Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Joachim of Fiore

 Joachim of Fiore

Υπήρχε μια εποχή του Πατρός, τότε μια εποχή του Υιού, και, ξεκινώντας από αυτές, η Εποχή του Πνεύματος, το Πνεύμα της Αληθείας, ο Παράκλητος, που μαρτυρεί τον Λόγο και οδηγεί τον άνθρωπο εις πάσαν την αλήθειαν.

Η πρώτη ήταν η εποχή της γνώσης, η δεύτερη της κατανόησης και η τρίτη θα είναι η περίοδος της πλήρους νοημοσύνης.
Η πρώτη ήταν μια δουλική υπακοή, η δεύτερη μια υιική υπηρεσία, και η τρίτη θα είναι η ελευθερία.

Η πρώτη ήταν θλίψη, η δεύτερη δράση, και η τρίτη θα είναι η ενατένιση.
Ο πρώτος ήταν ο φόβος, η δεύτερη η πίστη, και η τρίτη θα είναι η αγάπη.
Η πρώτη ήταν η εποχή των σκλάβων, η δεύτερη η εποχή των γιων, και η τρίτη θα είναι η εποχή των φίλων.
Δημοσίευση σχολίου