Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Η ακατάληπτη φύση του Θεού



Η ακατάληπτη φύση του Θεού

Είναι δύσκολο για εμάς να αντιληφθούμε την Φύση του Θεού γιατί μέσα σε αυτήν υπάρχουν πολλές υποστάσεις και ιδιότητες όπως και αυτή του δημιουργού.

Εμείς λόγω της χωριστικότητας δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πως όταν η γνωστική φιλολογία μας λέει πως ένας κατώτερος θεός δημιούργησε το σύμπαν εκεί δεν εννοεί έναν δεύτερο άλλο θεό αλλά την δυνατότητα που έχει ο Θεός να δημιουργεί μέσα από την άπειρη έκφραση του, και μια ένδοξη στρατιά υπηρετών.
Κάθε εργασία έχει και έναν βοηθό εργάτη ο οποίος μοιάζει σαν έναν τροχό μέσα από ένα αρμονικό οικοδόμημα.
Δημοσίευση σχολίου