Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

H προσευχή είναι μια δονητική αναγκαιότητα

 

H προσευχή είναι μια δονητική αναγκαιότητα

Στην πνευματική επιστήμη η σημασία της προσευχής είναι καθοριστική αν και νοείτε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από τις συνήθης σύγχρονες αντιλήψεις.

Καταρχήν θα πρέπει να επισημάνουμε πως η προσευχή δεν είναι ένα προϊόν της θέλησης ή μιας ξαφνικής επιθυμίας για διάφορους λόγους του Εγώ.
Το εγώ μας δεν μπορεί να προσευχηθεί γιατί είναι ιδιοτελές και αν το προσπαθήσει συνήθως  το αποτέλεσμα δεν θα είναι παρά μια φτωχή επικοινωνία με την αστρική σφαίρα και τίποτα παραπάνω.

Στην ουσία η προσευχή είναι μια δονητική αναγκαιότητα, αντιστοιχία της νέο ανεγειρόμενης ψυχής μας η οποία προσπαθεί να αλληλοεπενεργήσει με το πνεύμα να εισακουστεί, να τραφεί από αυτό.
Αυτός ο διάλογος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από το εγώ παρά μόνον από τον πνευματικό σπινθήρα μέσα μας και την νέα συνείδηση που σταδιακά μας φέρνει με την βοήθεια της χάρης του Πατέρα.
Για αυτό και όταν θα μπορέσουμε να εδραιώσουμε, να εγείρουμε πλήρως αυτήν την πνευματική ουσία, αυτόν τον νέο άνθρωπο αυτός θα βρίσκετε συνεχώς κάτω από την επενέργεια του πνεύματος και η προσευχή μας θα είναι αδιάλειπτη.

Βέβαια όλο αυτό έχει πολλά στάδια και αφήνετε στον μαθητή όσον αφορά τον τρόπο μέσα από τον οποίο θα νοιώσει θα συλλάβει αυτήν την έννοια της προσευχής και συνεπώς πως η εσωτερική του ουσία θα εκφραστεί αντίστοιχα.

Μας δίνετε παρόλα αυτά η συμβουλή της ανάγνωσης ειδικών βιβλίων που θα προετοιμάσουν εσωτερικά τον μαθητή σε αυτήν την, μετάβαση από την εγρήγορση στον ύπνο.

Γιατί όλα όσα συμβαίνουν κατά την διάρκεια του ύπνου είναι μιας εξαιρετικής σημασίας και πολλές φορές ενδέχεται να ακυρώσουν και ολόκληρη την εργασία της ημέρας.

Για αυτό και παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο η δράση μας κατά την διάρκεια της μέρας η λειτουργία της σκέψης και των συναισθημάτων μας γιατί όλα αυτά μας προετοιμάζουν δονητικά σε μια ανάλογη δράση, έλξη σε ανάλογους χώρους κατά την διάρκεια του ύπνου.

Δεν είναι τυχαία η σχέση του Ερμή με την σελήνη, την ψυχή και τον αστρικό χώρο, επίσης την ιδιότητα του ως αγγελιοφόρος ή μεταφορέας της γνώσεως.

Μέσω της προσευχής προσλαμβάνουμε πολλά πνευματικά δώρα όταν αυτή είναι αυθόρμητη και μιας αγνής φύσης γιατί ο παράκλητος ακούει όταν η πνευματική μας ουσία Τον καλεί και πάντοτε αποκρίνεται με θετικότητα και ευσπλαχνική προσφορά.

Αυτός ο αποκαλυπτικός διάλογος με τον Ποιμάνδρη είναι η ευχή όλων μας να πραγματοποιηθεί και από εσάς  ώστε να μπορέσετε να βαπτιστείτε και εσείς μέσα στο Φως του Χριστού το οποίο ήδη ανακαινίζει τον γνωστό αλλά και τον άγνωστο κόσμο.   
Δημοσίευση σχολίου