Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Ο Ερμής, το αστρικό σώμα, ο εξαγνισμός


Ο Ερμής, το αστρικό σώμα, ο εξαγνισμός 

Δεν είναι τυχαία η σχέση του Ερμή με το αστρικό σώμα και τον ύπνο και οι ανάλογοι πολλοί συμβολισμοί γύρω από αυτό.
Οι δυνατότητες του εξαγνισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικές γιατί αυτή η αστρική μας αγνοποίηση δημιουργεί μια υψηλή δόνηση μέσα από την οποίαν κατά την διάρκεια του ύπνου η διδασκαλία μας συνεχίζεται, ο μαθητής δεν ελκύεται άλλο από το μολυσμένο αστρικό σώμα της γης αλλά επικοινωνεί κατευθείαν με τον αγνό νέο αστρικό χώρο της Αδελφότητας.

Το Πνεύμα του Χριστού γίνετε για εμάς ταυτόχρονα μια γέφυρα απελευθερωτικών δυνάμεων αλλά και ένας κατάλληλος χώρος μέσα από τον οποίον μια συνειδητή σύνδεση μπορεί να επιτευχθεί.
Όπως είναι φυσικό αυτή η σύνδεση δεν θα περιοριστεί στο νέο αστρικό μας σώμα αλλά και σε όλα στα υπόλοιπα οχήματα μας κατά την διάρκεια εξέλιξης της μαθητείας μας και κατά την διάρκεια της μέρας.

Σίγουρα το βασικότερο για να μπορέσουμε να συνδεθούμε με την πηγή της αδελφότητας είναι η ορθή μας δράση κατά την διάρκεια της μέρας μέσα από την οποία η νέα μας συνείδηση θα πρέπει να λάμψει ενώπιον των ανθρώπων σε συμφωνία με το Φως και την Αγάπη αλλά είναι και πολύ σημαντικό το τι κάνουμε πριν τον ύπνο αλλά και κατά την διάρκεια του χρόνου που ξυπνάμε.
Σχετικά με όλα αυτά πολύ σημαντικές οδηγίες δίνονται στους μαθητές.

Όλος ο χρόνο μέσα στην ζωή μας είναι εξίσου σημαντικός και θα πρέπει να τον αξιοποιούμε σωστά πάντοτε μέσα από ορθή κατανόηση γιατί στην εσωτερική επιστήμη τίποτα δεν γίνετε θεληματικά αλλά είναι ένα προϊόν, ένα αποτέλεσμα μιας ψυχικής διεργασίας ωριμότητας και για αυτό γίνετε και αυθόρμητα, αυτόματα.

Μπορείτε τώρα κατά μία έννοια να θυμηθείτε τις αντίστοιχες ευαγγελικές περικοπές μέσα στις οποίες διαφορά οράματα λαμβάνουν χώρα μέσα από τα οποία ανάλογες κατευθύνσεις δίνονται.
Η Αδελφότητα της Φωτός αν και εκφράζετε σε αυτό το επίπεδο ζωής δεν προέρχεται από αυτήν και για αυτό είναι εντελώς εσφαλμένο να προσπαθούμε να την εντοπίσουμε σε οποιαδήποτε φυσική ή αστρική σφαίρα.

Είναι αρκετά προστατευμένη όσον αφορά όλους όσους προσπαθούν να αποκτήσουν δύναμη μέσω μαγικών αποκρυφιστικών πρακτικών και για αυτό αποπέμπονται πάραυτα.
Κανείς δεν μπορεί να οικειοποιηθεί τον θησαυρό της αδελφότητας κατά κανένα τρόπο.

Φίλοι η μαθητείας μας πάνω στην ατραπό της απελευθέρωσις είναι πολύ συγκεκριμένη και βιώνεται συνειδητά την κάθε στιγμή γιατί από την στιγμή που μέσα μας αυτή η νέα αρχή Πνεύματος αφυπνιστεί γίνεται αυτόματα και ένας νέος κριτής και οδηγός αν και στην αρχή αρκετά αδύναμος και σιωπηλός στο μέλλον θα κατορθώσει και θα αναλάβει όλη την αρχηγία του συστήματος μας.

Όταν ο Ιωάννης ο βαπτιστής αποχωρήσει και η νέα δύναμη Ιησούς αφυπνιστεί μέσα μας τότε το δεύτερο βάπτισμα σταδιακά θα καταστούμε να γίνουμε ικανοί για το δεύτερο βάπτισμα αυτό του Πυρός και αυτή είναι και η δεύτερη ακτίνα του Αγίου Πνεύματος η οποία κατακαίει το παλαιό και αναγεννά το Νέο.

Έτσι σταδιακά θα οδηγηθούμε σε μία μίμηση του σταυρικού δρόμου του Χριστού ώστε όταν θα επέλθει ο συμβολικός φυσικός θάνατος πάνω στον σταυρό του παλαιού ανθρώπου ο Νέος 'Άνθρωπος να μπορεί να εγερθεί πλήρως μέσα από ένα νέο αιθερικό σώμα.

Αφήστε τον Ποιμάνδρη να σας οδηγήσει στο κάτω κόσμο της έκπτωτης ψυχής σας ώστε να σας εξηγήσει στην λεπτομέρεια το πολύ σημαντικό σας έργο ώστε σαν αναγεννημένες ψυχές να βγείτε έξω από αυτήν την φυλακή του σώματος και να γιορτάζεται μαζί μας το Πρωινό της Ανάστασης
Δημοσίευση σχολίου