Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

Μέσα στο Φως δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι



Salvador Dalí - The Burning Giraffe (1936-1937) *
Αφιερωμένο στη Γλυκιά Nadine

Μέσα στο Φως δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι

Σήμερα που οι θεμελιώδεις αξίες και ιδανικά ξεθωριάζουν ακατάπαυστα και οι άνθρωποι μέσα από την σύγχυση του νου τους καταστρέφουν το κάθε τι όσον αφορά τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, εξαιτίας ενός άκρατου υπέρ διογκωμένου εγωισμού και μιας έπαρσης που η προσωπικότητα τους προβάλει. 

Σήμερα που όλα είναι κομματιασμένα και αποσπασματικά και η θλίψη και το ανικανοποίητο γεμίζει το Ον μας, ας σκεφτούμε μήπως είναι ώρα να αφήσουμε τον αδιέξοδο αυτό δρόμο που ακολουθούμε και μέσα από μια εσωτερική κρίση και σκέψη να αναζητήσουμε όλα αυτά που χαρακτηρίζονται σαν Πνευματικά και πως μπορούμε να τα προσεγγίσουμε και να τα οικειοποιηθούμε.

Μονο μια τέτοια συνειδητή επιλογή θα δημιουργήσει μέσα μας τον απαραίτητο αυτό χώρο ώστε η πραγματική αγάπη να μας αγγίξει , να μας γεμίσει, να μας μεταμορφώσει.

Μέσα στο Φως δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι ή σκιά παρά μόνο η Αγάπη που ακτινοβολεί Αγάπη.

*******

* The Burning Giraffe (1937) is a painting by the Spanish surrealist Salvador Dalí. Dalí painted Burning Giraffe before his exile in the United States which was from 1940 - 1948. Although Dalí declared himself apolitical— "I am Dalí, and only that"—this painting shows his personal struggle with the battle in his home country. Characteristic are the opened drawers in the blue female figure, which Dalí on a later date described as "Femme-coccyx" (tail bone woman). 

This phenomenon can be traced back to Sigmund Freud's psychoanalytical method, much admired by Dalí. He regarded him as an enormous step forward for civilization, as shown in the following quote. "The only difference between immortal Greece and our era is Sigmund Freud who discovered that the human body, which in Greek times was merely neoplatonical, is now filled with secret drawers only to be opened through psychoanalysis."[citation needed] The opened drawers in this expressive, propped up female figure thus refer to the inner, subconscious within man. In Dalí's own words his paintings form "a kind of allegory which serves to illustrate a certain insight, to follow the numerous narcissistic smells which ascend from each of our drawers." 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Burning_Giraffe
Δημοσίευση σχολίου