Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

O χρόνος, η κίνηση, η πραγματικότητα


Hollywood time machine.
The 1960s TV show The Time Tunnel was science fiction, but in some cases time travel doesn't violate the laws of physics. In fact, it might be used to break a super-secure quantum code, according to a new theory, which illustrates one of the conflicts between quantum mechanics and general relativity.

O χρόνος, η κίνηση,  η πραγματικότητα

εμάς
εμάς μέσω
εμάς μέσω κινείται
εμάς μέσω κινείται χρόνος
εμάς μέσω κινείται χρόνος ο
εμάς μέσω κινείται χρόνος ο αλλά
εμάς μέσω κινείται χρόνος ο αλλά χρόνο
Στην  πραγματικότητα δεν κινούμαστε μέσα στον   
Στην  πραγματικότητα δεν κινούμαστε μέσα
Στην  πραγματικότητα δεν κινούμαστε 
Στην  πραγματικότητα δεν
Στην  πραγματικότητα
Στην 


Δημοσίευση σχολίου