Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2011

Vitriol acrosticVitriol acrostic 
(orignally from Basil Valentine) in Johann Neithold Aureum Vellus ;
oder Guldenes Vleiss, Frankfurt, 1733.
Δημοσίευση σχολίου