Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Η έννοια οικοδόμος είναι μια υπερβατική έννοια


Η έννοια οικοδόμος είναι μια υπερβατική έννοια

Η έννοια οικοδόμος είναι μια υπερβατική έννοια και δεν μπορεί να οικειοποιηθεί από κανένα άνθρωπο ή ομάδα.
Αναφέρεται στο ουσιαστικό εσωτερικό μας χρέος και εργασία μέσα από την οποία ο παλαιός ναός γκρεμίζεται και ο νέος ναός ανοικοδομείται.

Η εργασία αυτή είναι ένα δώρο από τον Θεό και περιέχει πολλές όψεις μέσα από τον χρόνο ανάλογες αυτής της σωματικής του εξέλιξης με συνέπεια η εργασία αυτή να αλλάζει.

Προϋποθέτει δύο πόλους έναν εκ των κάτω δηλαδή την δυναμική ανάπτυξη μιας ομάδας μέσα από μια μεγαλειώδη ανάπτυξη αυτού που ονομάζουμε ''Οίκο του Αγίου Πνεύματος'' και της δυνατότητας της εκείνην την στιγμή να έχει καταστεί ικανή να μπορεί να λάβει όλες τις Πνευματικές ενέργειες από άνωθεν.

Ο προβληματισμός σχετικά με την προέλευση αυτής της έννοιας είναι αδόκιμος και άχρηστος, αυτό που ζητείται είναι η εσωτερική κατανόηση της, και η αντίστοιχη εσωτερική εργασία που αυτή περιέχει.

Όλες αυτές οι υπερβατικές καθολικές έννοιες όπως και η έννοια ''Ροδόσταυρος'' είναι συμπαντικές και αναγκαζόμαστε να τις χρησιμοποιούμαι συμβολικά δείχνοντας το μεγαλειώδες έργο μας.
Για αυτό και κανένας δεν μπορεί να ονομάζεται οικοδόμος αν δεν οικοδομεί όχι κάτι φθαρτό και ατελές αλλά κάτι αθάνατο και τέλειο.

Κάθε άνθρωπος θα πρέπει να γίνει ένας τέτοιος οικοδόμος απλά προσέξτε τον ακρογωνιαίο λίθο όλου του οικοδομήματος σας.
Δημοσίευση σχολίου