Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Στην αρχή ομιλούμε για το Πνεύμα, μετέπειτα το Πνεύμα μιλά μέσα από εμάςΈνας μαθητής μιας αυθεντικής Πνευματικής σχολής μυστηρίων στα αρχικά στάδια προσπαθεί να κατανοήσει και να εκφράσει έτσι όπως αυτός αντιλαμβάνεται σταδιακά μέσα από τον χρόνο και την εσωτερική του εργασία τον κόσμο του Πνεύματος, έτσι μας μιλάει για το Πνεύμα.

Όταν αυτή η εργασία βρει γόνιμο έδαφος μέσα του και έτσι μέσω της κάθαρσης ανακαινιστεί πλήρως, τότε θα νιώσει μια μεγαλειώδη διαφορα όσον αφορά τον λόγο, που τότε γίνετε ένας δημιουργικός λόγος, γιατί εκείνη την στιγμή δεν μιλάει απλά για το Πνεύμα όπως πριν, αλλά το Πνεύμα μιλάει μέσω αυτού.

Αυτή η αφύπνιση δεν έχει σε τίποτα να κάνει με την λεγομένη νοητική μας δραστηριότητα ούτε είναι μια γενικότερη συλλογή γνώσεων.

Κατουσίαν είναι μια αποκάλυψη μιας εντελώς νέας πραγματικότητας και δονήσεων και ενεργημάτων που μιλούν, δρουν μέσα από την οντότητα του μαθητή οδηγώντας τον από την μια, αλλά και δίνοντας του και την ικανότητα του να βίωση την σημασία, την βαρύτητα της  έννοιας της αποστολικότητας που θα τον καταστήσει ικανό τότε να μεταφέρει, να μετατρέψει, να μετασχηματίσει αυτήν την γνώση και την αντίστοιχη ενέργεια που αυτή μεταφέρει, γιατί ο Λόγος είναι δύναμη, ένα πανίσχυρο πλήρες ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ικανό να μεταμορφώσει τα πάντα.

Αυτός ο Λόγος δεν είναι παρά η Αγάπη του δημιουργού μας που συνεχόμενα μας καλεί πίσω σε Αυτόν.

Είθε ο άσωτος υιός να συναντήσει σύντομα τον πολυαγαπημένο του πατέρα μέσα από την ευλογία της χάρις του Πνεύματος που είναι Άγιο.
Δημοσίευση σχολίου