Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012

Το σύμβολο του Υδροχόου - The Aquarious SymbolΤο σύμβολο του Υδροχόου 

Μια γενική επεξήγηση της εικόνας είναι η εξής :

Βλέπουμε τον ΗΛΙΟ στην μέση που συμβολίζει το Πνεύμα.

Tο Πνεύμα εκφράζεται , διαχέεται μέσα από τον ΥΔΡΟΧΟΟ που δεν είναι άλλος παρα ο Χριστός ο οποίος διαχέει την δόξα του Πατέρα του στα εκ πεσμένα του παιδιά.

Το Ζωή Ύδωρ δηλαδή η δημιουργική τροφή, ακτινοβολία που μπορεί να μας αλλάξει κυριολεκτικά αγγίζει, πέφτει πάνω στα ΡΟΔΑ που συμβολίζουν τον Θεϊκό σε ύπνωση σπόρο του Πνεύματος μέσα μας, βέβαια εκεί υπάρχουν και τα σκληρά αγκάθια του εγώ που μας πνίγουν και εμποδίζουν αυτό το έργο.

Αν όμως αγγιχτούμε τότε αρχίζει η ατραπός του Κυρίου το θαυμαστό ταξίδι της επιστροφής που συμβολίζεται από τον ΟΔΟΙΠΟΡΟ ο οποίος θα καταφέρει να βγει έξω από την πύλη του θανάτου που συμβολίζει η ΝΕΚΡΟΚΕΦΑΛΗ δηλαδή αυτό το επίπεδο της φυσικής έκπτωτης τάξης ώστε να ανεβεί στο όρος της πραγμάτωσης

Artwork by : Johfra Bosschart 

Johannes Franciscus Gijsbertus van den Berg (15 December 1919 in Rotterdam - 6 November 1998 in Fleurac) or just Johfra Bosschart was a Dutch modern artist. Johfra and his wife, Ellen Lórien, established in Fleurac (Dordogne - France) in 1962. They lived in the Netherlands before that. Johfra described his works as "Surrealism based on studies of psychology, religion, the Bible, astrology, antiquity, magic, witchcraft, mythology and occultism."

http://visionaryrevue.com/webtext2/jofgall1.html

The Aquarious Symbol

A general explanation of the image is as follows :

The SUN in the middle symbolizes the Spirit.

Spirit expressed, diffuses through the Aquarian, that is nothing other than Christ who spreads the glory of the Father onto his fallen children.

The Living Water that is creative food, radiation can change us literally touches, falls onto the ROSES that symbolizes the Divine under hypnosis seed of the Spirit within us, of course there we see too the hard thorns of our ego wich choke and prevent this work for to be ecomplish from us .

But if we touched, then we start walking on the path of the Lord, this wondrous journey home symbolized by the wayfarer who will manage to get out of the gate of death symbolizes by the SKULL, meaning of this level of the natural order we live in, and so he can climb on the mountain of realization.
Δημοσίευση σχολίου