Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

Δημιουργία εισαγωγικού κύκλου
Δημιουργία εισαγωγικού κύκλου  
 
Θα ήθελα να σας ενημερώσω για την δημιουργία ενός εισαγωγικού κύκλου τριών εβδομαδιαίων συναντήσεων μέσα από τις οποίες το σύνολο της βασικής φιλοσοφίας του Ροδοσταύρου θα παρουσιαστεί σε εσάς με απλό κατανοητό λόγο ώστε η συνεπαγόμενη από αυτό λογικό ηθική διεύρυνση να μπορέσει να σας δώσει όλα τα απαιτούμενα δονητικά κλειδιά μέσα από τα οποία θα μπορέσετε να προχωρήσετε με ασφάλεια και βεβαιότητα σε έναν επόμενο κύκλο μιας μεγαλύτερης διάρκειας μέσα στον οποίο θα μελετήσουμε και θα ερμηνεύσουμε τα βασικά Ερμητικά κείμενα τα οποία αποτελούν και την βάση όλης της εσωτερικής δυτικής παράδοσης.

Ο σύγχρονος Χριστιανικός Ροδοσταυρικός τρόπος μύησης είναι μια μεταμορφωτική διαδικασία η οποία αποσκοπεί σε έναν ολοκληρωτικό εξαγνισμό της φυσικής μας υπόστασης και την ανάπτυξη με την βοήθεια του Πνεύματος και των εργατών του της αληθινής εικόνας του πρωταρχικού ανθρώπου, σε μια νέα γέννηση όχι από τα υλικά και τις δυνάμεις αυτής της φύσης αλλά από Ύδωρ και Πνεύμα δηλαδή από τις νέο αστρικές και αιθερικές δυνάμεις οι οποίες δονούν αυτήν την στιγμή ολόκληρο το σύμπαν και το καλούν, το ωθούν σε ριζική αλλαγή.

Ο σκοπός των μαθημάτων αυτών αποσκοπεί στο να ρίξει ένα φως πάνω σε αυτό το θεϊκό σχέδιο για τον κόσμο και την ανθρωπότητα και τον τρόπο μέσα από τον οποίο αυτό μπορεί να επιτευχθεί, δεν είναι ο σκοπός μας να δημιουργήσουμε καμία εσωτερική μυστηριακή σχολή ούτε κανένα εσωτερικό μυστικό τάγμα.

Ο σκοπός αυτής μου της παρέμβασις αποσκοπεί στο να σας δώσει την δυνατότητα εσείς οι ίδιοι να μπορέσετε να τραβήξετε αυτό το πέπλο που κρατάει την ουσία της ψυχή σας μακριά από την θέαση του πνευματικού κόσμου γιατί μόνον τότε η ανεγειρόμενη συνείδηση σας, μέσα σας θα μπορέσει να αναπτυχθεί, ούτως ώστε να παρουσιαστεί και σε σας ο δικό σας Ποιμάνδρης.

Εύχομαι να μπορέσετε να κατανοήσετε την κρισιμότητα των ημερών και την δική σας προσωπική ευθύνη και αποστολή μέσα στον κόσμο όχι μόνον για εσάς τους ίδιους αλλά και για όλη την ανθρωπότητα.

Ιδού ήδη ένα μεγάλο πλήθος από απελευθερωμένες ψυχές τραγουδούν
ευγνωμονώντας τον Πατέρα Μητέρα ο οποίος μέσω του Υιού Του κατέστησε δυνατή την σωτηρία για όλην την ανθρωπότητα μέσα από τις θεραπευτικές ακτίνες του Αγίου Πνεύματος το οποίο μας αγγίζει στην καρδιά του Ρόδου και μας προσφέρει αθανασία και αιωνιότητα ώστε και εμείς με την σειρά μας να μπορέσουμε να εργαστούμε σε αυτό το ένδοξο έργο της απελευθέρωσης όλων των φυλακισμένων αδερφών μας.
Η λύτρωση και η σωτηρία είναι κοντά και το Ουράνιο Πλοίο μας καλεί 

Εγέρσου από τον τάφο σου ο ψυχή!

Πληροφορίες για συμμετοχή στον κύκλο αυτό στο : soundzgreg@yahoo.co.uk
Δημοσίευση σχολίου