Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

το φως ήρθε στον κόσμο, και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι


Raphael - Madonna dell Granduca

Κατά Ιωάννην Κεφ. 3, 19-21

Κι αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήρθε στον κόσμο, και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως· για τον λόγο ότι, τα έργα τους ήσαν πονηρά.
Επειδή, όποιος πράττει τα φαύλα, μισεί το φως, και δεν έρχεται στο φως, για να μη έρθουν σε έλεγχο τα έργα του.
Όποιος, όμως, πράττει την αλήθεια, έρχεται στο φως, για να φανερωθούν τα έργα του, ότι έγιναν σύμφωνα με τον Θεό.

Κατά Ιωάννην Κεφ. 6, 63

Το πνεύμα είναι εκείνο που ζωοποιεί, η σάρκα δεν ωφελεί τίποτε· τα λόγια που εγώ σας μιλάω, είναι πνεύμα και είναι ζωή
Δημοσίευση σχολίου