Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Lectorium Rosicrucianum - H Πενταπλή ΑγιοποίησηLectorium Rosicrucianum - H Πενταπλή Αγιοποίηση

Το Ροδοσταυρικό Διδασκαλείο (Lectorium Rosicrucianum) είναι ο προθάλαμος της Μυστηριακής Σχολής της Νεαρής Γνώσις, ο χώρος μέσα στον οποίον η διαδικασία του εξαγνισμού λαμβάνει χώρα (Ενδούρα).
Αυτή η πολύ σημαντική εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί καθημερινά μέσα από μια Πενταπλή Αγιοποίηση.
Διαβάζουμε από το βιβλίο Μυστικό Ρόδο.

80. Η Πενταπλή Αγιοποίηση

1. Η καθημερινή Αγιοποίηση της Πίστης :
Μέσω της πίστης ένας δεσμός εγκαθιδρύεται μεταξύ του Ιερού της Καρδιάς και της Πρωταρχικής απελευθερωτικής Γνωστικής ακτινοβολίας.

Είναι ξεκάθαρο πως ο μαθητής μέσα από την καθημερινή του υπηρεσία θα είναι συνειδητός αυτού του δεσμού ώστε να μπορεί τον διατηρεί, να τον ζωογονεί και να τον ενδυναμώνει.
Ένας μαθητής καλλιεργεί την Πίστη του :
α. μέσω συλλογισμού
β. μέσω συζήτησης
γ. διαβάζοντας την βιβλιογραφία
δ. τραγουδόντας τους ύμνους
ε. συλλογιζόμενος πάνω στις προσευχές


2. Η καθημερινή Αγιοποίηση της Εργασίας :
Η αγιοποίηση της εργασίας βασίζεται με την λογική σκέψη πως ένας μαθητής που ζει μέσα σε πίστη και συνεπώς τρέφεται μέσω της Γνωστικής Δύναμης θα νοιώσει επίσης την ανάγκη να εκτελέσει καθημερινά ορισμένα καθήκοντα για την εξάπλωση του Βασιλείου του Θεού.

Εκτός από την κανονική εργασία του μέσα στην Σχολή, ένας μαθητής μπορεί να έρθει σε αγιοποίηση της εργασίας μέσω :
α. συνομιλίας
β. υπηρεσίας αφιερωμένη προς τον συνάνθρωπο
γ. μέσω μιας ακτινοβόλας παρουσίας


Μέσω της αγιοποίησις της εργασίας, οι δυνάμεις που έχουν αφομοιωθεί από την πίστη θα έρθουν σε κυκλοφορία μέσα σε ολόκληρο το σύστημα.
 3. Η αγιοποίηση της Ζωής έχει σαν στόχο να προετοιμάσει τον μαθητή όσον το δυνατόν γρηγορότερα για την νέα συνείδηση, μέσω της οποίας ο μαθητής μπορεί να συλλάβει το Νέο Βασίλειο, ώστε να ζήσει και να υπάρξει μέσω αυτού.
Για την αγιοποίηση της ζωής, ο μαθητής θα πρέπει να προχωρήσει προς το τετράγωνο του τάπητα μέσο με :
α. μοναδικότητας του σκοπού
β. όχι διαμάχη
γ. αρμονία στις αλλαγές των δραστηριοτήτων
δ. ομαδική ενότητα


4. Η αγιοποίηση της συνείδησης υφίσταται μέσα από την βεβαιότητα :
'Σήμερα πρέπει και θα γίνει'

Ζώντας μέσα σε ένα ακτινοβόλο παρόν σαν μια καθημερινή γιορτή
Ούτε το παρελθόν, ούτε το μέλλον είναι ουσιώδη πια αλλά το απόλυτο παρόν.
Η αγιοποίηση της συνείδησης είναι απολύτως απαραίτητη γιατί ζωογονεί την γνωστική μαγεία κατά ένα πρακτικό τρόπο.

5. Μέσα από την αγιοποίηση της κοινότητας, ο υποψήφιος στοχεύει στο να ωθήσει όλην την ομάδα μέσα στο 'απόλυτο τώρα'
με όλη του της ψυχή, με όλη του την καρδιά, και με όλη την νοητική του ικανότητα θα τοποθετήσει όλην την ομάδα στο 'Τώρα της Αγιοποίησις'

Αυτή είναι μια πιο μακρά μορφή γνωστικής μαγείας μέσω της οποίας μπορούμε να ουδετεροποιήσουμε μέσα στην Σχολή κάθε τι που είναι αρνητικό και εσφαλμένο.

 http://www.rosycross.org/
Δημοσίευση σχολίου