Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Αυτό που ένας ειλικρινής μαθητής χρειάζεται

 
Αυτό που ένας ειλικρινής μαθητής χρειάζεται

Αυτό που ένας ειλικρινής μαθητής χρειάζεται είναι η περιγραφή της οδού μέσα από την ζώσα εμπειρία ενός πρεσβύτερου μαθητή ώστε να μπορέσει αυτή η ουσιαστική γνώση να τον βοηθήσει στο δικό του ατομικό ταξίδι.

Αυτή η μελέτη είναι μιας πολύ ουσιαστικής γνωστικής φύσης γιατί οι οι λογικό ηθικές του διεργασίες επιταχύνονται και συνεπώς μπορεί να αφομοιώσει την γνωστική του εργασία ευκολότερα.

Φανταστείτε πως θέλετε να επισκεφτείτε μια άγνωστη πόλη και για αυτό για να προσανατολιστείτε σωστά αγοράζεται ένα οδηγό χάρτη της πόλης αυτής.

Ο χάρτης έχει δημιουργηθεί από την προσωπική εργασία ενός άλλου ανθρώπου ο οποίος ήδη επισκέφτηκε την πόλη αυτή και κόπιασε αρκετά σημειώνοντας όλα τα απαραίτητα.
Έτσι μας πρόσφερε ένα αξιόλογο οδηγό μέσα από τον οποίον το πλοίο μας θα βαδίσει σε ήρεμα νερά.

Αλλά προσέξτε δεν θα σας πάρει ο πρεσβύτερος αδερφός από το χέρι για να σας πάει εκεί, όχι εσείς οι ίδιοι θα πάτε και εσείς οι ίδιοι έχετε την ευθύνη του ταξιδιού και την σωστή ανάγνωση του χάρτη οδηγού.

Δεν επιθυμείτε μια τέτοια βοήθεια;

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό, είμαστε υπεύθυνοι των πράξεων μας και των συνεπειών τους.

Για αυτό και πετάξτε τους τόνους όλων αυτών των σκουπιδιών βιβλίων που όχι μόνον δεν έχουν να σας πουν τίποτα αλλά σας αποπροσανατολίζουν συνεχώς και κατά ένα βλαπτικό τρόπο.
Δημοσίευση σχολίου