Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Εργάσου και ο ουρανός θα σε ανταμείψει
Εργάσου και ο ουρανός θα σε ανταμείψει

 Emblemata selectiora : typis elegantissimis expressa, nec non sententiis, carminibus, historiis ac proverbiis, ex scriptoribus cum sacris tum profanis, antiquis & recentioribus, illustrata by Plaats, François van der, printer; Passe, Crispijn van de, ca. 1565-1637, ill 1704
Δημοσίευση σχολίου