Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Silence


Silence
 
Αυτές τις μέρες που έρχονται ας βιώσουμε μαζί αυτήν την γόνιμη εσωτερική σιωπή που το Εγώ μας θα πρέπει να οδηγηθεί ώστε μέσα από αυτήν να μπορέσει να ακούσει όχι μόνο το χαρμόσυνο μήνυμα της αλλαγής αλλά και το έργο που αυτή θα πρέπει να επιτελέσει, ναι θα γίνει.
Δημοσίευση σχολίου