Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Fortuna forti sublevanda industria
Fortuna forti sublevanda industria

Η τύχη έχει μια ισχυρή ανυψωτική δραστηριότητα

Η Μινέρβα διασώζει μια ναυαγό γυναίκα 
που αγωνίζεται να φτάσει 
τη γη

Καλλιτέχνης : Giulio Bonasone (1510 - 1576)
Δημοσίευση σχολίου