Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

This wonderful and unique mystery / Αυτό το θαυμαστό και μοναδικό μυστήριοRembrandt - Adoration of the Magi (Holland, 17th century)
Oil on canvas, 71x65.8 cm ,
State Museum of Ethnography of the Peoples of the USSRLeonardo da Vinci (1452–1519)
Adoration of the Magi (1481)
oil on wood 246 cm × 243 cm , Uffizi, Florence

 Αυτό το θαυμαστό και μοναδικό μυστήριο

Αυτό το θαυμαστό και μοναδικό μυστήριο της γέννησης του Ιησού σε ένα καθοριστικό σημείο της εξέλιξης της ιστορίας της ανθρωπότητας και η ένωση του με την Χρηστική δύναμη, ας ελπίσουμε να επιτελεστεί και εντός μας, ώστε αυτό το οποίο μας έχει χαριστεί να γίνει και μια μαρτυρία της δόξας του Δημιουργού μας, ο οποίος περιμένει καρτερικά να επιστρέψουμε από εκεί από όπου έχουμε προέλθει, φέρνοντας έτσι την εργασία μας σε ένα καλό τέλος.
Δημοσίευση σχολίου