Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

Επτά βασικές όψεις της Πνευματικής ΕπιστήμηςΕπτά βασικές όψεις της Πνευματικής Επιστήμης

Ας προχωρήσουμε σήμερα την σκέψη μας πιο βαθειά παρουσιάζοντας σε εσάς μερικές βασικές όψεις της Πνευματικής Επιστήμης ένα απαραίτητο σκαλοπάτι μέσω του οποίου θα μπορέσετε διαλογιζόμενοι πάνω σε αυτά που θα διαβάσετε να καταστείτε πιο ικανοί, πιο έτοιμοι να εισέλθετε πιο βαθειά μέσα στο Ιερό των Γνωστικών Μυστηρίων μέσα από μια λογική αποδοχή.
Θα σας παρουσιάσουμε τα επτά στάδια μέσα από τα οποία μια σχολή μυστηρίων γεννιέται και ολοκληρώνετε μέσα από τα οποία μπορείτε να δείτε και την ατομική ανάπτυξη του κάθε μαθητή παράλληλα.

Η πρώτη φάση είναι το ξεκίνημα της δημιουργίας της ομάδας.
Η δεύτερη φάση είναι το ξεκίνημα του αγγίγματος της Γνώσης.
Η τρίτη φάση είναι η ανάπτυξη της Γνωστικής ακτινοβολίας.
Η τέταρτη φάση είναι η ρήξη και η δημιουργία του Vacuum (Κενό) της Σαμπάλλα.
Η πέμπτη είναι η σύνδεση με την μαγνητική αλυσίδα που σχηματίζετε από όλες τις προηγούμενες σχολές απελευθέρωσης.
Η έκτη φάση είναι η ανάπτυξη του Νέου Πεδίου Ζωής.
Η έβδομη είναι η πλήρης απελευθέρωση.

Κάθε αναζητητής μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν την ατραπό της απελευθέρωσης με την προϋπόθεση ότι γνωρίζει αυτήν την ατραπό και τους όρους της.
Το να βαδίζεις πάνω σε αυτήν την διεργασία συνεπάγεται και έναν μακρύ και έντονο αγώνα, ατομικά αλλά και ομαδικά.

Ο σκοπός είναι η σταδιακή αποσύνδεση με την υλική φύση και η ταυτόχρονη κατανόηση και σύνθεση της πρωταρχικής εικόνας του Ουράνιου Ανθρώπου.
Η Συμπαντική Αδελφότητα βοηθεί και κινεί τον άνθρωπο να εκπληρώσει αυτό το σχέδιο.Κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα, κάθε πράξη που δεν συμφωνεί με αυτήν την αποστολή τρέφει και συντηρεί το κακό, την ανοσιότητα, ενδυναμώνει τον μαγνητικό πόλο αυτής της φύσης η οποία προσπαθεί να τον παγιδεύσει να λιμνάσει κάθε πνευματική εργασία μέσα του.
Σε αυτήν την απελευθερωτική πράξη μια ένδοξη Γνωστική Δύναμη Ακτινοβολίας που ονομάζεται Ιησούς Χριστός τον βοηθά την κάθε στιγμή.

Αναθεωρώντας σταδιακά όλη μας την ζωή εξαγνισμένοι μέσα σε αυτήν την εικόνα του ουράνιου ανθρώπου μπορούμε να διαλύσουμε κάθε καρμική λαβή, συνέπεια του παρελθόντος.
Όταν θα μπορέσουμε να εισέλθουμε μέσα σε αυτό το απελευθερωτικό μαγνητικό σύστημα ζώντας μέσα σε αυτό, ο θάνατος εξαφανίζεται αμέσως και από εκείνην την στιγμή μπορεί όχι μόνο να συμμετάσχει ένας μαθητής στην αληθινή ζωή αλλά και να συνεχίσει την ανάπτυξή του μέσω του Vacuum της Σαμπάλλα.
Μέσα σε αυτήν την μαγνητική σφαίρα δεν θα έχει νικηθεί μόνον ο θάνατος αλλά και το κακό και ο κόσμος.
'' Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τέκνα Θεού''

Όταν σας μεταφέρουμε όλες αυτές τις όψεις για να σας βοηθήσουμε την εισδοχή σας μέσα στο Ζωντανό Σώμα του Χριστού δεν πρέπει να βιώσετε μόνον τη δόξα αυτού αλλά και την μεγάλη σας ευθύνη.
Όλα αυτά σας δίνονται δωρεάν και αποδεχόμενοι τις συνέπειες της μαθητείας σας λαμβάνετε την διδασκαλία και τον σωστό προσανατολισμό και αυτό απαιτεί ενσυνείδητη στάση από εσάς μέσα από μια συντονιζόμενη ανάπτυξη.

Μόνον με αυτό τον τρόπο μπορείτε και εσείς να γιορτάσετε την γιορτή της εισόδου σας μέσα στον Οίκο του Αγίου Πνεύματος (Sancti Spiritus) και να προετοιμαστείτε για τον επικείμενο γάμο.
Για αυτό μια νέα στάση ζωής είναι απαραίτητη.
Αυτό το νέο πεδίο ζωής, αυτός ο νέος ουρανός γη ακτινοβολεί με πλήρη δόξα σε ολόκληρο τον κόσμο, ελπίζουμε και εσείς να γίνετε δεκτοί σε αυτό με ενσυνείδητο αγώνα ώστε να βιώσετε την ευλογία της επαφής με κάθε αδελφό και αδελφή οι οποίοι καρτερικά σας αναμένουν.

Η δόξα του Θεού είναι απρόσβλητη.

Jan van Rijckenborgh
Δημοσίευση σχολίου