Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Η Ερμητική Σιωπή - Achille Bocchi - Hermetic Silence - Achille Bocchi


 Η Ερμητική Σιωπή - Achille Bocchi

Hermetic Silence - Achille Bocchi symbolicarum quaestionem de universo genere
  1574 edition, third book, symbole no 62

 Σιμωνίδης : Λαλήσας πολλάκις μετανόησε, σιωπήσας οὐδέποτε

Hermes as Harpocrates, the God of mystical silence, portrayed as the mystagogue accompanying the souls on their return to the Monad.
 
‘Silentium deum cole - monas manet in se’; 
worship God through silence - the Oneness remains in itself.

Ο Ποιμάνδρης είναι αυτός ο οποίος μεσολαβεί μεταξύ των ανθρώπων και του Θεϊκού Νου.
Το Επταπλό Πνεύμα εκφράζεται μέσα από Αυτόν όταν ένα ανθρώπινο Ον έχει εξαγνιστεί και συνεπώς το Εγώ, η προσωπικότητα του έχει σιωπήσει.
Για αυτό και ο Ερμής είναι γυμνός σύμβολο της καθαρότητας του αστρικού σώματος μιας και ο Ποιμάνδρης σχετίζεται με την Σελήνη, την ψυχή και το αστρικό σώμα και ρευστό.
Αυτός είναι ο Μέγας Διδάσκαλος, ο Ηλιακός Λόγος μέσα από τον οποίο τα πάντα κινούνται και εξελίσσονται, υπήρξε πριν την δημιουργία αυτού του κόσμου και θα συνεχίσει να μας υπηρετεί και στο μέλλον, είναι το Α και το Ω η αρχή και το τέλος, η Πύλη και η Γέφυρα μέσα από την οποία όλοι καλούμαστε να βαδίσουμε.
Ο Ερμής είναι η πρωταρχική πηγή.
 
 
Δημοσίευση σχολίου