Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Η αρχή του 8 μέρους από τον κύκλο του Αλχημικού Γάμου.
Η αρχή του 8 μέρους από τον κύκλο του Αλχημικού Γάμου.

Είδαμε πως αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι εισχώρησαν με δόλιο τρόπο μέσα στον εισαγωγικό ναό θα πρέπει να τιμωρηθούν, όλοι αυτοί δεν αντιστοιχούν με τις απαιτούμενες εσωτερικές ποιότητες και απαιτήσεις και έργο το οποίο όπως είναι φυσικό δεν δύνανται να εκπληρώσουν, δεν είναι ικανοί για αυτό λόγω του φτωχού αποτελέσματος συνέπεια της εσωτερικής τους μαθητείας, της βασικής προπαρασκευής, μην μπορώντας έτσι να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις των επτά βαρών.

Ο Πρώτος Ναός της Αδελφότητας είναι μια προβολή, ένα ζωντανό σύμβολο που μας δείχνει την αληθινή Θεανθρώπινη κατάσταση.
Αν αυτές οι απαιτήσεις δεν υπάρχουν τότε απλά ο μαθητής δεν είναι ακόμα έτοιμος για αυτό το εσωτερικό στάδιο.

Ο Ναός αυτός στο νέο αστρικό πεδίο προστατεύεται από τις δυνάμεις του Επταπλού Αγίου Πνεύματος για αυτό και όλοι όσοι είναι ανάξιοι για αυτόν αποπέμπονται από αυτό.

Η πρόθεση της Αδελφότητας όπως καταλαβαίνεται είναι το να είναι ευπρόσδεκτοι όλοι όσοι επιθυμούν να εισέλθουν μέσα σε αυτόν τον εισαγωγικό Ναό.

Αλλά μέσα σε έναν τέτοιο χώρο όπως είναι φυσικό, ακτινοβολεί η Συμπαντική Αγάπη, ένας τριπλός νόμος ακτινοβολίας μέσα από τον οποίο είναι αυτονόητο πως όλα και όλοι θα πρέπει να συμφωνούν, να υπακούν.

Έτσι μέσα στο ίδιο πρίσμα λειτουργούν και οι αποπομπές δεν είναι μια απλή πράξη τιμωρίας αλλά μια πράξη ελέους και σε ορισμένες περιπτώσεις όπως σε αυτές που θα δούμε παρακάτω για όλους όσους αποπλανήθηκαν είναι εντελώς βοηθητικές.

Η αρχή του 8 μέρους από τον κύκλο του Αλχημικού Γάμου.
Δημοσίευση σχολίου