Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Pinturicchio, Hermes Trismegistus with the Zodiac


Pinturicchio, Hermes Trismegistus with the Zodiac, 
Room of the Sibyls, Appartamento Borgia, Vatican
Δημοσίευση σχολίου