Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Η γέννηση, η σταύρωση, ο θάνατος και η ανάσταση είθε να βιωθούν και από εσάς


Η γέννηση, η σταύρωση, ο θάνατος και η ανάσταση είθε να βιωθούν και από εσάς

Η ψυχή η οποία δεν θέτει ερωτήματα ως προς την φύση της είναι μία νεκρή ψυχή.

Η Ψυχή η οποία νομίζει πως αυτή η ίδια θα απαντήσει σε όλα αυτά τα κορυφαία μυστήρια της ύπαρξης της είναι μία αυταπατώμενη ψυχή.

Κάθε μαθητής ο οποίος συμμετέχει στον προθάλαμο μιας σχολής μυστηρίων θέτει στον εαυτό του μια φαινομενικά απλή ερώτηση :

Τι πρέπει να κάνω;
Πως θα μπορέσω να βαδίσω αυτήν την ατραπό;
Ποιες είναι οι απαιτήσεις και οι οδηγίες μέσα από τις οποίες όλη μου η εργασία θα μπορέσει να αρχίσει;

Σε όλα αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να του δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις, να του εξηγηθούν όλες οι όψεις της εργασίας με σοβαρότητα και ευκρίνεια, με καθαρό και απλό λόγο.
Η Ερμητική σκέψη που περιέχεται μέσα στο ''Corpus Hermeticum - Ερμητικό Σώμα'' όπως ονομάζονται το σύνολο των βιβλίων που αποδίδονται στον Ερμή τον Τρισμέγιστο είναι μια τεράστιας σημασίας για όλους μας.
Αλλά παρόλο που μας μιλά, μας εξηγεί την αποκάλυψη την οποία δέχτηκε από τον Ποιμάνδρη αυτήν την ίδια αποκάλυψη θα πρέπει να την δεχτούμε και εμείς εσωτερικά όταν ο Ποιμάνδρης αποκαλυφτεί σε εμάς τους ίδιους.

Για αυτήν την θαυμαστή επικοινωνία ένα νέο νοητικό σώμα είναι απαραίτητο μέσα από το οποίο αυτή η κοινωνία με το Πνεύμα μπορεί να επιτευχθεί.
Αυτή η νέα μας αυτό αναδυόμενη συνείδηση είναι το προϊόν μιας αφύπνισης από ανώτερες δονήσεις και ενέργειες οι οποίες μπορούν και λειτουργούν μέσα μας όταν εμείς μέσα από μια διαδικασία κάθαρσης συντονίζουμε τον σωματικό μας φορέα με αυτές.

Αν αυτό δεν συμβεί οποιαδήποτε ανάγνωση κειμένου που μας περιγράφει την διαδικασία θα είναι μιας ελάχιστης σημασίας, γιατί αυτή η τέχνη είναι μια δομική τέχνη και ο υποψήφιος είναι ένας οικοδόμος ο οποίος ανοικοδομεί τον δικό του Οίκο του Αγίου Πνεύματος βυθιζόμενος μέσα στην φλεγόμενη Καρδιά του Πνεύματος.

Η γέννηση, η σταύρωση,ο θάνατος και η ανάσταση είθε να βιωθούν και από εσάς
Δημοσίευση σχολίου