Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Jacob Boehme - Σχετικά με την Υπεραισθητή Ζωή 1622


 Jacob Boehme - Σχετικά με την Υπεραισθητή Ζωή 1622

Αυτό τότε θα συζητήσουμε σχετικά στην επομένη συνάντηση μας, καθώς Ο Θεός θα αποκαλύψει το ίδιο σε μας από το ΠΝΕΎΜΑ του, το οποίο είναι και Ο Ερευνητής όλων των Πραγμάτων.

Και αν δεν θυμάσαι καλά το τι σου απάντησα στην αρχή, θα το καταλάβεις γρήγορα ως εκ τούτου διότι η μυστική Σοφία του Θεού, την οποία κανένας σοφός αυτού του κόσμου δε γνωρίζει, και οπού εκεί Ο Νους θα βρει εντός σου, θα δοθεί η κατανόηση από άνωθεν.

Μείνε για αυτό σιωπηλός εν Πνεύματι, και ανέμενε μέσα από την προσευχή, διότι όταν θα ξανασυναντηθούμε Αύριο μέσα στην Αγάπη του Χριστού, Ο Νους σου θα μπορέσει να προετοιμαστεί στο να ανακαλύψει αυτό το ευγενικό ΜΑΡΓΑΡΙΤΆΡΙ, το οποίο για τον κόσμο φαίνεται να μην αξίζει τίποτα, αλλά το οποίο για τα Παιδιά της Σοφίας είναι Όλα τα Πράγματα.

 http://soundzgreg.blogspot.gr/2010/12/jacob-boehme-1575-1624-of-supersensual.html
Δημοσίευση σχολίου