Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Όλα θα έρθουν στον δικό τους χρόνο και τίποτα δεν μπορεί να βιαστείΌλα θα έρθουν στον δικό τους χρόνο και τίποτα δεν μπορεί να βιαστεί

Όλα θα έρθουν στον δικό τους χρόνο και τίποτα δεν μπορεί να βιαστεί. Η σωστή ψυχολογική στιγμή επέρχεται όταν η συνείδηση είναι όσο ποτέ πιο ώριμη για αυτήν την ορθή επιλογή.

Όπως σωστά μας λένε οι μεγάλοι αλχημιστές θα πρέπει να παρατηρούμε και να μελετάμε το μεγάλο βιβλίο της φύσης ώστε η γνώση αυτή να μας βοηθά στο κάθε μας βήμα πάνω στην ατραπό.
Ένα δέντρο όσο υγιές και να είναι δεν θα μπορέσει να μας δώσει ένα γλυκό ώριμο καρπό παρά μόνον όταν οι σωστές συνθήκες έρθουν για αυτό.

Το ίδιο συμβαίνει και με την εσωτερική μας μαθητεία σπείρουμε στο παρόν με την βαθιά επιθυμία να θερίσουμε στο μέλλον τους καρπούς των έργων μας αλλά εκεί κρύβεται ένα πολύ σημαντικό σημείο μέσα από το οποίο παρουσιάζεται ένα λίμνασμα και μια σταδιακή πλάνη φυσική απόρροια του ιδιοτελές Εγώ που δεν επιθυμεί στην ουσία να αλλάξει.

Η ανάγνωση, η μελέτη, η κατανόηση όλα αυτά είναι πολλή σημαντικά αλλά συμβολίζουν το πρώτο μέρος της εργασίας μας.
Έχουμε μορφοποιήσει ένα πολύ καλό και βοηθητικό εγχειρίδιο αλλά θα πρέπει να το βάλουμε σε δράση.

Μετά την ορθή εσωτερική κατανόηση θα πρέπει να περάσουμε σε δημιουργική πράξη.
Η ανάγνωση ή μια οποιαδήποτε κατανόηση οποιουδήποτε κειμένου δεν είναι σημαντική ή χρήσιμη αν δεν μας ωθήσει σε πράξη.

Η αλχημική διεργασία της μεταμόρφωσις για την οποίαν σας μιλάμε είναι μια δομική εργασία, προϋποθέτει ένα γκρέμισμα της παλαιάς φύσης και μια οικοδόμηση της νέας ψυχής.

Εκεί τα ευχολόγια, τα τυπικά και οι ψαλμωδίες δεν θα σας βοηθήσουν γιατί αυτή η οδός είναι μια διαδρομή αυτό-αναγνώρισις και προσωπικής αυτό-θυσίας.

Βέβαια εδώ χρειαζόμαστε την βοήθεια των πρεσβύτερων αδερφών μιας και ενδέχεται η ώθηση μας για δράση να μην είναι η απάντηση της νέας μας συνείδησης αλλά μια απόκριση του Εγώ, το οποίο απομιμείται ως συνήθως την διαδικασία αυτή.

Για αυτό και ενώ στο πρώτο στάδιο μας ζητείται μια λογικό ηθική αποδοχή σαν την βάση των επόμενων βημάτων μας στην πορεία η ανάπτυξης της πρωταρχικής ψυχής θα μας δείξει και θα μας εξηγήσει το κάθε μας βήμα.

Ο φωτισμός είναι μια όμορφη έννοια που μας δείχνει μια ανικανότητα, το ότι δεν είμαστε ικανοί να αντικρίσουμε την Θεϊκή Συμπαντική Γνώση η οποία μας μιλά ακατάπαυστα ωθώντας μας σε κατανόηση, δράση και ανιδιοτελές έργο.
Δεν είμαστε ικανοί γιατί δεν έχουμε αναδημιουργήσει εσωτερικά τον σωστό φορέα που αντιστοιχεί στο Φως αυτό, το πέπλο της ιδιοτέλειας και ο υλικός μας φορέας δεν αντιστοιχεί στο Πρωταρχικό Βασίλειο.

Για αυτό και η αναγέννηση της ψυχής είναι το μόνον μέσο για να μπορέσουμε να εναρμονιστούμε με το Πνεύμα και τον κόσμο τους.
Για αυτό και πάντοτε σας ζητούμε να μελετάται σωστά και να περνάτε σε δομική πράξη πάντα με μια εσωτερική διάθεση ευχαριστίας και προσευχής στον Κύριο και Λυτρωτή μας.
Μελέτη, εργασία και προσευχή.
Δημοσίευση σχολίου