Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2012

God is present everywhere - Ο Θεός είναι παρών παντού


 Rubens - Madonna Enthroned with Child and Saints

God is present everywhere

God is present everywhere. He is not limited by space. So we can't really talk about Him "coming" or "going". 
God didn't come to earth, because He is everywhere. But Jesus was a manifestation of God and a revelation of His truth. Likewise, the Lord said that His second coming would be a manifestation of Himself and revelation of His truth. He said He would come as the Spirit of truth--the Helper or Comforter. 

"I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth; for He will not speak on His own authority, but whatever He hears He will speak; and He will tell you things to come. He will glorify Me, for He will take of what is Mine and declare it to you." (John 16:12-14) 

"You know Him, for He dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans; I will come to you." (John 14:17-18) 

*******

Έχω πολλά ακόμα να σας πω, όμως δεν μπορείτε τώρα να τα βαστάζετε·
αλλά, όταν έρθει εκείνος, το Πνεύμα τής αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια· επειδή, δεν θα μιλήσει από τον εαυτό του, αλλά θα μιλήσει όσα πρόκειται να ακούσει, και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα.
Εκείνος θα δοξάσει εμένα, επειδή από το δικό μου θα πάρει, και θα το αναγγείλει σε σας. (Κατά Ιωάννην Κεφ. 16, 12-14)


Το Πνεύμα τής αλήθειας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει, επειδή δεν το βλέπει ούτε το γνωρίζει· εσείς, όμως, το γνωρίζετε, επειδή μένει μαζί σας, και μέσα σας θα είναι.
Δεν θα σας αφήσω ορφανούς· έρχομαι σε σας.

 
 (Κατά Ιωάννην Κεφ. 14, 17-18)
 
Δημοσίευση σχολίου