Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012

Προς Φιλιππησίους Κεφ. 3, 20-21


Προς Φιλιππησίους Κεφ. 3, 20-21 (Σ. Φίλος)

Επειδή, το πολίτευμά μας είναι στους ουρανούς, απ' όπου και προσμένουμε Σωτήρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό·
Ο οποίος θα μετασχηματίσει το σώμα τής ταπείνωσής μας, ώστε να γίνει σύμμορφο με το σώμα τής δόξας του, σύμφωνα με την ενέργεια με την οποία μπορεί και να υποτάξει τα πάντα στον εαυτό του.

For our conversation is in heaven; from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ:
Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself.
Δημοσίευση σχολίου