλούς κύκλους, το σύνδεσμό με την διαλεκτική προσωπικότητα και να μεταθέσει την συνείδηση στον ουράνιο άνθρωπο.
Κατά αυτόν τον τρόπο πεθαίνει προοδευτικά ο διαλεκτικός άνθρωπος και παραμένει μόνον ο ουράνιος άνθρωπος.
Μόλις η ουράνια μορφή αρχίζει να γίνεται ορατή μέσα στον μικρόκοσμο, ο θάνατος έχει ήδη κατά βάση υπερνικηθεί.
Τότε η εξάλειψη της διαλεκτικής προσωπικότητας με το θάνατο είναι απλά μόνο περιστασιακή, και καμία νέα διαλεκτική εκδήλωση δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει....''

Jan Van Rijckenborgh

Διαλεκτική ονομάζεται το παρόν πεδίο ύπαρξης μας μέσα στο οποίο όλα εκδηλώνονται μέσα από ζεύγη αντιθέτων...

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Opus mago-cabalisticum et theologicum by Georg von Welling 1719

Opus mago-cabalisticum et theologicum by Georg von  Welling 1719

Georg von Welling (1655–1727) was a Bavarian alchemical and theosophical writer, known for his 1719 work Opus mago-cabalisticum,[1][2] published under the pseudonym Gregorius Anglus Sallwigt. By profession he worked in the mining industry, becoming Director in the Baden-Durlacher Office of Building and Mines.

Mozart - Die ihr des unermeßlichen (Masonic Music)


 
Ο Mozart έχει γράψει υπέροχη μουσική για τις τεκτονικές συνεδρίες, κυρίως κομμάτια για φωνή.
Εδώ σας βάζω τους στίχους από την καντάτα για πιάνο και φωνή :

Die ihr des unermeßlichen
Recitative
You that revere the Creator of the immeasurable universe,
That call him Jehovah, God, Fu or Brahma,
Listen and hear the words of the Sovereign of all things.
On the loud trumpet hear them resound in all eternity
Throughout the Earth, the Moon and Sun!
Hear them, People! Hear them, you, as well!
(Andante)
Love me in my works,
Love order, proportion, harmony!
Love yourselves and your brothers!
Strength and beauty shall be your ornament
And clarity of understanding your nobility.
Hold out the brotherly hand of everlasting friendship;
It was delusion, not truth, that withheld it for so long.
(Allegro)
Break the bonds of this delusion,
Tear the veil of prejudice,
Strip off the garment
That clothes mankind in factions!
Forge sickles from the iron that hitherto
Shed the blood of men, of brothers!
Blow up rocks with the black dust that oft would speed
the murderous lead into the hearts of brothers!
(Andante)
Do not imagine it is misfortune that holds sway upon my Earth -
It is enlightenment alone that heals
When it spurs you on to better deeds -
People, you that roam the world in misery,
When, in blind folly, you back onto the thorn
That should have urged you ever onward.
Be wise, be strong in brotherhood!
Then will my contentment rest on you,
Then only tears of joy will wet my cheeks,
Then your cries will be shouts of joy,
Then you will make vales of Eden out of deserts,
Then the whole of Nature will be laughing in your eyes,
(Allegro)
Then it has been achieved; the true felicity of life.

 Η Αγγλική μετάφραση έχει κάποιες διαφορές από το πρωτότυπο από ότι είδα.

Αγάπησε με μέσα από τα έργα μου
Αγάπα την τάξη, την συνέπεια, την συνοχή!
Αγάπησε τον εαυτό σου και τους αδερφούς σου!
Η φυσική σου δύναμη και η ομορφιά να είναι τα στολίδια σου
Κατανόηση την ευγενική σου καταγωγή!
Δώσε την αιώνια φιλία στον αδελφό σου
Η μόνη τρέλα, που την αλήθεια στερήθηκες τόσο πολύ!


Σπάσε τα δεσμά αυτής της ψευδαίσθησης
διέλυσε το πέπλο της προκατάληψης
αποκαλύψου σχίζοντας αυτό το ένδυμα.
σφυρηλάτησε δρεπάνια από το σίδερο
Του ανθρώπου, του αδελφού το αίμα έχει χυθεί τόσο πολύ
Σπάσε τους λίθους με την μαύρη σκόνη
Ο φόνος (του εγώ) οδηγεί γρήγορα στην καρδιά των αδελφών!

Paracelsus his Aurora, & treasure of the philosophers 1659

  
Paracelsus his Aurora, & treasure of the philosophers 1659

Paracelsus his Aurora, & treasure of the philosophers· : As also the water-stone of the wise men; describing the matter of, and manner how to attain the universal tincture 1659

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

The Mirror of the Wisdom of the Rosicrucians Theophilus Schweighardt


The Mirror of the Wisdom of the Rosicrucians By Theophilus Schweighardt

Through the mediation of the Elohim...

I, Theophilus Schweighart Centralleanicus with the blessing of the times, herald of the Divine - Magical, Physical - Chemical, Triune - Universal Philosophy with the Grace of God, revealed to the unworthy, wish to all those who have been granted by God to contemplate my ‘Sophy speculum oculis intelligentiae’ peace, joy and constant prosperity from the glorious Father of Light reigning through the generations.


Dear brethren and fellow labourers in God, it is for ever the greatest cause of astonishment by what wonderfully contrary and world-loving opinion the majority of human creatures have landed in an incurable desperation, for they cannot recognise the salvation that hovers before their eyes and the final reforming of their errors, but they withstand all the grace and mercy of God. 
Look at and observe this age that is ending, contemplate the manifold businesses and affairs of mankind which are for the most part vain and of no account, not to mention public calumny and infamy, upon which may God have pity, in high and low degree. 
All this has so much got the upper hand that instead of being punished it is held more in esteem than godly virtues and heroic deeds. 
Oh vanity of vanities. Oh depraved human nature! My heart would leap from my body every time that I contemplate this miserable condition of such seeming joy; and though I know myself much too puny and in need of help to ward off this evil by my own person I cannot in Christian love ignore my neighbour and refrain from expounding my ‘Pandoram’ with figures which have been published for the same reason; and from revealing the much desired Collegium, Lodge, or Dwelling of the highly praised Rhodostaurotic (Rosicrucian) brotherhood and their true philosophy, the ‘fidelibus, pansophiae, studiosis’ to the end that mankind be wakened from its sleep of sin, and with freshly opened hearts, with heads bared and bare feet, go joyfully towards the newly rising sun and salutifero Heliae. 
Wherefore loving brethren in God, nature and wisdom, receive and mark this my faithful instruction, read it and examine it earnestly, and you will find what many thousands have desired from the be- ginning but what few have found. So be you pious, God-fearing, compassionate, well-doing and silent, otherwise this wisdom that is here made public and laid before your eyes in a manner that could not be brighter will not only shut up your treasure and close its storehouse but will turn to mockery, offence and shame. 
But thou, God-loving brother and friend, who wast named in the title somewhat obscurely, wilt know thyself through thy manifold experiences and promises made unto thee brought unto me in other ways, thou shalt have this Christian, godlike and nature-politic ‘Speculum Sophicum’ as thine own gift and to thine honour as a lover of its content and one dedicated to the salvation of the faithful. And this all the more because in the past two years thou hast shewn thyself to mine unworthy self in such fashion by confiding to me thine especial secrets that I cannot but think thereon without astonishment and a corresponding brotherly affection. For thou, O brother, didst offer to hear my pansophy, thou hast shewn me the way of my work, thou wast, art and shalt be in eternity the author and refuge of my thoughts.
And although the Theonic generation of vipers have dared to set obstacles in the way of some of our departed societies and brotherhoods by unexpected means and ways, and have undone them for the cursed intention of outer appearance, I shall nevertheless hope and trust that thy humanity and thy superior understanding will ascribe to me more belief and confidence, when I speak with an open and candid spirit, than other ‘Zoili’ with their despicable calumnies. 
If thou doest this, thou mayst expect something greater and more worthy in the coming year while contending thyself with the present proffered writing which, as I have said, is in thine honour, friendship and brotherliness, with the prayer to God the Almighty that he will unite it in thee with the ‘Pansophica studia in centro Sacratissmae Alethiae’.

Given on the 1st March 1617 from the Musaum Centralleanicum.

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Hippocrates sitting Miniature late 15th century


Hippocrates siting Miniature late 15th century 

Miniature painting, portrait of Hippocrates sitting, reading. 
Behind, two standing philosophers dispute. 
Opening illustration from a late fifteenth century manuscript of the Aphorisms in Latin translation.

Papyrus text fragment of Hippocratic oath verso, showing oath


Papyrus text fragment of Hippocratic oath verso, showing oath.

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Εσωτερικός Χριστιανισμός από την περιπλοκή στην απλότητα Δημόσια Ομιλία του G.J.P. Τετάρτη 9 Νοεμβρίου και ώρα 19:30


Εσωτερικός Χριστιανισμός
από την περιπλοκή στην απλότητα

Δημόσια Ομιλία του G.J.P.

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου και ώρα 19:30

Ελεύθερη Είσοδος

Έναστρον Βιβλιοκαφέ 
Σόλωνος 101 Αθήνα - Τηλ. 2103828139

Νους : https://www.facebook.com/groups/312675118872629/


Για πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση : 6987288881


Η καθαρότητα του λόγου που ταυτόχρονα μπορεί να είναι αποκαλυπτικός, ώστε να εξηγεί με σαφήνεια τους συμβολισμούς λαμβάνει χώρα μόνον μέσα από μια εσωτερική εργασία - εμπειρία ενός ανθρώπου ο οποίος εκφράζει τα έργα του μέσα από τον λόγο του.

Για αυτό και συχνά σας μιλάμε για μια μαρτυρία, που σημαίνει πως το πνεύμα αποκαλύπτεται μέσα στον άνθρωπο στον βαθμό που αυτός μπορεί να το δεχτεί.

Η μεταμορφωτική εργασία που περιγράφουμε έχει πολλές όψεις, για αυτό και η κατανόηση μας ολοένα και περισσότερο βαθαίνει χρόνο με τον χρόνο, πλουτίζει από τα θαυμαστά δώρα της νέας ψυχής.
Τα πνευματικά αυτά ευεργετήματα μας αλλάζουν θεμελιακά, δομικά, ψυχικά.

Αυτή η φωτεινή στιγμή ονομάζεται συμβολικά ΄προς συνάντηση του Κυρίου εις τον αέρα'.
Είναι μια μαγική στιγμή μέσα από την οποία ο Χριστός αποκαλύπτεται μέσα στην σάρκα, είναι παρόν και μας ευλογεί.
Μας καθοδηγεί μέσα από τα θαύματα του οικοδομώντας τον νέο ναό ώστε την κατάλληλη στιγμή να απελευθερωθεί πλήρως μέσω της σταυρικής θυσίας.
Αυτός είναι και ο τελικός μας στόχος 'Το σώμα της ανάστασης'
Να βρεθεί ο τάφος καινός.

Το εγώ θα πρέπει να πάψει να μιλάει, θα πρέπει να σιωπήσει πλήρως


Το εγώ θα πρέπει να πάψει να μιλάει, θα πρέπει να σιωπήσει πλήρως

Η αναπόφευκτη εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε τον προηγούμενο αιώνα, ο οποίος ήταν ένας από τους χειρότερους και πιο σκοτεινούς αιώνες στην ανθρώπινη ιστορία, μας οδήγησε σε μια παραδοχή πως μέσα από την μαυρίλα αυτή ένα νέο φως έλαμψε ξανά, μια νέα γνωστική αδελφότητα αναδημιούργησε την γέφυρα με το Πνεύμα απαίτηση των καιρών και της σταδιακής εισόδου μας μέσα στην εποχή του υδροχόου.

Μια νέα φιλοσοφία μας δόθηκε μέσα από μια πλήρη επιστημονική βάση, της οποίας το κάθε βήμα, στάδιο ανάπτυξης εξηγείται σωματικά, ανατομικά επιστημονικά.
Για να μπορέσει όμως αυτή να κατανοηθεί, χρειάζεται όχι μόνον μια σοβαρή πολύχρονη μελέτη αλλά και ένα εσωτερικό άνοιγμα σε αυτήν συνδυασμένο από την απομάκρυνση όλης της προηγούμενης μας διαμόρφωσις μέσα από βιβλία, ομάδες, τάγματα, αδελφότητες, εταιρίες, γκουρού, θεραπευτές, υπνωτιστές, πνευματιστές και λοιπά και λοιπά.

Έχουμε εξηγήσει αρκετές φορές πως η πλειονότητα όλων αυτών των ανθρώπων οδηγείται από την ιδιοτέλεια και δεν είναι παρά μια έκφραση και επισκίαση από τις κατώτερες περιοχές, τις πιο σκοτεινές της αστρικής σφαίρας.
Ο στόχος τους δεν είναι η απελευθέρωση από τα δεσμά της ύλης, ο εξαγνισμός, η μεταμόρφωση αλλά η γιγάντωση της ιδιοτέλειας, η πλήρης καλλιέργεια των υπαρχόντων σωμάτων.
Κατά αυτόν τον τρόπο όχι μόνον οι δεσμοί με το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο αυτής της φύσης μεγαλώνουν φυλακίζοντας μας περισσότερο αλλά και η σωματική μας δομή κρυσταλλώνεται ακατάσχετα και σαν συνέπεια οι απελευθερωτικές δυνάμεις του ανώτερου βασιλείου δεν μπορούν ούτε στην αρχική τους δόνηση να μας αγγίξουν.

Αυτή η σωματική - ψυχική σκλήρυνση καταστεί και την συνείδηση μας διαβλητή - διάτρητη σε όλες τις ανόσιες δυνάμεις που διαχέονται πάνω μας όταν συμμετέχουμε ενεργά στις διάφορες εκδηλώσεις αυτών των ομάδων είτε αυτές ονομάζονται διαλογισμός είτε προσευχή στον δάσκαλό κλπ.
Πολλοί αδαής σε αυτόν τον χώρο ακόμη αναρωτιούνται για την υπόσταση του κακού στον κόσμο μας μην μπορώντας να το διακρίνουν μέσα από την συμπεριφορά - πράξη του ανθρώπου όλους αυτούς τους αμέτρητους αιώνες.

Ο Στάινερ μας έλεγε απλά πως 'Σατανιστής είναι αυτός που κάνει συνειδητά κακό'
Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που στον ένα ή τον άλλον βαθμό προξενούν συνειδητό πόνο και βία ακόμη και στους ίδιους τους συγγενείς τους, στον σύντροφό τους, ακόμη και σε ξένους ανθρώπους.
Μέσα όμως στην ιστορία υπάρχου ακραία παραδείγματα τέτοιων ανθρώπων και ιδίως μέσα στον εσωτερισμό μιας και η ιδιοτέλεια και η επιθυμία για απόκτηση δύναμης, φήμης και πλούτου τους σπρώχνει σε ακατανόμαστες πρακτικές και έργα.

Κατά αυτόν τον τρόπο έρχονται σε επαφή με τις πιο βρώμικες οντότητες στην αστρική σφαίρα διαχέοντας αυτήν την ανοσιότητα γύρω τους μολύνοντας και άλλους ανθρώπους.
Όπως καταλαβαίνεται το καρμικό αντίτιμό για όλην αυτήν την δραστηριότητα είναι πολλαπλάσιο όπως και η τιμωρία που θα δεχτούν στην επόμενη τους ενσάρκωση.
Αυτό οι άνθρωποι αυτοί το γνωρίζουν διότι μέσω τεχνικών έχουν αποκτήσει ήδη μια συνειδητή επαφή με τον αστρικό χώρο κατά την διάρκεια του ύπνου.

Όταν επέλθει ο φυσικός θάνατος όλα τα οχήματα του ανθρώπου θα πρέπει σταδιακά να διαλυθούν, σήμερα λόγω των χημικών και των φαρμάκων έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με το υλικό μας όχημα το οποίο δυσκολεύεται να διαλυθεί, αλλά στο θέμα μας, τα πιο λεπτοφυή οχήματα του η αρχή του νοητικού και το αστρικό του σώμα πρέπει να αποφορτιστούν πλήρως επίσης αλλά αν συμβεί αυτό μετά από μια συγκεκριμένη περίοδο το άτομο αυτό θα πρέπει να ενσαρκωθεί ξανά μέσα από νέα οχήματα, αλλά εκεί τον περιμένει η θεία δικαιοσύνη και το συσσωρευμένο κάρμα το οποίο συνέλεξε εξαιτίας της κάκιστης συμπεριφοράς του.
Αυτό όπως καταλαβαίνεται μια τέτοια σκοτεινή οντότητα δεν το θέλει οπότε το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει είναι να καθυστερήσει αυτήν την ενσάρκωση, πως; ο μόνος τρόπος που μπορεί να το κάνει αυτό είναι το να τραφεί ενεργειακά από τους ζωντανούς ενδυναμόνοντας έτσι συνεχόμενα το αστρικό του όχημα.

Όμως επειδή δεν μπορεί να το κάνει αυτό κατευθείαν χρειάζεται ένα υποχείριο και αυτόν τον ρόλο στην ουσία παίζουν οι υποτιθέμενοι δάσκαλοι και θεραπευτές τους οποίους επισκιάζει πλήρως μέχρι και το σημείο μιας πλήρους κατάληψης.
Οι ψεύτο δάσκαλοι αυτοί αποκτούν μια διανοητική κούφια γνώση μέσω της επισκίασης αυτής, γράφουν βιβλία, αποκτούν οπαδούς κάνουν τελετές και προσευχές και διαλογισμούς και σαν ένα αποτέλεσμα κατά κυριολεξία τους απομυζούν την ζωτική τους ενέργεια η οποία διοχετεύεται πλήρως σε αυτές τις μαύρες οντότητες της αστρικής σφαίρας.
Μου είναι δύσκολο από εδώ να σας εξηγήσω όλα όσα αφορούν τα σώματά μας και τους αντίστοιχους αιθέρες που καταναλώνουν για την συντήρηση και λειτουργία τους απλά θα σας έλεγα πως βασικά είναι 4 ειδών δύο κατώτερη που σχετίζονται με την συντήρηση και την κίνηση και δυο ανώτεροι που έχουν να κάνουν με το συναίσθημα και την σκέψη.

Η Πνευματική Επιστήμη τα εξηγεί διεξοδικά όλα αυτά και ακόμη περισσότερα, για όλους αυτούς τους κινδύνους αλλά και τα σχετικά με την τροφή και άλλες συνήθειες της ζωής.
Γιατί για παράδειγμα δεν θα πρέπει να φοράμε ένα δερμάτινο μπουφάν ή γιατί δεν θα πρέπει να κοιμόμαστε πάνω σε ένα μαξιλάρι που περιέχει πούπουλα;

Επαναλαμβάνω πως οποιοσδήποτε θελήσει να ακολουθήσει την οδό της Μεταμόρφωσις θα πρέπει να θυμηθεί τα λόγια του Ιησού στον πλούσιο νέο : 

Πούλησε όλα τα υπάρχοντας σου και ακολούθησε με.
 
Εδώ μην σκεφτείτε μόνον τα υλικά αγαθά τα οποία είναι όντως μια σοβαρή εξάρτηση αλλά μιλά κυρίως για τους δεσμούς και τις αξίες αυτής της φύσης του θανάτου, όλη αυτήν την άθλια κοινωνική διαμόρφωση και επιφανειακή γνώση που οδηγεί στην βία και την εκμετάλλευση.

Και φυσικά πως θα πρέπει να ανοίξουμε διάπλατα τους οφθαλμούς και τα αυτιά μας σε όλα όσα μας λέγονται και να τα δούμε με νέο μάτι και όχι μέσα από την προηγούμενη στρεβλή διαμόρφωσή μας.
Το εγώ θα πρέπει να πάψει να μιλάει, θα πρέπει να σιωπήσει πλήρως θα πρέπει να μάθει να ακούει και να κατανοεί όχι με την νοητική του ημιτελή ικανότητα αλλά μέσα από την νέα λειτουργία της καρδιάς.
Γιατί εκεί κατοικεί ο θησαυρός, εκεί βρίσκεται το σπερματικό άτομο σπινθήρας του Πνεύματος.
Αυτό θα πρέπει να αναπτυχθεί και όχι η ιδιοτέλεια ως συνέβαινε πιο πριν.

'Ο Χριστός μέσα μου θα πρέπει να αναπτυχθεί και εγώ να μειωθώ' 

αυτό δεν μας λέει ο Ιωάννης ο οποίος συμβολίζει τον μαθητή ο οποίος προετοιμάζει το ον του για την συνάντηση του Χριστού μέσα του;

Αν εμείς σας εξηγούμε το άλφα ή το βήτα και εσείς επαναλαμβάνεται όλα όσα έχετε μάθει μέσα από το κρυσταλλωμένο σας φίλτρο τότε δεν κάνετε χώρο για το νέο που θα έρθει, πως θα μπορέσουμε να σας αγγίξουμε  αν το δοχείο σας ξεχειλίζει από την σοφία αυτού του κόσμου;
Αδύνατον.
Πως θα μπορέσετε να κατανοήσετε σωστά και να περάσετε σε νοήμονα πράξη;

Πριν από καιρό έβαλα κάποια ωραία εμβλήματα από μια σειρά μεταξύ των άλλων το ένα παρουσίαζε ένα άγγελο να καθαρίζει με μια σκούπα μια τεράστια καρδιά από τις ακαθαρσίες αιώνων που είχε μαζέψει... 

Φίλοι αυτή είναι και η δική σας εργασία, και η δική μας, ο εξαγνισμός μέσα από νοήμονα πράξη και υπό την καθοδήγηση και τις απελευθερωτικές δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος.