Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Ζώσιμος ο Πανοπολίτης


Ζώσιμος ο Πανοπολίτης

Με περισσή χαρά διαβάζω ένα σπάνιο κείμενο του Ζώσιμου του Πανοπολίτη μεταφρασμένο στα αραβικά μέσα από μια εξαίρετη επιστημονική εργασία που δημοσιεύτηκε στο Journal of the Washington Academy off Sciences.

Σας μεταφράζω ένα μικρό απόσπασμα :

''Η γνώση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεγάλη τιμή, διότι μόνον ένας φιλόσοφος, ο οποίος έχει αποκτήσει Σοφία, επιστημονικά και πρακτικά, είναι ικανός να την χρησιμοποιήσει.
Ένας πειραματιστής μπορεί να υπακούει τον κύριο του όταν του λέει :
Πάρε αυτό και κάνε αυτό και εκείνο, εξάτμισε το, διάλυσε το, απόσταξε το και ούτω καθεξής μέχρι το τέλος της εργασίας.
Ο βοηθός αυτός δεν κατανοεί τίποτα από όλα αυτά απλά τα εκτελεί, ενώ ο άνθρωπος ο οποίος κατανοεί την επιστήμη και την πρακτική της, γνωρίζει γιατί αλλά και πως μια ουσία εξατμίζεται, και φυσικά τον στόχο για τον οποίον εξατμίζεται.
Για αυτόν τον λόγο, για να γίνει κάποιος φιλόσοφος, θα πρέπει να γνωρίζει τον σκοπό της Σοφίας στο κάθε στάδιο της εργασίας.''
Δημοσίευση σχολίου