Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Athanasius Kircher Portrait and Engraved title page

  
Portrait of Kircher at age 62, from Mundus subterraneus


Engraved title page from Magnes sive de arte magnetica of Athanasius Kircher
Δημοσίευση σχολίου