Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2010

Aριστοτελους Περί Ψυχής

 
" την ψυχολογίαν δυνάμεθα και δια τους δύο τούτους λόγους δικαίως να θέσωμεν μεταξύ των πρώτων επιστημών. Φαίνεται δε ότι η γνώσις της ψυχής είναι μεγάλη συμβολή εις την γνώσιν της όλης αληθείας και μάλιστα της φύσεως· διότι η ψυχή είναι τρόπον τινά η αρχή των όντων, τα οποία έχουσι ζωήν. Ζητούμεν λοιπόν να εξετάσωμεν και να μάθωμεν πρώτον την φύσιν και την ουσίαν της ψυχής, έπειτα και πάντα τα συμβεβηκότα και τα φαινόμενα αυτής, από τα οποία άλλα μεν φαίνονται ότι είναι ιδιάζοντα της ψυχής πάθη , άλλα δε ότι υπάρχουσι και εις τα ζώα ένεκα της ψυχής. "


Aristotle, beginning of Physics. Medieval latin manuscript, original Greek text added in the margins.
The manuscript belongs to the Bibliotheca Apostolica Vaticana 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle
http://www.ekivolos.gr/aristotelis.htm

Aριστοτελους Περί Ψυχής Μεταφραστής: Απ. Παπανδρέου
http://www.georgiadesbooks.com/product.php?productid=187

Download from : http://pdfcast.org/pdf/aristotelis-peri-psyxhs
Δημοσίευση σχολίου