Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Presentation of Atalanta Fugiens @ Agyra, 124 Solonos Str. Athens, Wed. 19.12


Michael Majerus - Atalanta-Fugiens Emblemata 1618 Latin

Ο G.J.P. θα σας παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το βιβλίο του Michael Maier Αtalanta Fugiens Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου @ Άγκυρα που εκδόθηκε στα λατινικά το 1617. Η βραδιά αυτή περιλαμβάνει μια μικρή εισαγωγή και πληροφορίες για το έργο, τον συγγραφέα και τον μύθο της Αταλάντης, και προβολή σε οθόνη των 50 αλχημικών εμβλημάτων.

Αυτό το μοναδικό έργο περιέχει 50 εγχάρακτα σύμβολα που απεικονίζουν τα αλχημικά σταδία  συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων επιγραμμάτων, και μουσικών συζητήσεων μέσω μικρών συμφωνιών «φούγκες», που συνέταξε ο ίδιος.
Δημοσίευση σχολίου