Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

Αυτός πρέπει να αυξάνεται και εγώ να ελαττώνομαι'


Αυτός πρέπει να αυξάνεται και εγώ να ελαττώνομαι

Πριν να δημιουργηθεί μέσα μας αυτή η απαραίτητη εσωτερική ζύμωση και διερεύνηση περί της απελευθέρωσης από τον τροχό της ζωής και του θανάτου θα πρέπει πρώτα από όλα να ανακαλύψουμε, να διευκρινίσουμε, να γνωρίσουμε πιο θα είναι αυτό που θα πρέπει να απελευθερωθεί; 

Βέβαια για να απελευθερώσουμε κάτι θα πρέπει αυτό, πρώτα από όλα να είναι ολοκληρωμένο στην παρούσα του εκδήλωση.
Για αυτό τον λόγο υπάρχουν και διαφορετικά επίπεδα συνείδησης στον κάθε άνθρωπο, τα οποία τον οδηγούν σε μία φαινομενικά διαφορετική οδό μέσα από τον χρόνο και τον χώρο. 

Όμως αρκετές φορές ακόμα και αν δεν έχει δημιουργηθεί αυτή η απαραίτητη ολοκλήρωση μια εσωτερική φωνή μας καλεί ασυνείδητα σε μία ριζοσπαστική επανάσταση, μεταμόρφωση, αλλαγή, και κατά αυτόν τον τρόπο σε ένα μεγαλειώδες ταξείδι στο οποίο το βαθύτερο του νόημα θα αρχίσει διαδοχικά μέσα από τον χρόνο και τις εμπειρίες να ξεκαθαρίζει ολοένα και περισσότερο, και για αυτό, για πρώτη φορά στην ζωή μας δυνάμεθα να βιώσουμε ένα άλλο σημείο αναφοράς μέσα μας, μιας άλλης πολύ διαφορετικής και ανώτερης φύσης, που σαν ένας δίκαιος κριτής μπορεί να μας καθοδηγήσει στο καλό, στο αγαθό, στο δίκαιο, στο ευγενές, στο φωτεινό μέρος της νέα μας ψυχής που θα αναδημιουργείτε κάθε μέρα και περισσότερο. 

Και αυτό το εσωτερικό στάδιο συμβολίζουν τα λόγια 'αυτός πρέπει να αυξάνεται και εγώ να ελαττώνομαι'
Δημοσίευση σχολίου