Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Οι δύο βασικές όψεις μέσα από τις οποίες το Πνεύμα λειτουργεί

 

Οι δύο βασικές όψεις μέσα από τις οποίες το Πνεύμα λειτουργεί

Στην σημερινή φάση εξέλιξης της ανθρωπότητας η βοήθεια που δίνεται από την Ιεραρχία των Ζώντων Ψυχών, των εργατών του Πνεύματος θα μπορούσε να διαιρεθεί σε δύο βασικές όψεις.
Η πρώτη επικεντρώνεται στην εκπόρευση μιας αρχικής ακτινοβολίας η οποία έχει σαν στόχο την αφύπνιση του πνευματικού σπινθήρα μέσα στην καρδιά του ατόμου ούτως ώστε όταν αυτό συμβεί αυτή η γλυκιά αναταραχή να του δημιουργήσει την εσωτερική ανάγκη της αναζήτησης αυτού που του λείπει, την αναγκαιότητα του να πάρει απαντήσεις σε όλες αυτές τις ζωτικής σημασίας ερωτήσεις που κατακλύζουν το Ον του.

Για αυτό και παράλληλα με αυτήν την αρχική εκπόρευση θα πρέπει να υπάρξει σε αυτό το αρχικό επίπεδο προσέγγισης και μία σοβαρή, εύστοχη, απλοποιημένη γραπτή διδασκαλία η οποία με σαφήνεια θα του εξηγεί αυτήν την διαδικασία της μεταμόρφωσις κατά ένα επιστημονικό τρόπο.
Αυτή ανταποκρίνεται εσωτερικά στο ηθικό και λογικό πλαίσιο ανάλογο της κατανόησης του αναζητητή και για αυτό και το κάθε άτομο αντιδρά διαφορετικά σε αυτήν.
Αυτή η διδασκαλία θα πρέπει να χωριστεί σε δύο μέρη από την μία σε μία ανθρωπολογία και από την άλλη σε μία κοσμολογία.
Αυτή η πρώτη αρχική όψη είναι κοινή για όλους τους ανθρώπους και λειτουργεί κατά ένα απρόσωπο τρόπο.

Με λίγα λόγια τι πρέπει μία αδελφότητα του πνεύματος να κάνει;
Από την μία να εκπνέει μία Ζωτική Δύναμη Φωτός μέσα στην ατμόσφαιρα σε μια προσπάθεια αφύπνισης του πνεύματος μέσα στον άνθρωπο και από την άλλη να δίνει μέσα από μια εξωτερική επαφή μέσω του γραπτού ή του προφορικού λόγου μία σαφή εικόνα αυτής της διεργασίας ώστε αυτή να κατανοείται λογικά μέσα από τον νου αλλά και αισθαντικά μέσα από την καρδιά.
Σε αυτό οι δημόσιες ομιλίες και τα βιβλία παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο.
Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι όλο αυτό το εγχείρημα δεν επικαλύπτεται με κανενός είδους κώδικα όπως γινότανε στο παρελθόν αλλά εκφράζεται με απλότητα και σαφήνεια και είναι ένα μέρος γνώσης οι οποία έχει  αποκτηθεί και βιωθεί κατά ένα αποκαλυπτικό τρόπο μέσα από ζωντανά εσωτερικά βιώματα από αντίστοιχους εργάτες του πνεύματος.

Ο κάθε άνθρωπος που επεξεργάζεται κατά αυτόν τον τρόπο όλη αυτή την εξωτερική γνώση θα μπορέσει αν είναι εσωτερικά έτοιμος να περάσει σε ένα επόμενο στάδιο στην μαθητεία του, σε αυτό της προσωπικής επαφής με μια Σχολή Μυστηρίων μέσα στην οποία σε ειδικά προετοιμασμένους για αυτό χώρους η δεύτερη Ακτίνα του Αγίου Πνεύματος δραστηριοποιείται με στόχο την ώθηση, στο να δίνει την δυνατότητα στον υποψήφιο μέσα από τις ''Άγιες Δυνάμεις - Τροφές'' που μετασχηματίζονται εκεί στο να μπορέσει αυτός ο ίδιος να περάσει από μία αρχική και πλήρη μεταστροφή όλου του όντος του, σε ένα εξαγνισμό του σώματος και της ψυχής του η οποία θα του επιτρέψει μέσα από έναν ανάλογο χρόνο να ανοικοδομήσει ένα άφθαρτο και άυλο Ον αλλά και να κατεδαφίσει το παλαιό και το φθαρτό.

Καμία ουσιαστική πνευματική εργασία δεν μπορεί να αρχίσει αν ένας αναζητητής δεν συμμετάσχει σε μία τέτοια εσωτερική  ομάδα γιατί όπως σας ανέφερα και πιο πάνω το Πνεύμα κατά κανένα τρόπο δεν βιάζει την ελευθερία της επιλογής του δρόμου του ανθρώπου η οποία πέφτει αποκλειστικά στο άτομο και μόνο, για αυτό και η γενική επαφή μαζί του λειτουργεί μόνο αφυπνιστικά σε ένα αρχικό στάδιο και διόλου στο επίπεδο του γκρεμίσματος ή της ανοικοδόμησις.
Αυτός είναι και ο μοναδικός δρόμος τον οποίον ένας μαθητής θα πρέπει να επιλέξει, αυτή η ουσιαστική συμμετοχή θα του ανοίξει εντελώς νέους ορίζοντες και θα του δώσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και βασικά υλικά ώστε να μπορέσει να βηματίσει προς το Φως, να γίνει αυτός ο ίδιος αυτό το Φως.

Όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ εδώ να σας εξηγήσω τον τρόπο μέσα από τον οποίο μέσα στον χρόνο μία τέτοια αδελφότητα παρουσιάζεται ούτε τα στάδια που και αυτή θα πρέπει να περάσει ώστε να καταστεί ικανή να συνδεθεί με το Πνεύμα και να δημιουργήσει έτσι μία ''Εστία Πυρός'' έναν χώρο καθαρό δηλαδή μέσα από τον οποίο οι δυνάμεις αυτής της φύσης δεν μπορούν να επηρεάσουν τους μαθητές και οι δυνάμεις του Πνεύματος για αυτό μπορούν να εκφραστούν στην πληρότητα τους.
Αυτό συμβολικά ονομάζεται και ένας ''Οίκος του Αγίου Πνεύματος'' και είναι η ουσιαστική μετάφραση των εννοιών ''Ναός'' και ''Εκκλησία''

Σήμερα αυτή η αποκαλυπτική γνώση μπορεί να αποκτηθεί από όλους ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος, ή μιας σωματικής ασθένειας.
Το μόνο που ο λυτρωτής και σωτήρας μας μας ζητεί είναι να κάνουμε από μόνοι μας αυτό το αποφασιστικό εσωτερικό και εξωτερικό βήμα και να τον αναζητήσουμε, να κτυπήσουμε την θύρα ώστε αυτός να μας ανοίξει την πύλη των μυστηρίων και να μας δεχτεί στην αγκαλιά του σαν φίλους και αδελφούς γιατί μην αμφιβάλετε ούτε για μία στιγμή για την κοινή μας καταγωγή γιατί όπως και Αυτός είναι Υιός του Πατέρα τον οποίον και εδόξασε κατά την διάρκεια την ζωή του σαν απόδειξη αυτής της υπερκοσμικής αγάπης έτσι και εμείς θα πρέπει να μοιραστούμε αυτήν την επουράνια δόξα την οποία και έχει κρατήσει για εμάς από την αρχή αυτού του κόσμου βυθιζόμενη μέσα σε αυτήν την Αγάπη που είναι Φως που είναι Λόγος.

.

Δημοσίευση σχολίου