Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Tο Αμφιθέατρο της Αιώνιας Σοφίας του Ενρίκου Κούνραθ 
Tο Αμφιθέατρο της Αιώνιας Σοφίας του Ενρίκου Κούνραθ

Η Σοφία δημιουργεί μια φιλική προσωπική σχέση με τον Θεό, διότι μέσω του σεβασμού, συνδέει τον άνθρωπο με Αυτόν.
Μόνον τότε μπορούμε να γνωρίσουμε Την Θέληση του, να αποκτήσουμε την απαραίτητη Γνώση και όλες τις δυνατότητες για την εκπλήρωση αυτής της εργασίας.
Τα Μυστήρια του Θεού και της Φύσης μπορούν να μας αποκαλυφθούν τότε μέσω της επήρειας του Φωτός και της ακτινοβολίας του.
Ενδέχεται επίσης να μας στείλει και έναν Σοφό Διδάσκαλο για βοήθεια ή μερικές φορές, γίνεται ο Ίδιος ένας διδάσκαλος για μας.
Κάποιος μπορεί να ρωτήσει από που αντλείς αυτήν την σοφία;
Και εγώ απαντώ : Ο Θεός τα έδωσε σε μένα, τον ελάχιστο από τους φιλοσόφους, τα έλαβα αμέσως ή εμμέσως.
Αναφλεγόμενος από το Θείο Πυρ και από την έντονη επιθυμία να διερευνήσω τα ύψιστα θέματα, αναζήτησα και εξέτασα.
Εργάστηκα είτε μόνος είτε με πιστούς συντρόφους, ξαγρυπνούσα εργαζόμενος, μελετούσα με επιμέλεια μέρα και νύχτα, συνομίλησα με πολλούς αμαθείς ή μορφωμένους, πιστούς ή άθεους ακούγοντας τους με προσοχή και χωρίς περιφρόνηση.
Συχνά κάτω από την πορφύρα και το μετάξι διέκρινα την ανοησία ενώ σε μερικούς ανθρώπους με ευτελή ενδύματα συνάντησα την Σοφία, για αυτό και να μην νιώθεις ποτέ ντροπή ή κατάκριση για τον Σοφό που είναι φτωχός ή κακοντυμένος αλλά να τον συνδράμεις όταν θα παραστεί ανάγκη και δεν θα το μετανιώσεις.

''49. επειδή, έκανε σε μένα μεγαλεία ο Δυνατός, και άγιο είναι το όνομά του· 50. και το έλεός του είναι σε γενεές γενεών επάνω σ' εκείνους που τον φοβούνται. 51. Ενέργησε με κραταιό τρόπο διαμέσου τού βραχίονα του· διασκόρπισε τους υπερήφανους στα διανοήματα της καρδιάς τους. 52. Γκρέμισε δυνάστες από θρόνους, και ύψωσε τους ταπεινούς.
53. Εκείνους που πεινούσαν, τους γέμισε με αγαθά, κι εκείνους που πλούτιζαν, τους εξαπέστειλε αδειανούς.'' 


Κατά Λουκάν Κεφ. 1:49, 53

Μια μικρή παράθεση ορισμένων λόγων του Ενρίκου Κούνραθ από το Αμφιθέατρο της Αιώνιας Σοφίας
Δημοσίευση σχολίου