Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Προς Γαλάτας Κεφ. 3Προς Γαλάτας Κεφ. 3

13. Ο Χριστός μάς εξαγόρασε από την κατάρα τού νόμου

Εδώ εννοεί τον εξωτερικό νόμο ο οποίος υπήρχε πριν την ένωση του Χριστού με τον κόσμο μας, ο οποίος έμοιαζε σαν μια κοινωνική υποβολή της κοινωνίας.
Σήμερα υφίσταται ο εσωτερικός νόμος ο οποίος βιώνεται μέσα από τον εσωτερικό χριστιανισμό μέσω της πίστης, της αρετής και της αγάπης τα οποία σηματοδοτούν την γέννηση του Χριστού μέσα μας.

Για αυτό μας λέει παρακάτω :

19. Γιατί, λοιπόν, δόθηκε ο νόμος; Προστέθηκε εξαιτίας των παραβάσεων, μέχρις ότου έρθει το σπέρμα, προς το οποίο είχε γίνει η υπόσχεση, που διατάχθηκε από αγγέλους διαμέσου ενός μεσίτη.

Ποιος μεσολαβεί; Ο Χριστός, πως; Μέσω του Αγίου Πνεύματος, ο Χριστός δηλαδή το Ρόδο της Καρδιάς είναι το σπέρμα για το οποίο μας μιλάει εδώ, η εν δυνάμει εικόνα του ουράνιου ανθρώπου, το σπερματικό Θεϊκό άτομο για το οποίο συνεχώς σας μιλάμε.

21. Ο νόμος, λοιπόν, είναι ενάντιος στις υποσχέσεις τού Θεού; Μη γένοιτο!

Ο νόμος όμως δεν σημαίνει πως αντιτίθεται στην νέα διαθήκη η διαφορά είναι πως πριν αυτός καταγράφηκε πάνω σε μια πέτρα ενώ τώρα καταγράφεται και αναγνωρίζεται μέσα από την αγνή καρδιά του κάθε ανθρώπου.

23. Πριν, όμως, έρθει η πίστη, φρουρούμασταν κάτω από τον νόμο, περικλεισμένοι στην πίστη που επρόκειτο να αποκαλυφθεί.
24. Ώστε, ο νόμος έγινε παιδαγωγός μας στον Χριστό, για να ανακηρυχθούμε δίκαιοι διαμέσου τής πίστης·
25. τώρα, όμως, που ήρθε η πίστη, δεν είμαστε πλέον κάτω από παιδαγωγό.
26. Επειδή, όλοι είστε γιοι τού Θεού διαμέσου τής πίστης στον Ιησού Χριστό.

Η πίστη για την οποία συχνά μας μιλάνε τα κείμενα δεν είναι μια φαντασία ή ένα όνειρο αλλά η ξεχασμένη γνώση της καρδιάς μέσα στην οποία υπάρχει και το ιερό και ο θησαυρός.
Είναι η απόλυτη βεβαιότητα για όλα όσα ο νους δεν μπορεί αυτήν την στιγμή να εξηγήσει αλλά λαμβάνουν χώρα εδώ και τώρα σαν πράξη ζωής σαν πνευματικές ζυμώσεις και αναπτύξεις μέσα από τις οποίες η εργασία μας της οικοδόμησις οδεύει προς τα άνω με επιτυχία.

Το τρίτο κεφάλαιο προς Γαλάτας κλείνει με αυτό το οποίο συχνά σας εξηγώ όταν μιλώ για την συμπαντικοτήτα του Χριστιανικού μυστηρίου μύησης

27. Δεδομένου ότι, όσοι βαπτιστήκατε στον Χριστό, ντυθήκατε τον Χριστό.
28. Δεν υπάρχει πλέον Ιουδαίος ούτε Έλληνας· δεν υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος· δεν υπάρχει αρσενικό και θηλυκό· επειδή, όλοι εσείς είστε ένας στον Ιησού Χριστό.

Η βάπτιση εδώ είναι η εσωτερική ανάπτυξη της νέας ψυχής από ύδωρ και πνεύμα και αυτό αντιστοιχεί όπως κουραστικά σας επαναλαμβάνουμε με την δημιουργία των νέων πνευματικών ενδυμάτων μας.
Ο τρόπος αυτός, αυτή η διεργασία δεν είναι κοινή για όλους τους ανθρώπους αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί δονητικά και αυτό το οποία ενδεχομένως να έχετε διαβάσει μέσα στην Πνευματική Επιστήμη σαν μια 'Αγία Δημοκρατία' αλλά προσέξτε αυτή δεν αναφέρεται σε αυτό το πεδίο ζωής αν και το επηρεάζει δυναμικά αλλά στο νέο αιθερικό πεδίο ζωής το οποίο στην φιλοσοφία μας ονομάζεται η έκτη κοσμική περιοχή (εμείς τώρα ζούμε στην έβδομη κοσμική περιοχή).

Όλοι εμείς είμαστε ένας για τον Χριστό αλλά και ο Χριστός είναι ο ένας και μοναδικός αστραποβόλος Λίθος μέσα μας.

Free Masonry. Its Pretensions exposed in faithful extracts of its standard Anthers; with a Review of Town's Speculative Masonry: its liability to pervert the doctrine


Free Masonry. Its Pretensions exposed in faithful extracts of its standard Anthers; 
with a Review of Town's Speculative Masonry: 
its liability to pervert the doctrine

TO FREE MASONS. 

••••• 

BRETHREN, 

Having devoted much study to the subject of Free Masonry, I am. thoroughly convinced that
the ancient landmarks are removed, that our old custums are irreparably infringed, and the established usages of the Art are in utter confusion, bringing great discredit upon the Fraternity of Free and Accepted Masons, end concealed daggers of infidelity to the hearts of the brethren. 

It becomes my bounden duty, as a faithful brother, to make an effort, in the words of the Master's charge, "to correct the irregularities of the less informed brethren ; to fortify their minds with resolution against the insidious foe, and to guard them against every allurement to vicious practices.
"-See Preston's Illustrations of Masonry, p. 78. and the Free Masons Monitor, p. 76. 

Fearless of her whose name is Mystery, and whose light is Egyptian darkness, it is done affectionately, brethren, with respect to you. It will present you strange and unexpected facts, with approved Masonic authorities for them, in every case faithfully and amply quoted. Accept the work ; ponder it ; and may Immanuel, God with us, ever be with those, who with simplicity of heart receive truth in the love of it. 

THE AUTHOR. 

Osho Rajneesh, Studies in Contemporary Religions By Judith M. Fox


Osho Rajneesh, Studies in Contemporary Religions By Judith M. Fox

7
A Master of Provocation


......Another ex-sannyasin (in Franklin, The Promise of Paradise, 353) hy- pothesized that Osho was complicit in the death of Sheela's first husband, thus ensuring that she would devote herself full-time to his work. 
Other allegations report that before he moved to America, the Indian police were planning to place him under house arrest and that he deliberately left debts unpaid when he departed (Milne, The God Who Failed, 182- 83). 
Once at Rajneeshpuram, it has been claimed, Osho was at least aware of some of Sheela's illegal activities such as the fraudulent marriages and drug dealing and that he con- doned them: "Bhagwan was perfectly capable of talking openly in lectures about his knowledge of commune illegal- ities as well, 'pointing the finger' in feigned ignorance" (Franklin, The Promise of Paradise, 356).

Even if he was not aware of all the activities surrounding him, his critics say, his behavior was not that of a spiritually advanced individual. They allege that he was vain, self- absorbed, and at least in later years, addicted to nitrous ox- ide. One account describes how he would "swallow valium and quaaludes by the handful, close his eyes and babble away to himself," and alleges that he hit Vivek (Franklin, The Promise of Paradise, 324). 
Others characterize him as greedy and sexually promiscuous and claim that he encour- aged his followers to have sex with each other while he watched. Feuerstein, author of a book on "crazy-wisdom masters," has commented on this accusation: "When prac- ticed by a spiritual teacher on his trusting disciples, (voy- eurism) is not holy madness but an unforgivable transgres- sion" (Feuerstein, Holy Madness, 69). 

He concluded that Osho was probably guilty of hubris, citing what he says are Osho's own words against him: "I am such a con-man ... If there is a God, and I have to face Him, He will have to an- swer to me, not me answer to Him" (ibid., 250). Even if Osho did not know about Sheela's unsavory ac- tivities at the ranch, critics say, he should not have failed to notice the machine guns, the helicopter, and two reconnaissance airplanes which she introduced, nor the fact that the ranch was being run like a concentration camp. He should have taken action to stop her reign of abuse: "If ranch sannyasins were guilty of abdicating responsibility for what happened in Oregon, so was Bhagwan ... 

He could have acted out of courage and conviction, regardless of the per- sonal risks involved, and things might have been different" (Franklin, The Promise of Paradise, 361). How then did he manage to attract and retain so many followers? 
The answer critics give is that he used a powerful hypnotic technique to induce extraordinary experiences and trance states in devotees, thus ensuring his complete sway over them. Sannyasins were encouraged to attribute every positive aspect of their lives to his beneficence. By dis- couraging parenting and permanent relationships, he made sure that the only longstanding commitment was to him. Some suggest that he had psychic abilities that helped him maintain control. 
According to his critics, he therefore stands condemned of being complicit in a range of criminal and anti-spiritual activities. By making sure that others were blamed when- ever such activities were exposed, he managed to accrue a luxurious lifestyle including his fleet of Rolls Royces, pri- vate jets, and speedboats. 
He had a supply of naive female followers who misinterpreted his sexual advances as the spiritual activity of a Tantric master, and he enjoyed the adulation of thousands. 

It has been said that the consequences of such narcissism were traumatic for many-that a num- ber of sannyasins ended up at the local psychiatric hospital in Poona, that others were injured during therapy groups and by having to work long hours at the ranch. Some landed in jail, others were left penniless. Others, like Vivek, may have been pushed so far that they committed suicide. To his critics and disaffected followers, Osho conformed to the worst images of the unscrupulous cult leader. (See Frank- lin, The Promise of Paradise; Milne, The God Who Failed.) 
There is no hard evidence to support any of these accu- sations. The only proof we have that Osho knew what Sheela was up to may or may not be on the tapes Sheela re- portedly made of private conversations with him. These are presumed to be in the hands of U.S. authorities and are not available to the public. Without them, many of the charges against him cannot be substantiated. 

But the only charge ever filed against him concerned immigration fraud. More- over, as we have seen, Osho always insisted that his "ex- travagant" lifestyle and provocative pronouncements and structures were either "jokes" or "techniques of transfor- mation," designed to challenge unconscious, reactive atti- tudes. However, the charge that he stood by while things went badly is less easy to dismiss. Some sannyasins and ex-members suggest that much of his inaction at the ranch was deliberate. In answer to why he appeared to degenerate into a parody of a spiritual master while in Oregon, Sam has asserted that his aim was to be transparently bogus in order to sabotage Sheela. Bharti has similarly argued that he co- vertly wanted to destroy the ranch and see it shut down or disbanded. Other sannyasins who remained with Osho have presented another view of these events (see, for in- stance, Valcarenghi, Operazione Socrate, 41-54, esp. 46-53).

One of Osho's most outspoken defenders, Amrito, has tried to demolish claims made by disaffected sannyasins by offering evidence that their reports are unreliable and that they actually tell far more about the detractors than they do of Osho. He makes the case that Osho exemplified his teachings throughout his life by letting existence lead him instead of trying to control events. Thus, argues Amrito, he cannot be held responsible for the failings of others. For example, on the question of why Osho chose Sheela, he says: "The answer paradoxically is that he didn't. It was not a question of choice: he simply accepted circumstances choicelessly ... To just select his choice against the flow of events was not his way" (Meredith, Bhagwan: The Most Godless Yet the Most Godly Man, 291-92). Instead, Amrito says, Osho trusted those around him unconditionally, whether they were trustworthy or not, in keeping with his stance as an enlightened master. In conclusion, it is entirely possible for one person to in- terpret Osho's behavior as having been unscrupulous and for another to experience a positive transformation in his or her life as a result of the same example. 

Some have argued that if Osho had been truly enlightened, he would have op- erated in a less confrontational manner and taken responsi- bility for caring for others. Yet, there is always a response- that this would have been at odds with his aim of inducing a transformation in consciousness rather than providing con- solation or conforming to the expectations and needs of others. The answer to whether Osho was a manipulator, ad- dicted to power, etc., or a radically enlightened spiritual master who continues to offer a joyful, authentic, and en- riching-if at times turbulent-path to those who open their hearts to him, seems to rest with the one asking the question, and with posterity.


Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018

Η ψυχή σαν ο ενδιάμεσος μεταξύ της θνητής μας ύπαρξης και του πνεύματος καλείται να επιτελέσει ένα ένδοξο έργο


Η ψυχή σαν ο ενδιάμεσος μεταξύ της θνητής μας ύπαρξης και του πνεύματος 
καλείται να επιτελέσει ένα ένδοξο έργο

Η νέα ψυχική αρχή είναι η βάση όλης της διεργασίας της μεταμόρφωσης, μέσω αυτής δημιουργείται μια ριζική ανανέωση των σωμάτων μας εκ πνεύματος αγίου.

Μέσω της αφύπνισης της πνευματικής μας ουσίας και της οδού της θεμελιώδους μεταστροφής αυτό γίνεται δυνατόν.

Ο μαθητής σε αντιστοιχία με το επίπεδο της μικροκοσμικής του εξέλιξης θα αντιμετωπίσει διαφορετικούς χρόνους και εμπόδια μέσα στην οδό αυτή, οι δοκιμασίες αυτές αφορούν τα τα βάρη της ψυχής τα οποία θα πρέπει να αφήσει πίσω ώστε να μπορέσει να εναρμονιστεί με τις ανώτερες ενέργειες.

Η ψυχή σαν ο ενδιάμεσος μεταξύ της θνητής μας ύπαρξης και του πνεύματος καλείται να επιτελέσει ένα ένδοξο έργο σε συσχετισμό με όλη την ανθρώπινη προσωπικότητα δηλαδή την σωματική μας δομή σε όλες της τις όψεις μιας και τα οχήματα μας εμψυχώνονται και λειτουργούν μέσω αυτής της ζωτική αρχής είτε από το αίμα ή το νευρικό ρευστό η το πυρ της συνείδησης στον νωτιαίο μυελό.

Στην αλχημεία την σκοτεινότητα την διαδέχεται η φωτεινότητα που σημαίνει πως μέσω τους διαχωρισμού της αρνητικότητας θα μπορέσει μια νέα σύνθεση να αποδώσει νέους χυμούς και να ολοκληρωθεί μέσα από μια ριζική μεταμόρφωση.

Διαβάσαμε και λίγο από την φωνή της σιγής σήμερα εκεί όχι χωρίς λόγο αναφέρει αυτό το πεδίο ζωής σαν την πρώτη αίθουσα που αντιστοιχεί στην άγνοια, και πως μέσω της δεύτερης δηλαδή της μαθητείας μας θα μπορέσει ένας υποψήφιος να περάσει στην αίθουσα της γνώσης, η οποία είναι αρκετά επικίνδυνη για τους απερίσκεπτους.

Η σύνθεση και υπέρβαση αυτή των τριών αιθουσών αν θα επιτευχθεί σωστά θα μας προσφέρει μια πλήρη αποκόλληση από κάθε τι γύρω μας, μιας και όλα θα αλλάξουν εξολοκλήρου.

Δεν είναι τυχαίο που ο Χριστιανός Ροδόσταυρος όταν έφτανε μπροστά από μια πύλη την οποία στεκόταν ένας φρουρός για να μπορέσει να διέλθει θα έπρεπε να αφήσει κάτι πίσω του, να παραδώσει κάτι, αν και συμβολικά αυτά τα λόγια έχουν μια εσωτερική δομική αντιστοιχία. 

Τι διαβάζουμε; Δώσε και θα σου δοθεί!Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

H. Spencer Lewis, Leader of Rosaecrucians, Arrested in Lily Langtry HomeH. Spencer Lewis, Leader of Rosaecrucians, Arrested in Lily Langtry Home

New York,The Sun, Tuesday, June 18, 1918


Three score or more men and women of varying ages -the majority of the men within the draft age- were seated last night in parallel rows in a room on an upper floor of what was the old Lily Langtry home, and before that the Josie Mansfield residence, at 361 West Twenty-third street. Any one who had ever been received in that room when the Jersey Lily was the chatelaine and who was there last night would have been impressed with the changes that have taken place since. 

They have been peculiarly impressed with the furnishings that were in evidence last night when Detective Joseph Russo and four or five other men from the District Attorney's office entered. But more about the detectives later. About 9 o'clock sixty or seventy men and women were assembled in what was once Mrs. Langtry's drawing room. 

From the front the old place would give the impression of a well appointed private residence or club. The windows were shaded and the iron fence that fronts the place had just received a new coat of paint. It was almost a place of distinction and soldiers and sailors who were strangers in New York looked at it while passing and inquired of one another what it was. An inconspicous group of four or five men at a convenient corner were also watching the place, but were not so ignorant of its character.

Scene in Drawing Room Inside, in the drawing room, were assembled the members of the New York branch of the so-called American Rosicrucians. A feeble light from three candles on a tringular altar in the centre of the room was the only illumination. On a raised dais at one end, clad in all the robes of his office as grand master and imperator of the order in America, Brother H. Spencer Lewis, F.R.C., whatever that means, was giving the regular weekly lecture to the members. 
At the other end of the room in the sombre setting of a cheap black screen stood a five foot wooden cross, with a wreath of roses at its base. The furnishings were of the cheapest, and the floor was uncovered except for a layer of dust. 
An unprotected heating flue gaped in the middle of the floor; plaster was hanging from the walls and ceiling, and the desk from which the Grand Imperator was delivering his lecture on the alchemy of life was of the cheapest unvarnished pine. 

Across the entrance to the room that once boasted of double sliding doors there hung a cheap orange colored curtain, through which the light from the three canndles softly filtered to the hall without. 
Downstairs one or two members, to whom the ceremony in the room above was no mystery, occupied desks and were busy going through card index and classifying applications for membership. Then the officers came and in a moment the whole place was in a tumult. 

Detective Russo with his aids entered and were on the top floor before the bewildered Rosecrucians in the business office knew what was coming off. A man was placed at the door, and Detective Russo, thrusting aside the cheap orange colored curtains, stepped into the dimly lighted lodge room, walked to the dais and announced to the assembled members that everybody in the room was under arrest. The Imperator attempted to expostulate but was told to keep quiet and prepare to go to headquarters. He quickly divested himself of his robes of office while his followers wondered what is was all about and while other detectives went to phone for a patrol wagon. Lights Show Queer Scene The Grand Imperator was in the midst of an interpretation and delineation of some of the occult mysteries in the unraveling of which he is regarded by his followers as a seer, when he was so rudely interrupted. When the lights went up a queer scene greeted the officers' eyes. 

The assembled men and women who had been absorbing the words of wisdom from the lips of the seer presented and odd picture in the dilapidated room, that was not only shorn of its once elaborate furnishings, but which showed unmistakable evidences of long neglect. Most of the people in the room were of German, Scandinavian or Russian extraction. 

Most of the men were within the draft age, although there were several older ones in the group. Several of the women were well dressed and gave evidence of education and culture. Some of them replied to the questions of the detectives in an unmistakable foreign accent. But all of them expressed the greatest concern in what was to befall the Grand Imperator. After the detectives had questioned them and served several with subpoenas two or three went to Police Headquarters to await the arrival of Lewis. Others went to a nerby restaurant to await developments. 

Meantime with the appearance of a police patrol wagon a crowd of several thousand gathered in Twenty-third street curious to know whether it was Assistant District Attorney Jim Smith instituting a Monday night raid by way of change, or what kind of an affair was being staged. Bond Fraud Charged The raid followed information that for several weeks has had the attention of the District Attorney's interest in the case comes through the allegation that Lewis and his associates in the so-called American Rosae Crucis were selling fraudulent 6 per cent gold bonds. 

The interest of the Federal authorities is in the allegation that Lewis and his associates were soliciting membership in the order on the representation that such membersghip automatically exempted men from the draft and gave them a legitimate right to profess conscientious scruples against war. The interest of the Masonic officials was aroused by the representations of Lewis that he was a Mason. Lewis is not a Mason. But the first question he asked Detective Russo when he appeared on the scene last night was, "Are you a Masosn?" According to the story of the career of Lewis and his attempt to organize his American Rosae Crucis, as it was told to a reporter for THE SUN last night, the movement has made headway. 

There have been several branches of the so-called order established in Western cities, but through the instrumentality of men who were watching his movements attempts in other places failed. 
In New York City the affairs of the cult seemed to reach a crisis last Friday night. A.B.Brassard, Lewis's former secretary, and the man who finally gave the District Attorney the information on which he acted last night, became suspicious of the genuineness of the 6 percent bonds that Lewis sold to prospective members. Brassard and some of his fellow members went to the Twenty-third street headquarters Friday night and accused Lewis in the presence of several other members of making suggestions by which men of draft age could get exemption. Brassard's signature appears on some of the bonds that Lewis sold. 

On Friday night, according to the story, he accused Lewis of certain irregularities, including the violation of another Federal statute. Lewis Asked for Proof It is said that Lewis invited Brassard to return on Saturday night with proof of the charges he made. Brassard accepted the invitation, and it is said, presented Lewis with documentary proof of the alleged irregularities and demanded his withdrawal as head of the Rosaecrucian order, whereupon ...carding to Brassard's story. 

Lewis tore the documents up and challenged Brassard to go ahead if he wanted to in the face of what Lewis thought was destroyed evidence. Brassard claims to have kept originals of the documents in question and to have handed Lewis only copies. 
Another failure of the case, and the one that is most interesting the Federal authorities, is the statement that at a recent meeting of the members of the organization Lewis is said to have addressed his disciples as follows: 

"I hold in my hand a letter from president Wilson guaranteeing exemption from the draft to members of the Rosaecrucian Order in America." 

At the headquarters of Local Board 158, where it was said certain of Lewis's followers had claimed exemption on the ground of membership in the order, officials were not able to trace the records of any such cases without the names although the three members of the board said they recollected that such claims had been advanced. 

Initiation Fee and Dues Apart from the sale of bonds, one of which a formere member of the organization showed to a SUN reporter last night declaring at the same time that she paid $100 for it and to which was attached a receipt signed by one L. Lawrence, as secretary of the organization, new members were required to pay an initiation fee of $5 or $10 and member dues of $1. 
The organization is also said to have published a secret paper called the "Cromaat," the letters of which backwards are the first letters of the title the cult has assumed - The Ancient and Mystical Order (of) Rosae Crucis. 

Another monthly magazine called "The American Rosae Crucis," carries on the first page the names of a number of associate editors in various parts of the world. These, it is represented, make up the Supreme World Council of the order. Among the dozen or more are such names as these: Emanuel S. Camilleri, Upper Egypt; Prof. C. Magala Desa, Bombay; Mohamed Ismail, I.G.O.H., Ceylon; Sir N. Irnathellickerjo Lemindar, Bengal; Lady Brooks, Shangai, China; Sir William Samuel Grant, Natal, East Africa; Lady Florence Burgess, London, England; Raynaud E. de Belcastle-Ligne, Toulouse, France, and several others. 


A more definite address is not given in the copy of the magazine, but THE SUN reporter yesterday saw a dozen of more such letters that had been sent to addresses furnished by a former member of Lewis's organization, all of which came back with the notation "No such person known," or "No such address."

François Devienne - Devienne Sonatas for Flute, Bassoon


François Devienne - Devienne Sonatas for Flute, Bassoon

Ακούω αυτό το πολύ ωραίο CD, αν κάποιος θελήσει να το έχει μπορώ να του στείλω τον ιστό να το κατεβάσει.

To 1781 o Devienne μυήθηκε στην 'Loge Olympique de la Parfaite Estime' in Paris. 
Το έτος 1789 ο Haydn έγραψε τρεις συμφωνίες για αυτήν την στοά. opus 90-92.
Εκείνον τον καιρό υπήρχαν περίπου 35,000 Ελευθεροτέκτονες στην Γαλλία με περισσότερες από 650 στοές σε όλη την χώρα.

Έχει έρθει ο καιρός της αποκάλυψης και του ξεμασκαρέματος όλων αυτών των αθλίων


Έχει έρθει ο καιρός της αποκάλυψης και του ξεμασκαρέματος όλων αυτών των αθλίων

Η πρώτη όψη της αλχημείας είναι η εσωτερική κατανόηση της ενότητας που διέπει τα πάντα μέσα από την σύνθεση των μετάλλων και των στοιχείων και των τρομακτικών δυνάμεων που γεννούν και συντηρούν το σύμπαν.

Η δεύτερη όψη της αλχημείας μας βοηθά στην κατανόηση της θνητότητας μας διότι έχουμε γεννηθεί μέσα από την ύλη και νομοτελειακά σε αυτήν θα ξαναγυρίσουμε εκτός να ανακαλύψουμε τον Χριστό μέσα μας και την δυνατότητα που μας δίνει, αυτήν, την αναγέννησης.
Αυτή είναι και η αλχημεία του Ροδοσταύρου ή ο ακρογωνιαίος Λίθος της πραγμάτωσις.

Η επιστήμη της χημείας προέρχεται από την πρώτη όψη της αλχημείας.
Οι δυνάμεις οι οποίες ενυπάρχουν μέσα στα μέταλλα και τα στοιχεία μας έχουν δοθεί σαν μια βοήθεια ανάπτυξης ενός πολιτισμού ο οποίος θα πρέπει να βασίζεται στο σεβασμό για την φύση και την ορθή χρήση αυτών των δυνάμεων.
Κάτι το οποίο όπως γνωρίζεται σήμερα δεν γίνεται κατά κανένα βαθμό.

Σε συσχετισμό με την πρώτη όψη μας δόθηκαν διαδοχικά και συγκεκριμένα θρησκευτικά συστήματα και πρακτικές στο παρελθόν τα οποία σήμερα δεν έχουν καμία δυνατότητα μιας εσωτερικής ανάπτυξης λόγω της εξέλιξης του ανθρώπου και του κόσμου μέσα στον οποίον ζει.

Για την σημερινή μας εποχή, μέχρι το τέλος αυτής της περιόδου της 'Γης' μας δόθηκε η μυστική διδασκαλία του χριστιανισμού μέσω της οποίας μια ολοκληρωτική σύνθεση έχει δημιουρηθεί ώστε η διαδικασία αυτής της πνευματικής ανάπτυξης μέσω της οποίας πραγματώνεται η επανένωση με τον Πατέρα να είναι πλέον συμπαντική, δηλαδή για όλους τους λαούς και φυλές.

Αυτή η δεύτερη αλχημική όψη είναι μια αγνή πνευματική διαδικασία, ένα τρανό μυστήριο το οποίο λαμβάνεται μέσω μια λογικής βάσις μέσα από την φιλοσοφία των Ροδοσταύρων.
Αυτή η γνώση δεν είναι νοητική αλλά είναι μια σύνθεση σκέψης της καρδιάς μέσα από την οποία η χριστιανική θρησκεία γίνεται ένας ζωντανός παράγοντας μέσα στην ζωή μας.
Ολόκληρη αυτή η ανάπτυξη μας περιγράφεται μέσα από τα 4 ευαγγέλια μέσα από μια μυστική συμβολική μέθοδο μύησης.
Μετά από μια υλική αναγέννηση ο μαθητής οδηγούμενος από τον Χριστό πραγματώνει το μυστήριο της Πεντηκοστής.

Αυτή είναι η μοναδική οδός μέσα στα μυστήρια της δύσης διότι η ατραπό έχει συντονιστεί μέσα από Συμπαντικό κοσμικό Νόμο των Τριών.

Για αυτό και η Φάμα μας μας προειδοποιεί ενάντια σε όλους αυτούς τους απατεώνες οι οποίοι σχετίζονται και πραγματώνουν τα σχέδια τους μέσα από την ύλη. Από εκεί πηγάζει και η φιλοσοφία του υλισμού και του εκφυλισμού της κοινωνίας μας, μιας και την κυβερνά καθ ολοκληρίαν ο Μαμωνάς.

Θα πρέπει να τονίσουμε επίσης πως και οι εξωτερικές θρησκείες αλλά και τα διάφορα άλλα τάγματα και αδελφότητες μας παρουσιάζουν αυτήν την ψευδό αλχημεία σαν την σωστή οδό, προσπαθώντας να ξεγελάσουν και να διαστρεβλώσουν το ευαγγελικό μήνυμα.

Αλλά σήμερα έχει έρθει ο καιρός της αποκάλυψης και του ξεμασκαρέματος όλων αυτών των αθλίων κακοποιών.

Αυτοί δημιουργούν μια μυστικιστική καρικατούρα ή διάφορες εντυπωσιακές ευφάνταστες διδασκαλίες και κώδικές τα οποία όμως όχι μόνον δεν οδηγούν πουθενά αλλά τα περισσότερα από αυτά είναι συνδεδεμένα με αστρικές μαγικές σκοτεινές πρακτικές μέσα από τις οποίες τα άτομα παγιδεύονται και γίνονται τροφή σε οντότητες της αστρικής σφαίρας.

Μέσα από αυτήν την διαδρομή διακρίνουμε και μια τρίτη όψη της αλχημείας ιδιαίτερα ανησυχητική στις μέρες μας μέσα από την πολυσχιδή των διδασκαλιών και των τεχνικών.

Η αλήθεια είναι αρκετά απλή και δεν σχετίζεται με τις υλικές δυνάμεις αυτού του πλανήτη οι οποίες καλούνται να παίξουν ένα εντελώς άλλο διαφορετικό και απαραίτητο ρόλο.

Η αλήθεια είναι πολύ απλή αλλά οι απαιτήσεις που πηγάζουν από αυτήν είναι ιδιαίτερα απαιτητικές.
Όσοι επιζητούν αυτήν την Αλήθεια που είναι Αγάπη και Ζωή καλούνται εδώ και τώρα να την αναζητήσουν, αλλά προσέξτε, η βασιλεία των Ουρανών είναι κοντύτερα από τα χέρια και τα πόδια σας.

Σκέψεις μέσα από τις αναγνώσεις μου, ελπίζω να είναι διδακτικές.