Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012

Ο Μονόκερος - The UnicornΟ Μονόκερος

Το άλογο συμβολίζει την νέα συνείδηση του νέο γεννημένου ανθρώπου από Πνεύμα και Ύδωρ. 

Το κέρας συμβολίζει την μοναδικότητα του στόχου που αυτή η νέα συνείδηση πρέπει να έχει.

Η συμμετοχή στον κόσμο του Πνεύματος προϋποθέτει ένα ολοκληρωτικό δόσιμο, μια πλήρη αποδοχή, εκεί δεν υπάρχουν ίσως ή θα, μόνο καθαρή σκέψη, καθαρό συναίσθημα, αυθόρμητη καθαρή πράξη.

Έτσι μέσα στην πόλη στην οποία ζούμε,  στην καθημερινή πραγματικότητά μας (τα κτίρια στον πίνακα ) το Πνεύμα μπορεί και διαχύνετε πάνω μας σαν ένα συντριβάνι συμβολικά.

Μονο τότε μπορούμε να περάσουμε την πύλη και να εισέλθουμε μέσα στον κήπο (το πρωταρχικό βασίλειο) να συμμετάσχουμε έτσι στο Πνεύμα το οποιο συμβολικά μας κοσμεί σαν το μυστικό άνθος στην καρδια μας (το Χρηστικό άτομο).

*******


The horse symbolizes the new consciousness of the new-born man from Spirit and Water.

The horn symbolizes the uniqueness of the target that this new consciousness must have.

Participation in the world of Spirit assumes a totalitarian giving, a total acceptance, there, does not exist maybe or i will, just pure thought, pure emotion, spontaneous pure act.

So through the city in which we live our everyday reality (buildings in the painting) and the Spirit may pervade over us like a fountain symbolically.

Only then can we can pass the gate and enter inside the garden (the primary kingdom) and so to participate in this way into the Spirit that which in an symbolic way adorns us, as the secret flower in our heart (Crist atom).

Δημοσίευση σχολίου