Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Johannes Helmond - Alchemy Unveiled


Johannes Helmond - Alchemy Unveiled

Απόσπασμα από το κεφάλαιο :

The Mystery of Alchemy

του βιβλίου

Alchemy Unveiled

από τον αδελφό fr. R+C Johannes Helmond
By decree of the Order of the hermetic initiated Gold- and Rosicrucians of 1710

Το κεντρικό-Μυστικό της Αλχημείας είναι η τριπλή αναγέννηση του Πνεύματος, της Ψυχής και του Σώματος. Η μυστηριώδης αυτή εμφάνιση στέκεται σε έναν ορισμένο παραλληλισμό με τα αρχαία Μυστήρια, τα οποία συζητήθηκαν με μεγάλη λεπτομέρεια για αυτόν τον συγκεκριμένο λόγο.

Το Lapis Philosophorum (Φιλοσοφική Λίθος)είναι το Μυστήριο του εσωτερικού Άλατος-Σώματος. Το σύνολο του Magnum Opus (Μεγάλου Έργου) του Ερμητισμού περιστρέφεται γύρω από τη διάλυση, τη μετατροπή και την πνευματοποίηση του ίδιου.Είναι το ακάθαρτο μισό υλικό  Ψυχή-Σώμα (Σώμα Ψυχικόν), το οποίο μέσα από μια διαδοχή πολύ μυστικών διεργασιών, θα πρέπει να μετατραπεί σε καθαρό Πνεύμα-Σώμα (Σώμα Πνευματικόν).

Οι ερμητικές επιστήμες, προκειμένου να περιγράψουν αυτές τις μυστικές διαδικασίες, υιοθέτησαν πολλές εικόνες από τους μύθους της αρχαιότητας, και έχουν πάρει από τον τομέα της χημείας έναν αριθμό συμβόλων.Συνεπώς, μια ιδιόμορφη σύνθεση τεχνικών εκφράσεων ήρθε σε ύπαρξη τα οποία στους αμύητους προκάλεσαν πολλαπλές ερμηνείες και παραλλαγές ακόμη και ανόητες ή παράλογες ερμηνείες.

Ωστόσο, οι μυημένοι γνώριζαν ότι, όσον αφορούσε την Αλχημεία, έχουν να κάνουν αποκλειστικά με το μυστήριο της τριπλής Επαναγέννησης του Ύδατος, του Αίματος και του Πνεύματος, των οποίων μυστικών διεργασιών ο μαθητής των ερμητικές τεχνών θα έπρεπε να περάσει δια μέσου αυτός ο ίδιος.Ακριβώς όπως μια φορά το "Μυστικό της Αρχαιότητας" βιώθηκε μέσα από έναν μυστηριώδες τρόπο μέσα στον ίδιον, το πεπρωμένο του θανάτου μετατράπηκε σε έναν αναστημένο Υιό του Θεού.

Αυτή η αναγέννηση και Ανάσταση λαμβάνει χώρα μέσα στην ζωντανή ανθρώπινη ύπαρξη και όχι σε ένα νεκρό σώμα. Επειδή αυτό το άφθαρτο αναστημένο σώμα γεννιέται από το αθάνατο Πνεύμα, και όχι από την φθαρτή ύλη.
Δημοσίευση σχολίου