Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Η διπλή φύση του ανθρώπου (απόσπασμα)


Η διπλή φύση του ανθρώπου (απόσπασμα)

Κάθε δημιούργημα μπορεί και πρέπει να διαλέξει μεταξύ ζωής και θανάτου.

Εμείς, σε αυτό το επίπεδο του Όντος μας εξακολουθούμε να έχουμε αυτήν την επιλογή.

Μπορούμε να διαλέξουμε μεταξύ ζωής, αληθινής ζωής σε ένα υψηλότερο επίπεδο, και θανάτου.

Η αληθινή ζωή, ωστόσο, δεν θα πέσει σε εσάς ξαφνικά απλά επειδή το επιθυμείτε.
Υπάρχουν στάδια - επίπεδα ανάπτυξης μέσα από τα οποία αυτή η νέα ζωή θα  αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό στην οποία ο θάνατος μετά δεν θα μπορεί να την πλήξη άλλο.

Στον άνθρωπο δόθηκε μια διπλή ψυχή ώστε να καταστεί ικανός να εκπληρώσει αυτή την μεγαλειώδη, θαυμαστή θεϊκή αποστολή.

Το κομμάτι που αντιλαμβάνεται μέσω των αισθήσεων είναι θνητό, το κομμάτι που αντιδρά στην λογική είναι αθάνατο.

Η αισθητηριακή ψυχή είναι το κομμάτι που αντιδρά, για παράδειγμα, στην ζέστη και στο κρύο, στο φως και το σκοτάδι, σε όλους τους νόμους και καταστάσεις οι όποιες εμφανίζονται στην φύση.

Αν κάνει κρύο, σε ωθεί να βάλεις περισσότερα ρούχα.Αν κάνει ζέστη, το αντίθετο συμβαίνει.

Η φυσική ψυχή στον άνθρωπο είναι μια αληθινά αιώνια ψυχή. Σαν τέτοια συμμετέχει σε όλα τα πάνω και κάτω της φύσης.

Η συνειδητοποίηση του ενός σκοπού είναι το καθήκον της δεύτερης ψυχής, της ψυχής που αντιδρά στην λογική.

Αυτή η  λογική  ψυχή είναι και που κατέχει την σοφία, η οποία καταλαμβάνεται και από τον Θεό, από το Πνεύμα, αυτή η οποία συνδέεται με το Πνεύμα.

Ο Θεός είναι αιώνιος, αμετάβλητος. Ο κόσμος από την άλλη, βρίσκετε σε μια κατάσταση συνεχούς κίνησης και αλλαγής σε συμφωνία με την αποστολή του.

Συνεπώς, η Ψυχή - Πνεύμα, η οποία προέρχεται από τον Θεό, είναι αμετάβλητη και αθάνατη.

Η θνητή ψυχή όπως και η φύση είναι θνητή και μεταβλητή, αυτό-εξουδετερώνετε μόνη της, προσαρμοζόμενη πάντοτε και αλλάζοντας αυτήν την ίδια.

Όταν ομιλούμε για δυο τύπους ανθρώπων - και η ερμητική φιλοσοφία θέλει να στρέψει την προσοχή σας σε αυτό το γεγονός - είναι ξεκάθαρο ότι ο τύπος του  ανθρώπου που υπόκειται σε αλλαγή και θνητότητα δεν κατέχει παρά μόνο μια φυσική ψυχή και ζει έτσι εξ ολοκλήρου από αυτήν, η Ψυχή - Πνεύμα έχει γίνει αδρανής σε έναν τέτοιο  άνθρωπο, και η ύπαρξη του αρνειται την λογική.

Από κάθε άποψη φέρει τη υπογραφή του τι είναι παράλογο, ευμετάβλητο και θνητό.

Αυτός ο τύπος βιώνει μόνο μια φυσική ύπαρξη και έτσι δεν είναι ικανός πλέον να αντιληφθεί τον Θεό.

Όμως, η Βίβλος μας διδάσκει ότι ο   άνθρωπος υπάρχει για να δοξάζει τον Θεό. 
Για παράδειγμα στην επί του όρους ομιλία Ματθαίος 5 μας νουθετεί λέγοντας : 

" αφήστε το φως σας να λάμψει μπροστά στους ανθρώπους ώστε να δούνε τα καλά σας έργα και να δοξάσουν έτσι τον Πατέρα ο οποίος είναι στον ουρανό" 

Συνεχίζετε .....


Αποσπάσματα και μετάφραση από τα Αγγλικά από :

Chapter XII
The Twofold Nature of Man

The Agyptian Arch-Gnosis and Its Call in the Etenal Present
Newly proclaimed and explained from the Tabula Smaragdina 
and Corpus Hermeticum of Hermes Trismegistus 
By J. Van Rijckenborgh
First edition 1987 , Renova Library IV
Rozekruis Pers Haarlem the Netherlands

Δημοσίευση σχολίου