Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Heinrich Khunrath, Amphitheatrum, 1609Heinrich Khunrath, Amphitheatrum, 1609

Γεννήτορας και τεχνίτης όλων,
Βασιλιάς των άνω, Φως νοήμων, ελπίδα των ανθρώπων,
Τρέμοντας στην μυστηριώδη σκιά του Φλεγέθων,
Απίστευτη αγάπη των ουράνιων όντων,
Αόρατος τρόμος των κατοίκων στα Τάρταρα,
θρησκεία εορτασμού των κατοίκων της γης
Κύριε, Κύριέ Μας, Θεέ Μας,
Βασιλιά, Ισχυρέ, Που έχεις γεννηθεί πριν από όλα
Ένας Θεός, Πολύ Θεός, Όμορφος Θεός
Κατέρχεσαι από τα ουράνια, ξεχύνεσαι μέσα μας,
Εσύ, Εσύ, Εσύ
Παραμένεις εδώ
Ζωογόνησε το αδρανές
Προειδοποίησε μας τι είναι ψευδές
Δίδαξε μας πιο είναι το αληθινό.Δημοσίευση σχολίου