Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014

Το Πρόβλημα του Καρκίνου - Jan van Rijckenborgh  Center portal in Caux (Montreux)

  Το Πρόβλημα του Καρκίνου - Jan van Rijckenborgh

''Αυτός ο κόσμος και αυτή η ανθρωπότητα δεν βρίσκονται σε αρμονία με την Δια κοσμική Ακτινοβολία (Χριστός).

Αυτή είναι η αιτία του διαμελισμού της ύπαρξής μας.
Αυτή είναι η αιτία όλου του πόνου, της θλίψης, της αρρώστιας και του θανάτου.
Αυτός είναι ο πυρήνας του ερωτήματος.

Όταν υπάρχει ένα σώμα μέσα σε ένα πεδίο ακτινοβολίας το οποίο δεν ανήκει εκεί, το οποίο είναι ξένο ως προς την φύση αυτού του πεδίου, τότε αυτό το πεδίο ακτινοβολίας είτε θα το απομακρύνει αυτό το ξένο σώμα, είτε θα το διαλύσει συνεχόμενα.

Η κατάρα του παραδείσου, για αυτό, δεν είναι μία καταδίκη, ούτε νοείτε σαν οργή ή απελπισία, διότι ο Θεός, το Συμπαντικό Πνεύμα της Τέλειας Αρμονίας, η Αγάπη και το Φως, δεν τιμωρεί ούτε οργίζεται.
Η κατάρα του παραδείσου δεν είναι παρά μια δήλωση ενός επιστημονικού γεγονότος!

Όταν, παραβιάζοντας τους Συμπαντικούς Κοσμικούς Νόμους, μία ομάδα οντοτήτων έφερε σε ύπαρξη μία κοσμική τάξη η οποία διέφερε από το Θεϊκό Σχέδιο (την Αποκάλυψη του Λόγου), τότε, από αυτήν την στιγμή και έπειτα, μια δυσαρμονία παρουσιάστηκε όσον αφορά την Δια κοσμική Ακτινοβολία, με την δραστηριότητα της Δύναμης Φωτός του Λόγου, η οποία φέρει και διατηρεί όλη την Δημιουργία.
Και συνεπώς κάθε δυσαρμονία προκαλεί καταστροφή μαζί με θλίψη, πόνο, ασθένεια και θάνατο σαν ένα άμεσο αποτέλεσμα.

Για αυτό, κάθε ασθένεια, κάθε δυσαρμονία, είναι μία άμεση απόδειξη του ότι αυτή η φύση δεν περιλαμβάνονταν μέσα στο Θεϊκό Σχέδιο, και του ότι η δυσαρμονία με τις Δια κοσμικές Ακτινοβολίες σημαίνει καταστροφή και συνεπώς ασθένεια.
Από την άλλη, αρμονία με τις Δια κοσμικές Ακτινοβολίες σημαίνει αιώνια οικοδόμηση, αιώνια πρόοδο από δόξα σε δόξα - μία υλοποίηση του Θεϊκού Σχεδίου.

Από ''Το Πρόβλημα του Καρκίνου'' Jan van Rijckenborgh
 Ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο, δική μου μετάφραση

Δημοσίευση σχολίου