Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Το αμφιθέατρο της αιώνιας σοφίας του Ερρίκου Κούνραθ


Το αμφιθέατρο της αιώνιας σοφίας του Ερρίκου Κούνραθ

Στο έργο το αμφιθέατρο της αιώνιας σοφίας του Ερρίκου Κούνραθ για το οποίο θα κάνουμε μια ολόκληρη ομιλία, σε ένα από τα εμβλήματα του, το αλχημικό εργαστήριο, στα αριστερά υπάρχει ένας μικρός ναός για προσευχή, εκεί σε αυτήν την σκηνή υπάρχει μια επιγραφή στην οποία αναγράφεται :

 Ne loquaris de Deo absque lumine 

δηλαδή το να μην μιλάς για τον Θεό αν δεν υπάρχει δεν λειτουργεί μέσα σου ένα αντίστοιχο πνευματικό φως.

Επιμαρτυρεί πως σε ένα σημείο της εξέλιξης μας μέσα στον εσωτερικό μας ναό θα γεννηθεί αυτός ο νέος αποκαλυπτικός λόγος, η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος.
Δημοσίευση σχολίου