Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Η συνειδητοποίηση της ψευδαίσθησις / The realization of the illusion

   
Darwin Leon - The Adam-Eve delusion

 Η συνειδητοποίηση της ψευδαίσθησις

Είναι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο να συνειδητοποίηση όχι μόνο την ατέλεια του, την παροδικότητα του, την μηδαμινότητα του, αλλά και πόσο μη πραγματικός είναι.
Η συνειδητοποίηση της ψευδαίσθησις αυτού του ίδιου, των δημιουργημάτων του, όπως επίσης και του κόσμου του είναι το πρώτο σκαλί που θα τον οδηγήσει στην γνώση του εαυτού.

The realization of the illusion

It is very difficult for a man to realize not only his imperfection, his transience, his nothingness, but also how unreal he is.
The realization of how much delusional is,his creations, as well as the world that he lives is the first step that will lead him to the knowledge of his self.
Δημοσίευση σχολίου