Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

BEETHOVEN: Symphonies Nos. 5 and 7 (R. Strauss) (1926-1928)01. Beethoven - Symphony No.5 in C minor Op.67 - Allegro con brio


 02. Beethoven - Symphony No.5 in C minor Op.67 - Andante con motoMore movements tomorrow i am a free user there so it is limited

http://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.110926

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Οι δύο βασικές όψεις μέσα από τις οποίες το Πνεύμα λειτουργεί

 

Οι δύο βασικές όψεις μέσα από τις οποίες το Πνεύμα λειτουργεί

Στην σημερινή φάση εξέλιξης της ανθρωπότητας η βοήθεια που δίνεται από την Ιεραρχία των Ζώντων Ψυχών, των εργατών του Πνεύματος θα μπορούσε να διαιρεθεί σε δύο βασικές όψεις.
Η πρώτη επικεντρώνεται στην εκπόρευση μιας αρχικής ακτινοβολίας η οποία έχει σαν στόχο την αφύπνιση του πνευματικού σπινθήρα μέσα στην καρδιά του ατόμου ούτως ώστε όταν αυτό συμβεί αυτή η γλυκιά αναταραχή να του δημιουργήσει την εσωτερική ανάγκη της αναζήτησης αυτού που του λείπει, την αναγκαιότητα του να πάρει απαντήσεις σε όλες αυτές τις ζωτικής σημασίας ερωτήσεις που κατακλύζουν το Ον του.

Για αυτό και παράλληλα με αυτήν την αρχική εκπόρευση θα πρέπει να υπάρξει σε αυτό το αρχικό επίπεδο προσέγγισης και μία σοβαρή, εύστοχη, απλοποιημένη γραπτή διδασκαλία η οποία με σαφήνεια θα του εξηγεί αυτήν την διαδικασία της μεταμόρφωσις κατά ένα επιστημονικό τρόπο.
Αυτή ανταποκρίνεται εσωτερικά στο ηθικό και λογικό πλαίσιο ανάλογο της κατανόησης του αναζητητή και για αυτό και το κάθε άτομο αντιδρά διαφορετικά σε αυτήν.
Αυτή η διδασκαλία θα πρέπει να χωριστεί σε δύο μέρη από την μία σε μία ανθρωπολογία και από την άλλη σε μία κοσμολογία.
Αυτή η πρώτη αρχική όψη είναι κοινή για όλους τους ανθρώπους και λειτουργεί κατά ένα απρόσωπο τρόπο.

Με λίγα λόγια τι πρέπει μία αδελφότητα του πνεύματος να κάνει;
Από την μία να εκπνέει μία Ζωτική Δύναμη Φωτός μέσα στην ατμόσφαιρα σε μια προσπάθεια αφύπνισης του πνεύματος μέσα στον άνθρωπο και από την άλλη να δίνει μέσα από μια εξωτερική επαφή μέσω του γραπτού ή του προφορικού λόγου μία σαφή εικόνα αυτής της διεργασίας ώστε αυτή να κατανοείται λογικά μέσα από τον νου αλλά και αισθαντικά μέσα από την καρδιά.
Σε αυτό οι δημόσιες ομιλίες και τα βιβλία παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο.
Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι όλο αυτό το εγχείρημα δεν επικαλύπτεται με κανενός είδους κώδικα όπως γινότανε στο παρελθόν αλλά εκφράζεται με απλότητα και σαφήνεια και είναι ένα μέρος γνώσης οι οποία έχει  αποκτηθεί και βιωθεί κατά ένα αποκαλυπτικό τρόπο μέσα από ζωντανά εσωτερικά βιώματα από αντίστοιχους εργάτες του πνεύματος.

Ο κάθε άνθρωπος που επεξεργάζεται κατά αυτόν τον τρόπο όλη αυτή την εξωτερική γνώση θα μπορέσει αν είναι εσωτερικά έτοιμος να περάσει σε ένα επόμενο στάδιο στην μαθητεία του, σε αυτό της προσωπικής επαφής με μια Σχολή Μυστηρίων μέσα στην οποία σε ειδικά προετοιμασμένους για αυτό χώρους η δεύτερη Ακτίνα του Αγίου Πνεύματος δραστηριοποιείται με στόχο την ώθηση, στο να δίνει την δυνατότητα στον υποψήφιο μέσα από τις ''Άγιες Δυνάμεις - Τροφές'' που μετασχηματίζονται εκεί στο να μπορέσει αυτός ο ίδιος να περάσει από μία αρχική και πλήρη μεταστροφή όλου του όντος του, σε ένα εξαγνισμό του σώματος και της ψυχής του η οποία θα του επιτρέψει μέσα από έναν ανάλογο χρόνο να ανοικοδομήσει ένα άφθαρτο και άυλο Ον αλλά και να κατεδαφίσει το παλαιό και το φθαρτό.

Καμία ουσιαστική πνευματική εργασία δεν μπορεί να αρχίσει αν ένας αναζητητής δεν συμμετάσχει σε μία τέτοια εσωτερική  ομάδα γιατί όπως σας ανέφερα και πιο πάνω το Πνεύμα κατά κανένα τρόπο δεν βιάζει την ελευθερία της επιλογής του δρόμου του ανθρώπου η οποία πέφτει αποκλειστικά στο άτομο και μόνο, για αυτό και η γενική επαφή μαζί του λειτουργεί μόνο αφυπνιστικά σε ένα αρχικό στάδιο και διόλου στο επίπεδο του γκρεμίσματος ή της ανοικοδόμησις.
Αυτός είναι και ο μοναδικός δρόμος τον οποίον ένας μαθητής θα πρέπει να επιλέξει, αυτή η ουσιαστική συμμετοχή θα του ανοίξει εντελώς νέους ορίζοντες και θα του δώσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και βασικά υλικά ώστε να μπορέσει να βηματίσει προς το Φως, να γίνει αυτός ο ίδιος αυτό το Φως.

Όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ εδώ να σας εξηγήσω τον τρόπο μέσα από τον οποίο μέσα στον χρόνο μία τέτοια αδελφότητα παρουσιάζεται ούτε τα στάδια που και αυτή θα πρέπει να περάσει ώστε να καταστεί ικανή να συνδεθεί με το Πνεύμα και να δημιουργήσει έτσι μία ''Εστία Πυρός'' έναν χώρο καθαρό δηλαδή μέσα από τον οποίο οι δυνάμεις αυτής της φύσης δεν μπορούν να επηρεάσουν τους μαθητές και οι δυνάμεις του Πνεύματος για αυτό μπορούν να εκφραστούν στην πληρότητα τους.
Αυτό συμβολικά ονομάζεται και ένας ''Οίκος του Αγίου Πνεύματος'' και είναι η ουσιαστική μετάφραση των εννοιών ''Ναός'' και ''Εκκλησία''

Σήμερα αυτή η αποκαλυπτική γνώση μπορεί να αποκτηθεί από όλους ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος, ή μιας σωματικής ασθένειας.
Το μόνο που ο λυτρωτής και σωτήρας μας μας ζητεί είναι να κάνουμε από μόνοι μας αυτό το αποφασιστικό εσωτερικό και εξωτερικό βήμα και να τον αναζητήσουμε, να κτυπήσουμε την θύρα ώστε αυτός να μας ανοίξει την πύλη των μυστηρίων και να μας δεχτεί στην αγκαλιά του σαν φίλους και αδελφούς γιατί μην αμφιβάλετε ούτε για μία στιγμή για την κοινή μας καταγωγή γιατί όπως και Αυτός είναι Υιός του Πατέρα τον οποίον και εδόξασε κατά την διάρκεια την ζωή του σαν απόδειξη αυτής της υπερκοσμικής αγάπης έτσι και εμείς θα πρέπει να μοιραστούμε αυτήν την επουράνια δόξα την οποία και έχει κρατήσει για εμάς από την αρχή αυτού του κόσμου βυθιζόμενη μέσα σε αυτήν την Αγάπη που είναι Φως που είναι Λόγος.

.

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

The Egyptian Arch-Gnosis by Jan van Rijckenborgh & Johfra Bosschart paintings


"While living, he made himself into a grave."

From this grave of nature the Son arises, clothed with the Golden Wedding Garment of the new soul. He is the new Mercury, the thrice great Hermes. His head is adorned with the wondrous golden flower of the new thinking faculty; in his hands are the fiery serpents of the renewed spinal fluid in its positive and negative aspects.

The five points of contact of the new soul with the transfigured personality radiate like roses. He has found his Pymander. So he arises, one with the Gnosis, from glory to glory, leaving behind the dead bones of the many failed attempts in the desert of the dialectical past.


The illustration depicts the mother of the world, or Arch-Mother, who sits within the framework of a five-pointed star in the midst of the constellations. She is receiving the fire of the Father, the Sevenfold Spirit Fire.

Her head and heart, through their harmonious interaction, are irradiated by astral light so that a source of Living Water, the Eternal Stream, is generated in her womb.

Thus, out of the Mother and by the seed of the Father, the childship, the sonship, becomes a living reality. The Father's plan of creation is brought to reality by the power of the Mother.

In the beginning was the Word,
The Word was God,
And God was The Word.
The Light shines in the darkness.


Saturn is the ruler of matter and the cause of all processes of crystallization. As such he is the power of obstruction, deterioration and decline.

It is also Saturn's task to reveal everything the human being has created. That is why he is sometimes depicted as the man with the sickle and the hour-glass, as the hierophant of death. For he brings all the values of dialectical and satanic man, all the results of selfishness and the rampant lower life into the light of day, at a psychological moment. Saturn is Father Time, Chronos, who orders: 'Thus far and no further'.

But Saturn is also the one who initiates. Those who walk the path of life-renewal to live again in harmony with the great, universal law of life, will meet Saturn as the one who reveals everything that has become new: the imperishable values secured within the soul. Saturn, the envoy of death in transient nature then becomes the herald of the resurrected, immortal man.


The seven headed dragon with the ten horns is brooding on the earth. With its tail it wipes out a third part of the stars in the sky. Its bat-wings are set with eyes: it rules the earth.

The Woman of the Apocalypse is cloaked with the Sun, she is standing on the Moon and the serpent, and she has a garland of twelve stars around her head. She is the Brotherhood, fleeing to the desert with the child, the young Gnosis, the new link in the golden chain of Brotherhoods, to save it from the dragon. Then she offers the child up to the hands of the Father, to the crown, the all-seeing eye, which admits it behind the veils of the All.

The Arch-Father is standing to the right of the Woman. He is the divine creative impulse, who emits power; he keeps the zodiac, in the shape of a ring, in his hand. The serpent, with its tail in its mouth, coils itself twelve times around the ring. The Arch-Father points at the Arch-Mother: he pours his power into her. She receives it, and for that reason her hands resemble a receptacle. She is the one who offers resistance, she is Saturn, time, restriction; that is why she carries an hour-glass on her head. 
Their garments form a curtain, that is drawn back for the Sun, which is the central Christ-principle: 'No one comes to the Father but by me.' That is the reason why the child, too, is lifted up from the spheres of the Sun. In the All-Father we also find the symbol of yang and yin, the complete unity, the circle: the Sun sends its rays throughout the All.

The straight path for the gnostic pupil is the road through the middle arch, the human life-field, via the soul towards the Christ. Then there is also the contact with the All-Father: 'Whoever sees me, has seen the Father.' To merge fully with the All-Father signifies the end of all materiality.


http://www.lectoriumrosicrucianum.org/literatur/the-egyptian-arch-gnosis

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Παίρνουμε λίγο Επίκουρο τον μπερδεύουμε με λίγο Σωκράτη και μία τζούρα Ηράκλειτο


Παίρνουμε λίγο Επίκουρο τον μπερδεύουμε με λίγο Σωκράτη και μία τζούρα Ηράκλειτο

Σήμερα που η τεχνολογία βοηθάει σημαντικά την πληροφόρηση μέσω της ανάγνωσης χιλιάδων κειμένων και ταινιών μιας πληροφοριακής - διδακτικής φύσης, σήμερα παρουσιάζεται και η μεγαλύτερη παραπληροφόρηση και μια έντεχνη και σκόπιμη απάτη.

Από την μία έχουμε όλους αυτούς τους ερασιτέχνες της γνώσης που ζητούν αναγνώριση και από την άλλη όλους αυτούς τους επαγγελματίες σκοταδιστές που μολύνουν τον νου μας.
Για αυτό φίλοι μην λαμβάνεται τίποτα άκριτα αλλά να το επεξεργάζεστε με σοβαρότητα και υπομονή.

Ειδικότερα όσον αφορά τον χώρο του εσωτερισμού εδώ γίνεται ένα μεγάλο πάρτι αλλοίωσης πολλών σημαντικών δοξασιών που τροποποιούνται για να εξυπηρετούν σκοπιμότητες και συμφέροντα.
Αυτό συμβαίνει όχι μόνον όσο αφορά την γνώση που μας έρχεται από την ανατολή αλλά και ένα σημαντικό μέρος και της αρχαίας Ελληνικής σκέψης.
Έτσι παίρνουμε λίγο Επίκουρο τον μπερδεύουμε με λίγο Σωκράτη και μία τζούρα Ηράκλειτο και κλείνουμε με Ιπποκράτη και τσουπ έτοιμο το κοκτέιλ μολότοφ της σκέψης, δύο λιποθυμούν ακούγοντας τα αυτά σε δημόσια ομιλία και τρεις τραβάνε τα μαλλιά τους εκτός από έναν καραφλό κύριο που δεν μπορούσε και έτσι έσκιζε τα ρούχα του.

Δε αυτός ο Πυθαγόρας παρελαύνει μαζί με τον Ορφέα συνέχεια έξω από την πόρτα μου σχεδόν κάθε μέρα με άπειρα λογίδρια και στρεβλές υποθέσεις απείρου κάλλους.

Αν όμως τους ρωτήσεις από που αντλούν τις γνώσεις τους τότε θα σου πουν ααα ξέρετε δεν έχει γραφτεί τίποτα αλλά ο Διόδωρος... είπε αυτά και έγραψε εκείνα... 
Και ;;; Τι με αυτό; Τι σημαίνει ότι όποιος γράφει κάτι αυτό είναι και αλήθεια; και μετά από πόσα χρόνια συνέβη αυτό; 

Η καλύτερα να ρωτήσουμε γιατί ο Ορφέας, ο Πυθαγόρας, ο Σωκράτης δεν έγραψαν τίποτα;
Ακριβώς για αυτό γιατί η ανθρώπινη βλακεία και ματαιοδοξία είναι τόσο μα τόσο μεγάλη που όπως συνέβη και με την Χριστιανική διδασκαλία αυτή μετά από μόνο 200 χρόνια διαστρεβλώθηκε σκόπιμα και έγινε ένα όπλο δύναμις και εξουσίας πάνω στους ανθρώπους, ενώ αγαπητοί φίλοι η ουσία όλων αυτών των δοξασιών το αντίθετο ακριβώς πρεσβεύει και μας μεταφέρει το καλό μήνυμα για μία απελευθέρωση από όλα αυτά, από όλους αυτούς τους σκοτεινούς ανθρώπους και μία ένωση με το Πνεύμα.

Ζούμε αναμφισβήτητα μέσα στην εποχή που το Φως ακτινοβολεί ασταμάτητα αλλά τι λέγεται; Οι άνθρωποι δεν το διακρίνουν καν!
Παραμένουν αγκιστρωμένοι μέσα στο δικό τους σκοτάδι αυξάνοντας το μέρα την μέρα, δεν νομίζεται ότι αυτό πρέπει να σταματήσει; 

Βρείτε την τόλμη και το θάρρος και προσκαλέστε το Φως μέσα σας, μπορείτε;

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Τα μυστήρια του Άγιου Χριστιανού Ροδόσταυρου
Τα μυστήρια του Άγιου Χριστιανού Ροδόσταυρου 
 
Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι η Γνώση που είναι Αγάπη που είναι Λόγος που είναι Πνεύμα μπορεί να μετρηθεί, να αναλυθεί ή να επεξηγηθεί μέσα από την σκέψη ή την λογική τους αριθμούς ή τα γεωμετρικά σχήματα, μια
μελωδία ή μια άρθρωση μερικών συλλαβών.
Αυτός ο συλλογισμός δεν είναι μόνον τραγικά λανθασμένος αλλά κρύβει και μία υπεροψία και μια προσβολή.

Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να κατανοήσει όλα αυτά τα απαραίτητα πρώτα βήματα που θα τον οδηγήσουν σε έναν απαραίτητο εξαγνισμό του σώματος του σαν το πρώτο σκαλοπάτι μέσα από το οποίο ο φορέας του θα μπορέσει να γίνει δεκτικός για να μπορέσει έτσι να ελκύσει μέσα στο σύστημα του τις ανώτερες δονήσεις οι οποίες μόνον αυτές (και τίποτα άλλο δεν μπορεί) θα μπορέσουν να τον αλλάξουν ολοκληρωτικά.
Έτσι μπορεί να φλυαρεί με εντυπωσιακά λόγια και με στόμφο και να εξηγεί τα ανεξήγητα αλλά στην ουσία όλα όσα λέει και σκέφτεται είναι εντελώς άχρηστα και κενά.

Πολλά από αυτά τα άτομα καπνίζουν και πίνουν αλκοόλ, τρώνε το κρεατάκι τους και η συμπεριφορά τους πίσω από τον φακό κρύβει ένα άλλο πρόσωπο πολύ πιο συνηθισμένο πολύ πιο πρωτόγονο.
Δεν θέλω να φανώ δυσάρεστος ούτε κανένα λόγο δεν επιθυμώ να ασκήσω κριτική σε οποιονδήποτε, γιατί κάθε ένας από εμάς είναι ελεύθερος να πράξει αυτό που η συνείδηση του του επιτρέπει, αλλά θα πρέπει να γίνω καυστικός, να αποκαλύψω αυτήν την πλαστότητα, αυτήν την υποκρισία για οποιονδήποτε μπορεί να καταλάβει το απλό και το ξεκάθαρο.

Η Πνευματική Επιστήμη δεν ασχολείται με τα φαινόμενα και τους νόμους αυτού του κόσμου αν και μπορεί να εξηγήσει το κάθε τι με επιστημονικό πλέον τρόπο αλλά μας μεταφέρει ένα απλό μήνυμα στην αρχή όσον αφορά την αρχική μας προέλευσή, την καταγωγή μας και μας εφοδιάζει με όλες τις απαιτούμενες δομικές ενέργειες για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε αυτόν τον δεσμό με το Πνεύμα μιας και από εκεί προερχόμαστε κατά ένα δομικό τρόπο.

Αρχικά απευθύνετε σε εμάς μέσα από μια γραπτή και προφορική μαρτυρία η οποία περιγράφει όλα τα απαιτούμενα βήματα αυτής της διεργασίας ώστε να επιτευχθεί μέσα μας μία λογικό - ηθική αποδοχή, αυτή η κατανόηση θα μας επιτρέψει με κάποιες πολύ σοβαρές συμβουλές όσον αφορά την τροφή και την ένδυση σε μια διαδικασία σημαντικών εσωτερικών αλλαγών οι οποίες έχουν κυρίως να κάνουν με το αίμα και τα διάφορα ρευστά μας την λειτουργία των ενδοκρινών αδένων, το νευρικό μας σύστημα και διάφορα άλλα σημαντικά όργανα όπως το σύστημα συκωτιού σπλήνας κ.ο.κ.

Όταν όλα αυτά μέσα από μια περίοδο χρόνου επιτευχθούν το σύστημα μας όχι μόνο αλλάζει δραστικά αλλά γίνετε και ευαίσθητο και ικανό να λάβει ακτινοβολίες μιας πολύ ιδιαίτερης και ανώτερης φύσης.
Εκείνην την στιγμή το παλαιό αρχίζει να υποχωρεί και το καινούργιο έρχεται να κυριαρχήσει, μία νέα συνείδηση μία νέα σκέψη ένα νέο συναίσθημα απαλλαγμένα από τις αξίες του ιδιοτελούς εγώ και των δυνάμεων που το ορίζουν και το συντηρούν.

Αυτές οι πολύ σημαντικές εσωτερικές αλλαγές δεν είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας αλλά γίνονται ένα ζωντανό βίωμα - εμπειρία μέσα μας η οποία ακτινοβολείται από το σύνολο του Όντος μας την κάθε στιγμή δίνοντας μια καθημερινή μαρτυρία για αυτό.

Φίλοι νομίζω πως έφτασε ο καιρός να ξεκαθαρίσουμε επακριβώς την ιερότητα που αυτό το καθήκον μας επιβάλει και να το κατανοήσουμε πλήρως στην ολότητα του από τα δεκάδες άλλα που μας κτυπούν καθημερινά την πόρτα και μας προτρέπουν σε μία καλλιέργεια του εγώ και των οχημάτων του.

Η Πνευματική Επιστήμη επιθυμεί την διάλυσή τους όχι την καλλιέργειά τους, αναζητά το νέο όχι τα παλαιό, επενδύει στον ψυχικό άνθρωπο σαν τον μόνο σύνδεσμο με το Πνεύμα και όχι στον σωματικό και τις ιδιότητες του.

Μπορεί να είσαι πολύ ευφυείς άνθρωπος γεμάτος ταλέντα μουσικά ή ζωγραφικά, επιστήμονας ή πυρηνικός φυσικός αλλά όλα αυτά πολύ λίγη σημασία έχουν όσον αφορά την Πνευματική Επιστήμη γιατί το Πνεύμα ρίχνει μία πρώτη ξεκάθαρη ματιά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου ζυγίζοντας την αγάπη ή το μίσος που αυτή μέσα έχει και πράττει ανάλογα.

Για αυτό τον λόγο και ο θησαυρός της αδελφότητας αν και αναζητήθηκε από πολλούς παρέμεινε ασφαλής και προστατευμένος από κάθε τέτοιο αδιάκριτο βλέμμα αλλά γίνεται ορατός και κατανοητός σε κάθε αγνή καρδιά που αναζητά τον Χρυσό του Πνεύματος και αυτός χαρίζεται πλουσιοπάροχα μέσα από τα μυστήρια του Άγιου Χριστιανού Ροδόσταυρου, ο φίλος, αδελφός και πατέρας μας, ο μοναδικός αληθινός συνοδοιπόρος μας σε αυτό το μακρύ αλλά ένδοξο έργο.

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Διαλογισμός δεν είναι η απουσία σκέψης

 
Διαλογισμός δεν είναι η απουσία σκέψης

Είναι δυνατόν ποτέ ο άνθρωπος να είναι ο ελεγκτής αλλά και το ελεγχόμενο; όσον αφορά τον έλεγχο της σκέψης πάνω στον οποίον γίνεται πολύ συζήτηση.

Αυτό που οι αδαείς δεν γνωρίζουν είναι ότι δεν ζητείται κατά κανένα τρόπο κανένας έλεγχος ή τροποποίηση του νου και της σκέψης στην Εσωτερική Επιστήμη αλλά μία ανακατεύθυνση του όταν ο υποψήφιος θα μπορέσει να εξαγνίσει την καρδιά του και συνεπώς το συναίσθημα, η σκέψη και η δράση του δεν θα έχουν κέντρο πια άλλο το ιδιοτελές Εγώ. 

Διαλογισμός δεν είναι η απουσία σκέψης γιατί οτιδήποτε δεν σκέφτεται είναι νεκρό αλλά η απουσία σκέψης του ματαιόδοξου Εγώ, για αυτό και στην ουσία δεν μπορούμε να πούμε 'θα διαλογιστώ τώρα' αυτή η λειτουργία είναι μία κατάσταση συνείδησης που θα πρέπει να αποκτηθεί μετά από πολύ κόπο και απλά συμβαίνει.
Όταν αυτό θα συμβεί αυτόματα δημιουργείται και μία ένωση με το κάθε τι γύρω μας είτε είναι πέτρα ή ζώο ή φυτό γιατί απλά αισθανόμαστε, συνδεόμαστε με αυτήν την πρωταρχική ύλη που ενώνει το όλον. 

Αυτό περιγράφουν και τα λόγια 'εγώ και εσύ είμαστε ένα' 

Οι άνθρωποι δυστυχώς μιλούν, φλυαρούν για όλα αυτά σε ένα επίπεδο σκέψης αλλά ποτέ δεν κάνουν αυτό το απαραίτητο και αποφασιστικό βήμα της πραγμάτωσης αυτού του προσωπικού αρχικά εσωτερικού ταξιδιού στην ζωή τους, Το Εγώ πάντα ξεγλιστρά και διαιωνίζεται. 

Όποιος είναι αρκετά ώριμος όσον αφορά την ψυχή του έρχεται αντιμέτωπος και εκφράζει μία πολύ απλή ερώτηση 'Τι να κάνω, τι πρέπει να κάνω;' 

Και αυτό το ερώτημα αν είναι μία γνήσια απόκριση της ψυχής του θα πρέπει να του απαντηθεί.

Lucy 2014 ένα μικρό σχόλιο

 
 
Lucy 2014 ένα μικρό σχόλιο

Πρέπει να είμαστε πολλοί προσεκτικοί σε ότι βλέπουμε, διαβάζουμε και ακούμε και να το εξετάζουμε με σοβαρότητα αλλιώς εσφαλμένα ή ημιτελή συμπεράσματα θα γίνονται για μας μία βεβαιότητα και έτσι θα παρασυρόμαστε σε φαντασίες. 

Στον κινηματογράφο όπως είναι φυσικό περνάνε πολλά μηνύματα, ή καταπιάνονται με μία ιδέα και πάνω εκεί στήνουν ολόκληρα θεωρήματα αλλά αυτά δεν σημαίνει ότι είναι και αληθή. Και σε αυτήν την ταινία η κεντρική ιδέα ήταν η νοητική ικανότητα του ανθρώπου και πως αυτή μπορεί να αυξηθεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων αλλά όπως γνωρίζουμε από την Πνευματική Επιστήμη αυτό δεν είναι το ζητούμενο αλλά η ολοκληρωτική μεταμόρφωση της Καρδιάς.

Με την έννοια ότι αυτή είναι η αφετηρία και ο μοναδικός σπόρος Πνεύματος μέσα στο ανθρώπινο σύστημα μέσα από τον οποίο μία νέα διαδικασία εξαγνισμού μπορεί να αρχίσει η οποία στην πορεία της ενεργοποιεί και άλλα κέντρα και μέσα από την πορεία της που δεν μπορώ εδώ να περιγράψω λόγω χώρου καταλήγει στο ιερό της κεφαλής φωτίζοντας όλο το ον μας.
Αλλά όταν αυτό θα συμβεί μέσα από την χάρη του Πνεύματος δύο βασικά πραγματάκια θα έχουν αλλάξει σε μας, πρώτον θα έχει σβηστεί ολόκληρο το κάρμα μας και θα έχει ουδετεροποιηθεί το Εγώ μας και δεύτερον θα έχουμε δημιουργήσει νέα οχήματα μιας Πνευματικής φύσης εν ζωή. 

Δεν νομίζεται ότι ήδη η διανοητική ικανότητα στον άνθρωπο, ένα από τα δώρα του Θεού σε αυτήν την φάση εξέλιξης καταχράστηκε από τον άνθρωπο στο μέγιστο βαθμό του προσφέροντας καταστροφή, πόνο και βία; Σκεφτείτε αν γινόταν δύο και τρεις φορές περισσότερο ευφυείς!!!
Ο κόσμος μας και ο άνθρωπος έχουν φτιαχτεί με θαυμαστές ισορροπίες και μία υπέρ νόηση και είναι σώφρον να μην τα προσπερνάμε με αφέλεια και εγωισμό όλα αυτά γιατί τότε απλά θα καούμε.

Και στην Ερμητική Επιστήμη ο Θεός μας παρουσιάζετε συμβολικά, εξομοιώνεται σε μας συμβολικά με την έννοια  ''Νους'' αλλά αυτός ο νους αγαπητοί φίλοι δεν έχει κέντρο όπως ο άνθρωπος για αυτό και ταυτόχρονα είναι και Αγάπη, είναι όλα στα όλα και αυτό επιθυμεί και για εμάς και αυτό είναι και το καθήκον και η εργασίας μας σε αυτήν την φάση πολιτισμού μία ολοκληρωτική μεταμόρφωση από ύδωρ και πνεύμα.

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

John Lennon • A Tribute Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στις 9:00 μ.μ. στο Έναστρον βιβλιοκαφέ John Lennon • A Tribute
Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στις 9:00 μ.μ.
στο Έναστρον βιβλιοκαφέ

Ένα αφιέρωμα στη μουσική και την ποίηση του John Lennon με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, βίντεο προβολή τραγουδιών του και απαγγελία στίχων από τα σημαντικότερα κομμάτια του. Επιμέλεια και μουσική από τον Dj Gregory.

O John Lennon δεν ήταν μόνον ένας διάσημος μουσικός. Είναι πολλοί αυτοί που δεν γνωρίζουν ότι η αγάπη του για το σχέδιο και την τέχνη άρχισε πολύ πριν ασχοληθεί με τη μουσική. 
Επιπλέον, υπήρξε συγγραφέας, ποιητής και φιλόσοφος και, όπως έλεγε και ο ίδιος, η τέχνη με την οποία
έχει καταπιαστεί δεν είναι παρά  το όχημα με το οποίο θέλει να μεταφέρει, να μεταδώσει τα μηνύματά του για την ανθρώπινη αγάπη και επικοινωνία.

Σήμερα, παραδόξως, το σύνολο των μηνυμάτων του παραμένει απολύτως επίκαιρο μια και η δυτική κοινωνία δεν μπόρεσε να ξεπεράσει όλα αυτά τα κοινωνικά αδιέξοδα. 
Η κρίση συνεχίζει να καταδυναστεύει ηθικά, κοινωνικά και οικονομικά εκατομμύρια ανθρώπους.
Γι’ αυτό θελήσαμε μέσα από τη μουσική και τους στίχους του να σας θυμίσουμε αυτή την παγκόσμια ανάγκη για ειρήνη, αγάπη και αδελφοσύνη.
 Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Το σύμβολο της Πνευματικής Σχολής του Lectorium Rosicrucianum


Το σύμβολο της Πνευματικής Σχολής του Lectorium Rosicrucianum

Το σύμβολο της Πνευματικής Σχολής του Lectorium Rosicrucianum περιλαμβάνει μια σειρά από γεωμετρικά σχήματα: τρίγωνο, τετράγωνο και κύκλος. Και, τώρα, περιλαμβάνει επίσης την τελεία.

Τελεία, τρίγωνο, τετράγωνο και κύκλος όλα μαζί αντιπροσωπεύουν - σε όλα τα επίπεδα : μακροκοσμικό, κοσμικό ή μικροσκοπικό - ένα σύμβολο της συμπαντικής θεϊκής δημιουργίας.

Για πολλές δεκαετίες, ο ιδρυτής της σχολής του Χρυσού Ροδοσταύρου Jan van Rijckenborgh, ενημέρωνε τους μαθητές του ότι θα έρθει η στιγμή, όταν, χάρη στην ωριμότητα της ανθρώπινης συνείδησης και το ζωντανό σώμα της Πνευματικής Σχολής, το σύμβολο αυτό θα μπορούσε να λάβει την τελεία στην μέση : 

"Θα καταλάβετε ότι αυτό είναι ένα καθήκον, μια αποστολή, που ισχύει για κάθε άνθρωπο, όπου κι αν βρίσκεται στον κόσμο.''

(...) Είναι η τελεία στο κέντρο του κύκλου, το σύμβολο, η απόδειξη, ότι ο άνθρωπος γιορτάζει την ένωση του με τον Πατέρα. 

Αυτή η στιγμή έφτασε! Η τελεία στο κέντρο του συμβόλου μας έγινε τώρα μια ζωντανή πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι
μπορεί  να πραγματοποιηθεί επιτέλους η αναγέννηση από ένα μέρος της ανθρωπότητας.

Η καρδιά του μικρόκοσμου ξαναέρχεται στην επιφάνεια την πραγματικότητα αναδημιουργώντας το Πνεύμα - την Τελεία
Η οποία εκδηλώνεται ως μια τριπλό νέο ψυχικό-πυρ, όπως το Trigonum Igneum - το Τρίγωνο του Πυρός των κλασικών Ροδοσταύρων.
Από αυτή την ζώσα πραγματικότητα, αναδομεί την θεία προσωπικότητα - το τετράγωνο της εκδήλωσης.
Και έτσι εντελώς αναγεννημένος και επανενωμένος, ο νέος άνθρωπος εισέρχεται στο νέο πεδίο της ζωής - τον κύκλο της αιωνιότητας.

http://www.lectoriumrosicrucianum.org/

Το κάλεσμα και η αποδοχή του Το κάλεσμα και η αποδοχή του

Ανεξάρτητα από την ικανότητα αντίληψης του κάθε ανθρώπου, κάθε σκέψη του θα πρέπει να εκφράζεται και να γίνετε σεβαστή.
Το σημαντικό είναι να γίνονται αυτές οι  ζυμώσεις μέσα μας, αυτή μας η διάθεση δείχνει μία τάση για την εξερεύνηση της αλήθειας.
Βλέπω πολλές ημιτελής σκέψεις από φίλους ή απλά λίγο μπερδεμένες μιας και η κατανόηση όλων αυτών έρχεται μόνο μετά από μακρά εσωτερική εργασία και ριζικές σωματικές αλλαγές και μια έμπνευση ενός αποκαλυπτικού χαρακτήρα.


Αυτή η δυσκολία όμως να μην σας πτοεί, δεν υπάρχει τίποτα κρυφό  στο ορατό  ή στο άλλο του ήμισυ του το οποίο δεν μπορεί να αποκαλυφτεί σε μας αν το κίνητρό μας είναι ευγενές και παράγωγο μιας καρδιάς που ποθεί την αγάπη και την υπηρεσία στον συνάνθρωπο.

Όμως  όπως έγραψα και πρόσφατα σε κάποιους φίλους άλλο είναι το κάλεσμα και άλλο η αποδοχή του, μεταξύ αυτών των δύο υπάρχει μια τεράστια απόσταση και συνήθως και δυστυχώς ο περισσότερος κόσμος που αναζητεί μένει στο πρώτο στάδιο μη μπορώντας να κατανοήσει σωστά το σχέδιο αυτής της προσωπικής του εξέλιξης αλλά και τις απαιτούμενες εσωτερικές αλλαγές που συνεπάγονται αυτού.
Ένας αναζητητής εσωτερικά λόγω μιας ψυχής που ωριμάζει αισθάνεται αυτό το κάλεσμα του Πνεύματος μέσα στην καρδιά του αν και αδιόρατο και αχνό αλλά αυτό το κινεί σε μια δραστηριότητα έρευνας.

Για να μπορέσουν όμως να γίνουν τα πρώτα απαραίτητα δομικά βήματα θα πρέπει σε αυτόν να εξηγηθεί με ευκρίνεια και με ένα επιστημονικό τρόπο αυτή η διαδρομή και τα διάφορα στάδια της.
Μόνον όταν όλα αυτά γίνουν κατανοητά εσωτερικά και η απαιτούμενη γνώση κατακλύσει τον μαθητή θα μπορέσει να αποδεχτεί αυτό το κάλεσμα και να το πραγματώσει μέσα στην δική του πραγματικότητα.


Αυτό το δεύτερο στάδιο είναι και η αποδοχή του καλέσματος για το οποίο σας μιλάω πιο πάνω και ουσιαστικά είναι και το μεγαλύτερο μέρος της εσωτερικής μας διαδρομής η οποία θα μετατρέψει τον μαθητή σε έναν φορέα δονητικά συγγενές με την συχνότητα του Πνεύματος.

Στο ευαγγέλιο όλα αυτά συμβολικά αναφέρονται σαν βαπτίσματα γιατί στην ουσία μία ακτινοβολία Φωτός εκφράζεται μέσα σε έναν τέτοιο μαθητή ανακινώντας τον σε δράση, αλλάζοντάς τον.
Απλά αυτή η ακτινοβολία δονείται με μια δυναμική ανάλογη της συνειδητότητας του μαθητή και της εργασίας την οποία θα πρέπει να επιτελέσει, για αυτό και μιλάμε για ένα επταπλό πεδίο δύναμης ή την  δραστηριότητα των επτά ακτίνων του Αγίου Πνεύματος, η οποία με της σειρά της χωρίζεται σε επτά ακτίνες η κάθε μία.


Σε αυτό το δεύτερο στάδιο είναι που σε μια κρίσιμη για εμάς στιγμή μια εσωτερική γιορτή αναβάθμισης λάμβάνει χώρα μέσω  της οποίας θα μπορέσει ο κάθε ένας από εμάς να συναντήσει για πρώτη φορά το δικό του Ποιμάνδρη ο οποίος θα γίνει και ο προσωπικός μας οδηγός προσφέροντας μας όλες αυτές τις απαιτούμενες εσωτερικές αποκαλύψεις που θα κάνουν ευκολότερη την πορεία μας μέσα στο Φως..

Σε αυτόν τον πλανήτη αυτήν την στιγμή ηχεί ένα απελευθερωτικό τραγούδι από την Αδελφότητα του Φωτός, μία Θεϊκή μελωδία που μας προτρέπει σε αλλαγή, σε συνειδητοποίηση της έκπτωτης κατάστασης μας και του καθήκοντος που θα πρέπει να αναλάβουμε με σοβαρότητα και σεβασμό και διάθεση υπηρεσίας.

Η αποδοχή αυτού του καλέσματος θα μας οδηγήσει σε μία θαυμαστή διαδρομή μεταμόρφωσις μέσα από την οποία θα ενωθούμε ξανά με το Πνεύμα και τους υπηρέτες του οδηγούμενοι έξω από αυτήν την φυλακή, και του σκοταδιού που αυτή περιέχει.
Κατανοείτε την αποστολή σας;

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Lucy (2014) & The Strain S01 E13


Lucy (2014) & The Strain S01 E13
 
Κάθε κύτταρο επικοινωνεί με όλα τα υπόλοιπα.
Ανταλλάζουν 1.000 bits πληροφοριών μεταξύ τους ανά δευτερόλεπτο.
Τα κύτταρα ομαδοποιούνται και δημιουργούν ένα δίκτυο επικοινωνίας.
Το οποίο παίρνει μορφή. Τα κύτταρα ενώνονται, γίνονται ένα. Παραμορφώνονται, αναμορφώνονται.
Δεν διαφέρουν. Είναι όλα τα ίδια.
Οι άνθρωποι σκέφτονται πως είναι μοναδικοί, άρα βασίζουν όλη τη θεωρία της ύπαρξής τους στη μοναδικότητά τους.
Το ένα είναι η μονάδα μέτρησής τους. Αλλά δεν είναι.
Όλα τα κοινωνικά συστήματα που βάζουμε σε τάξη, γνωρίζουν ότι ένα συν ένα ισούται με δύο.
Αλλά ένα συν ένα ποτέ δεν ήταν ίσο με δύο. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν αριθμοί ούτε γράμματα.
Κωδικοποιήσαμε την ύπαρξή μας για την ανθρώπινη επιστήμη ώστε να την κάνουμε κατανοητή.
Δημιουργήσαμε κλίμακες ώστε να ξεχάσουμε ότι το σύμπαν είναι απύθμενο.
Αλλά αν οι άνθρωποι δεν είναι η μονάδα μέτρησης και ο νόμος δεν κυβερνάται από μαθηματικούς νόμους...

Τι τα κυβερνά όλα αυτά;

Βλέπουμε ένα αυτοκίνητο να τρέχει στον δρόμο. Αν η ταχύτητα της εικόνας είναι άπειρη...
...το αυτοκίνητο εξαφανίζεται. Άρα τι απόδειξη έχουμε για την ύπαρξή του;
Ο χρόνος δίνει ορθότητα στην ύπαρξή του. Ο χρόνος είναι η μόνη αληθινή μονάδα μέτρησης.
Δίνει απόδειξη για την ύπαρξη της ύλης.
Χωρίς τον χρόνο......δεν υπάρχουμε.
Ο χρόνος είναι η ενότητα.

Η ζωή μας δόθηκε πριν ένα τρισεκατομμύριο χρόνια.
Τι κάναμε μαζί της;
Τώρα ξέρουμε τι να κάνουμε μαζί της
.

______________________

Έζησα πάρα πολύ, είδα πάρα πολλά.
Αυτός ο πλανήτης, ο οικοδεσπότης μας, κάποτε τόσο άγριος και άγνωστος.
Τον χαρτογραφήσαμε, του φτιάξαμε δρόμους, του δώσαμε συντεταγμένες, χωρίς να φανταστούμε ποτέ πως κάτι άλλο μας παρακολουθούσε.
Ένα πλάσμα πολύ πιο ανηλεές και αρπαχτικό απ' ό,τι εμείς.
Ανυπόμονο να εκμεταλλευτεί την ίδια την υποδομή που εμείς τόσο βολικά φτιάξαμε.
Έχει ήδη χαθεί ο πόλεμος;
Προοριζόμαστε για τροφή τεράτων;
Ή, τώρα που ο εχθρός έδειξε επιτέλους το πρόσωπό του, έχουμε μια ελπίδα;
Ο κόσμος σήμερα δεν είναι όπως ήταν πριν μια βδομάδα.
Πως θα είναι σε μια βδομάδα από τώρα;
Σε έναν μήνα;
Όσα γράφονται μπορούν να αλλάξουν.
Είναι μικρός ο κόσμος, άλλωστε.
Εμείς τον κάναμε έτσι.

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Φιλόσοφος και Ιερωμένος 
Φιλόσοφος και Ιερωμένος
 
Υπάρχει μία παρεξήγηση όσων αφορά την έννοια φιλόσοφος και πολύ την μπερδεύουν με την έννοια του Μύστη ή του Ιερωμένου με την κυριολεκτική γνωστική της σημασία.
Αυτό είναι κατανοητό μιας και ο κόσμος γενικά δεν κατανοεί τις απαιτούμενες φάσεις και ενέργειες που χρειάζονται για να εισέλθεις μέσα στο Πρωταρχικό Βασίλειο.
Έτσι είναι λογικό να θαυμάζουμε πολλούς φιλοσόφους και στοχαστές και να τους επαινούμε για την προσφορά τους μέσα από τα γραπτά τους κείμενα που αποδίδουν εκεί λεπτομερειακά την σκέψη τους.

Όλη αυτή η διεργασία είναι πολύ σημαντική γιατί μέσα από αυτό το γνωστικό εργαλείο μπορούμε να κατανοήσουμε αρκετά όσον αφορά τον άνθρωπο και το κόσμο του, αλλά κατά καμία περίπτωση δεν μπορούμε να τον υπερβούμε μέσω αυτής.
Για αυτό είναι καλό να γνωρίζουμε την διάκριση την διαφορά μεταξύ ενός φιλόσοφου και ενός Ιερωμένου.
Το πρώτο όμως δεν αποκλείει το δεύτερο, στην περίπτωση όμως που αυτό θα συμβεί τότε μία ολοκληρωτική αλλαγή στο έργο και την δράση αυτού του ανθρώπου θα λάβει χώρα. Για αυτό και στην πορεία της ιστορίας είδαμε κάποιους ελάχιστους από αυτούς τους φιλοσόφους να δημιουργούν σε μία δεδομένη στιγμή μια θεολογική φιλοσοφία και να ιδρύουν μυστηριακές σχολές.

Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι και στην αρχαία Ελλάδα οι φιλόσοφοι θεωρούσαν αναγκαίο την εισδοχή τους στα τότε μυστήρια για την προσωπική τους πνευματική ανάπτυξη και το ότι πολλοί μετά κατηγορήθηκαν για την παραβίαση της μυστικότητας που υπήρχε εκεί επειδή μετέδωσαν γνώσεις που είχαν αποκομίσει.

Άλλο το να είσαι φίλος της Σοφίας και άλλο αυτή η Σοφία να έχει γίνει ένα με εσένα αυτό είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό.
Το καθήκον, το έργο ενός Ιερωμένου έγκειται στο γεγονός ότι έχοντας φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο πνευματικότητας μπορεί και αφομοιώνει όλες αυτές τις απελευθερωτικές δυνάμεις και ενέργειες από το Πρωταρχικό Βασίλειο, γίνετε ένας μετασχηματιστής δηλαδή μεταξύ του Πνεύματος και των ανθρώπων, μία ζωντανή γέφυρα.

Οι ακτινοβολίες από αυτόν τον Αγνό Χώρο είναι μιας τεράστιας δονητικής δυναμικής και ακατάλληλες να εργαστούν μέσα στο σώμα ενός νεοεισερχόμενου στα γνωστικά μυστήρια γιατί εκεί τίθεται ένα απλό ζήτημα δονητικής αντιστοιχίας.
Κάποιοι ερασιτέχνες αποκρυφιστές γεμάτοι από ιδιοτέλεια που επιχείρησαν να δουν να εισέλθουν σε χώρους που δεν αντιστοιχούσαν, αποπέμφθηκαν δυναμικά από αυτό το Αγνό πεδίο και δυστυχώς σε αυτήν τους την προσπάθεια βλάφτηκε ανεπανόρθωτα και ο σωματικός τους φορέας κατά κυριολεξία κάηκαν.

Κάθε στάδιο μέσα από το οποίο η Γνώση κινείται είναι πολύ σημαντικό όπως και η ανάλογη εργασία και στην ουσία αυτή είναι και η σημασία των λόγων ''θα σας κάνω αλιείς ανθρώπων'' 
Τα γράφω όλα αυτά γιατί είναι πολλοί άνθρωποι υπέρ εκτιμούν το έργο των φιλοσόφων νομίζοντας πως η φιλοσοφία είναι το άλφα και το ωμέγα και αυτό είναι λάθος, μετά την φιλοσοφία υπάρχει η θεουργία μέσα από την οποία επιτυγχάνεται η απελευθέρωση από αυτό το υλικό πεδίο μέσω της Χάρης και των ενέργειων του Πνεύματος και των βοηθών του, τότε εν καιρό ένας φιλόσοφος θα γίνει ένας ιερέας φιλόσοφος και ο λόγος του μια δημιουργική ικανότητα ικανή να μεταφέρει τις ωθήσεις και την δύναμη του Λόγου.

Και αυτό είναι και το δικό μας έργο και καθήκον αγαπητοί φίλοι άσχετο από την διανοητική μας ικανότητα γιατί ο δημιουργός δεν επιθυμεί να μας χορηγήσει καμία σοφία αυτού του κόσμου αλλά να μας κάνει συνειδητούς της πλάνης αυτού.
Άδειασε για να γεμίσεις.

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

The Ritman Library in Calw, GermanyThe Ritman Library in Calw, Germany


Some photographs from the opening night of the Divine Wisdom - Divine Nature exhibition in Calw, Southern Germany, on Monday 1 September; guest speakers included Esther Ritman, director of The Ritman Library, and Joost Ritman, founder. The exhibition, which closed on 6 September, drew almost 1,500 visitors and showed the visual imagery that can be associated with the Rosicrucian Brotherhood and the larger Hermetic world view. The exhibiton, which will travel to several European cities, is accompanied by an English-language catalogue Divine Wisdom-Divine Nature and a German-language catalogue, Göttliche Weisheit-Göttliche Natur, with numerous full-colour illustrations.

More info
http://www.ritmanlibrary.com/2014/07/divine-wisdom-divine-nature-the-message-of-the-rosicrucian-manifestoes-in-the-visual-language-of-the-17th-century/

Buy the publication
http://www.ritmanlibrary.com/books/rosicrucians/jose-bouman/divine-wisdom-divine-nature-2/

www.ritmanlibrary.com