Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

Η συναίσθηση, η νέα λειτουργία της καρδιάς


Η συναίσθηση, η νέα λειτουργία της καρδιάς

Η συναίσθηση, αυτή η θαυμαστή νέα λειτουργία αντίληψης και δράση της καρδιάς, μέσω της οποίας απελευθερώνονται τεράστιες ψυχικές δυνάμεις, όχι μόνο αντιλαμβάνεται, επικοινωνεί, σκέφτεται  αλλά και δημιουργεί κατά ένα θαυμαστό τρόπο, είναι και ο οδηγός μας σε αυτήν την νέα περίοδο που την βιώνουμε ήδη, και μέσα από την οποία ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να βαδίσει με αποφασιστικότητα και επιμονή και μέσω μιας ορθής ανακατανομής της σκέψης, προϊόν αυτής της καθαρής καρδιάς  να μπορέσει να ατενίσει το προσεχές μέλλον με θετικότητα, ούτως ώστε να μεταμορφωθεί, να δημιουργήσει όλες αυτές τις θαυμαστές απελευθερωτικές δυνάμεις σαν ένας πρωτοπόρος φάρος του Πνεύματος.

Καμιά μα καμιά οδός, που δεν έχει σαν αρχή αυτήν την νέα ψυχική ποιότητα της ανανεωμένης και αγνής καρδιάς δεν θα μπορέσει ποτέ να μας αναλήψει στους ουρανούς μέσα σε αυτό το ήδη δημιουργούμενο ουράνιο πλοίο.
Δημοσίευση σχολίου