Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος


Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος

Η μεταμορφωτική διαδικασία για την οποίαν η Πνευματική Επιστήμη μας ομιλεί τελείται σαφώς μέσα στον άνθρωπο αλλά όχι από ανθρώπινες δυνάμεις.
Ανάμεσα στους δύο κόσμους, τον ανώτερο και το κατώτερο υπάρχει μια σημαντική αντίθεση.
Οτιδήποτε είναι θετικό για τον ανώτερο κόσμο είναι αρνητικό για τον κατώτερο.

Οι δυνάμεις που ασκούνται αυτήν την στιγμή από το πρωταρχικό βασίλειο και τους βοηθούς του μπορεί να έχουν την πλήρη δυνατότητα ανανέωσις του πνευματικού στοιχείου μέσα στον άνθρωπο αλλά ταυτόχρονα κατακρημνίζουν την παλαιά του φύση, εξαγνισμός σημαίνει ενεργειακή αποφόρτιση και ουδετεροποίηση όλων των υλικών μας σωμάτων.
Το παλαιό πρέπει να παρέλθει εντελώς για την γέννηση και την ανάπτυξη του νέου.

Για να συμβεί αυτό πολύτιμες δυνάμεις και ενέργειες ακτινοβολούνται ασταμάτητα μέσα στον κόσμο μας που αποσκοπούν να θρέψουν τον νέο ανεγειρόμενο πνευματικό άνθρωπο.
Συμβολικά αυτές αναφέρονται σαν ''Άγιες Τροφές'' και στην ουσία δεν είναι παρά αιθέρες μιας ανώτερης φύσης.
Εκτός από την τροφή την οποία καταναλώνουμε μέσα στην καθημερινότητα για την συντήρηση μας τα λεπτοφυή μας οχήματα τρέφονται με αιθέρες, για παράδειγμα για να σκεφτούμε ή για να αισθανθούμε οτιδήποτε.

Υπάρχει μία έξοχη συμβολική στον Μυστικό Δείπνο μέσα από την οποία όλο αυτό το τρανό μυστήριο μας παρουσιάζεται και σε αυτόν τον δείπνο είμαστε καλεσμένοι όλοι, όμως προσέξτε ο Ιούδας, η άρνηση, η αδυναμία, η απώλεια καιροφυλακτούν.

Διαβάζουμε στον Ματθαίο Κεφάλαιο 1-4 :

1. Τότε, ο Ιησούς φέρθηκε από το Πνεύμα στην έρημο για να πειραστεί από τον διάβολο.
2. Και αφού νήστεψε 40 ημέρες, και 40 νύχτες, έπειτα πείνασε.
3. Και αφού ήρθε σ' αυτόν ο πειράζων, είπε: Αν είσαι Υιός τού Θεού, πες αυτές οι πέτρες να γίνουν ψωμιά.
4. Και εκείνος απαντώντας είπε: Είναι γραμμένο: «Μονάχα με ψωμί δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα τού Θεού».


Το ίδιο διαβάζουμε και στο όμορφο χαρακτικό από το βιβλίο του Αchillis Βocchii

''Είναι γεγραμμένον, Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού''
Δημοσίευση σχολίου