Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Michael Maier - Atalanta Fugiens Emblem 45


Atalanta Fugiens Emblem 45

The Sun and its shadow complete the work.
Ο Ήλιος και η Σκιά του ολοκληρώνουν το έργο.

or
ή

The Work is perfected by Sol and his Shade
Το έργο τελειοποιήθηκε από τον  Ήλιο και τη Σκιά του

Atalanta Fugiens - Fuga 45 


Δημοσίευση σχολίου